Infokogu

Kaotatud ja infokogus arvel oleva raamatu/teaviku eest tuleb tasuda raamatu/teaviku soetusmaksumus. Kui raamatul/teavikul puudub hind (raamat on saadud tasuta või on annetatud), tuleb kliendil raamatu/teaviku kaotamise korral tasuda 1,60 eurot või asendada raamat/teavik samaväärsega.

Hinnakiri kehtestatud Tartu LV haridusosakonna korraldusega nr 131, 23.12.2013.

Paljundusteenus Ühik Kogus Hind Märkused
Ühepoolne (A4) tk 1 0,05 must – valge trükk
Kahepoolne (A4) tk 1 0,10 must – valge trükk
Ühepoolne (A3) tk 1 0,10 must – valge trükk
Kahepoolne (A3 tk 1 0,20 must – valge trükk
Ühepoolne (A4) tk 1 0,50 värviline trükk
Printimisteenus Ühik Kogus Hind Märkused
Ühepoolne (A4) tk 1 0,05 must – valge trükk
Kahepoolne (A4) tk 1 0,10 must – valge trükk
Ühepoolne (A3) tk 1 0,10 must – valge trükk
Kahepoolne (A3) tk 1 0,20 must – valge trükk
Ühepoolne (A4) tk 1 0,50 värviline trükk

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Märkad veebilehel vigu?