Tugikeskus

Meie kooli tugikeskuses töötavad spetsialistid, kelle igapäevatööks on tagada, et õpilased saaksid õppetööd segavate probleemidega tegelemiseks abi ja nõu. Kõik tugikeskuse teenused on õpilastele ja nende võrgustikuliikmetele tasuta.

Tugikeskuse juht seisab selle eest, et kõikidel õpilastel, vaatamata erisustest ja vajadustest, oleks meie koolis hea õppida.

Liine Maasikas

Kopli 1A
Tööruum:
A210

liine.maasikas@khk.ee

7361878.

Toetan hea meelega lapsevanemaid, kes otsivad võimalusi, kuidas oma lapsele sobiv ja võimetekohane haridustee leida. Juhin meie kooli kutsevaliku aasta programmi, mis pakub uue võimaluse neile, kelle esimesed eriala- või koolivalikud pole planeeritult kulgenud. Sellest saab täpsemalt lugeda siit. Teen igapäevaselt koostööd üldhariduskoolidega, et planeerida õpilaste sujuvamaid üleminekuid põhikoolist kutsekooli.

Igas õppekorpuses töötab sotsiaalpedagoog, kes on õpilasele toeks siis kui:

 • kodused või isiklikud mured segavad igapäevast õppetööd
 • õpilasel on tekkinud õppevõlgnevused
 • õpilane ei soovi kooli tulla, õppida
 • on tekkinud mure oma tervisliku seisundi pärast
 • on tekkinud arusaamatus mõne kaasõpilase või õpetajaga

Helen Kask

Kopli 1B
Tööruum:
B154

helen.kask@khk.ee

7361 858

Olen igapäevaselt Sinu jaoks olemas, kui tunned, et muremõtted takistavad tegevusi, mida varem oled nautinud ning lahendused näivad kättesaamatud. Ootan Sind, et saaksime koos leida võimaluse Sinu ellu rõõmsamate toonide toomiseks!

Kaie Holter

Kopli 1A
Tööruum:
A219

kaie.holter@khk.ee

7361891 +3725177892

Kui tunned vajadust vestelda oma hetkeolukorra üle, mõtiskleda tulevikust, siis on võimalus seda teha mugavas keskkonnas sundimatus õhkkonnas ruumis A-219. Leiad seal kuulaja, kaasamõtleja, teadmiste ja kogemuste jagaja.

Ksenia George

Põllu 11A
Tööruum:
A136

ksenia.george@khk.ee

+37258541134

Olen Ksenia, Põllu korpuse sotsiaalpedagoog. Olen Su põhiline kontakt tugikeskusega Põllus. Vahet pole, mis mure Sul on, ma olen Sinu jaoks olemas. Toetan, nõustan, suunan, aitan. Kirjuta, helista, astu kabinetist läbi!


Koolis töötab eripedagoog, kes abistab õpilasi siis, kui:

 • õpilane tunneb, et mõned õppeained on väga rasked ja ta ei taha tundi minna
 • õpilane on põhikoolis õppinud lihtsustatud õppekava alusel või muu erineva programmi järgi
 • õpilasel on raske õppimisele keskenduda
 • erialased tekstid ja iseseisvad tööd tekitavad raskusi

Reelika Metsa

Kopli 1A
Tööruum:
A223

reelika.metsa@khk.ee

7361891


Koolipsühholoogi juurde pöördumiseks ei pea mure olema hirmsuureks kasvanud, võid tulla ka lihtsalt siis, kui otsid vastust mõnele küsimusele või soovid sõbralikku, rahulikku ja neutraalset kaasamõtlejat mõne olulise teema arutamiseks. Mõnikord on see ühekordne kohtumine, sageli aga saame kokku mitmeid kordi pikema aja jooksul, et vaadata, kuidas on vahepeal läinud ning kas on tekkinud uusi küsimusi või muresid. Teemad, millega tihti koolipsühholoogi juurde tullakse, on:

 • probleemid isiklikes suhetes (näiteks paarisuhtes, peres või kaasõpilastega),
 • sage muretsemine ja ärevustunne,
 • depressioon, - madal enesehinnang,
 • raskused koolis kohanemisega,
 • ülemäärane stress.

Mailis Sults

Kopli 1B
Tööruum:
B153 (T, N ja R)
Põllu 11A
Tööruum: A137 (E ja K)

mailis.sults@khk.ee

7 361 868 (Kopli)
7 361 975 (Põllu)

Võta julgelt ühendust – helista, kirjuta või astu kabinetist läbi, oled alati teretulnud! Jutuajamiste sisu on konfidentsiaalne, nõustaja ei jaga seda õpetajate, vanemate ega kellegi teisega.


Sotsiaaltöötaja koordineerib erinevate toetustega seonduvat. Tema poole saab pöörduda kui:

 • õpilane soovib infot erinevate toetuste kohta
 • õpilane soovib vajadusepõhist toetust
 • õpilane soovib nõu sotsiaalabi valdkonda puudutavates küsimustes

Mairi Kruuts

Kopli 1B
Tööruum:
B231

mairi.kruuts@khk.ee

7361857

Oled oodatud minu juurde, kui tunned õpingute ajal muret oma majandusliku toimetuleku pärast või kui lihtsalt soovid infot Tartu KHK-s olemasolevate toetuste kohta. Hea meelega tutvustan, millised toetused ja võimalused on olemas meie koolil kui ka mujal asutustes. Arutleme koos, milliseid toetusi on Sinul võimalik taotleda ja mida selleks tegema peab.


Karjäärinõustaja abistab õpilaskandidaate ja Tartu KHK õpilasi siis, kui:

 • õpilane ei ole kindel, mis eriala ta õppida sooviks
 • õpilane soovib vahetada valitud eriala
 • õpilane soovib infot edasiõppimise või erialasele tööle asumise osas
 • õpilane tahaks aktiivsemalt ühiskonnaelus osaleda ja leida endale kooliväliseid tegevusi

Helen Johanson

Kopli 1B
Tööruum:B231

helen.johanson@khk.ee

7361863

Oled oodatud minu juurde, kui vajad abi omale sobiva eriala valimisel. Koos saame mõelda, millised on sinu eeldused ja huvid, et õpingud meie koolis oleksid maksimaalselt edasiviivad ja motiveerivad. Samuti võid tulla, kui oled juba kooli lõpetamas ja vajad abi edasiõppimisvõimaluste leidmisel või tööturule suundumisel. Saan sind aidata CV ja motivatsioonikirja koostamisel ning nõu anda, kui oled valmistumas tööintervjuuks või sisseastumiskatseteks. Samuti võid tulla, kui huvitud erinevatest noorteprojektidest ja võimalustest minna vabatahtlikuks.


Huvijuht korraldab ja koordineerib koos õpilaste ja õpetajatega kooli tähtsündmusi, õpilaste projekte ja õpilasesinduse tööd. Samuti organiseerib õppijate sotsiaalse ja individuaalse arengu toetamiseks huviringide tööd.

Lilia Leiman

Kopli 1B
Tööruum:B155

lilia.leiman@khk.ee

7361872 5164077

Lähtun sündmuste korraldamisel juhtmõttest: „Kui sa teed midagi kellegi jaoks, siis ära tee seda ilma temata“. Lahtiseletatult tähendab see, et korraldan õpilasüritusi koostöös õpilastega. Toetan õpilaste omaalgatust. Nii hoiame ja arendame koos kooli traditsioone.


Märkad veebilehel vigu?