Toetused

Tartu Kutseharidusekeskuse õppijatel on võimalus saada järgmiseid toetusi:

  • õppetoetus
  • eritoetus
  • koolilõuna toetus
  • sõidukulude hüvitamine
  • õpilaskodu koha maksumuse toetus

Õppetoetus

Õppetoetus  on rahaline toetus riigieelarvelistel õppekohtadel täiskoormusega õppes õppijatele, kellel on head õpitulemused.

Õppetoetuste maksmise kord (PDF, 30.08.2019)

Eritoetus

Eritoetus on rahaline toetus õppijatele, kellel on õpinguid takistavaid asjaolusid, näit. raske majanduslik olukord.

Eritoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (PDF 28.08.2015)

Sõidukulude hüvitamine

Sõidukulu hüvitamine on mõeldud statsionaarses õppes õppijatele sõiduks koolist kodukohta ja tagasi.

Õpilaste sõidukulude hüvitamise eeskiri (PDF 29.09.2015)

Koolilõuna toetus

Koolilõunatoetus on ette nähtud põhihariduse baasil kutseõppuritele koolilõuna kulude katmiseks.

Koolilõunatoetuse kasutamise tingimused ja kord (PDF)

Õpilaskodu koha maksumuse toetus

Õpilaskodu koha maksumuse toetust on võimalik taotleda, kui on raske majanduslik olukord.

Õpilaskodu koha maksumuse doteerimise tingimused ja kord (PDF 16.11.2016)

Märkad veebilehel vigu?