Tugikeskus

Tartu Kutsehariduskeskuse tugikeskuses töötab 11 head inimest, kelle ülesandeks on tagada see, et igal õpilasel oleks koolis hea õppida, tema mure leiaks kuulamist ja lahendamist ning tema tulevikuplaanid suunamist.

Igas õppekorpuses töötab sotsiaalpedagoog, kes on õpilasele toeks siis kui:

 • kodused või isiklikud mured segavad igapäevast õppetööd
 • õpilasel on tekkinud õppevõlgnevused
 • õpilane ei soovi kooli tulla, õppida
 • on tekkinud mure oma tervisliku seisundi pärast
 • on tekkinud arusaamatus mõne kaasõpilase või õpetajaga

Helen Kask

Kopli 1B
Tööruum:B154

helen.kask@khk.ee

7361858

Kaie Holter

Kopli 1A
Tööruum:A219

kaie.holter@khk.ee

7361891 5177892

Ksenia George

Põllu 11A
Tööruum:A136

ksenia.george@khk.ee

7361 975


Koolis töötab eripedagoog, kes abistab õpilasi siis, kui:

 • õpilane tunneb, et mõned õppeained on väga rasked ja ta ei taha tundi minna
 • õpilane on põhikoolis õppinud lihtsustatud õppekava alusel või muu erineva programmi järgi
 • õpilasel on raske õppimisele keskenduda
 • erialased tekstid ja iseseisvad tööd tekitavad raskusi

Reelika Metsa

Kopli 1A
Tööruum:A223

reelika.metsa@khk.ee

7361891


Koolipsühholoogi juurde võib pöörduda vaimse tervise teemadega nagu ärevus, depressioon, madal enesehinnang, rahuolematus lähisuhetega. Psühholoog toetab õpilast, kui

 • isiklikud mured segavad igapäevast õppetööd
 • probleemid suhetes segavad õppetööd
 • on tekkinud arusaamatused kaasõpilaste ja õpetajatega

Sotsiaaltöötaja koordineerib erinevate toetustega seonduvat. Tema poole saab pöörduda kui:

 • õpilane soovib infot erinevate toetuste kohta
 • õpilane soovib vajadusepõhist toetust
 • õpilane soovib nõu sotsiaalabi valdkonda puudutavates küsimustes

Mairi Kruuts

Kopli 1B
Tööruum:B231

mairi.kruuts@khk.ee

7361857


Karjäärinõustaja abistab õpilaskandidaate ja Tartu KHK õpilasi siis, kui:

 • õpilane ei ole kindel, mis eriala ta õppida sooviks
 • õpilane soovib vahetada valitud eriala
 • õpilane soovib infot edasiõppimise või erialasele tööle asumise osas
 • õpilane tahaks aktiivsemalt ühiskonnaelus osaleda ja leida endale kooliväliseid tegevusi

Helen Johanson


Huvijuht korraldab ja koordineerib koos õpilastega kooli tähtsündmusi, õpilaste projekte ja õpilasesinduse tööd. Pöördu tema poole kui:

 • soovid koolielus aktiivselt osa võtta
 • soovid infot õpilasesinduse tegemiste kohta
 • soovid infot kooli huvitegevuste kohta

Lilia Leiman

Kopli 1B
Tööruum:B155

lilia.leiman@khk.ee

7361872


Tugikeskuse juht-karjäärinõustaja koordineerib tugikeskuse tööd ning tema poole pöördu kui:

 • soovid õppima asuda Tartu KHKsse ja oled varasemalt õppinud eriprogrammi alusel (lihtsustatud õppekava, IÕK, õpe väikeklassis)
 • soovid infot erialade kohta, mis just Sulle kõige paremini sobida võiksid
 • oled õpingud mõnes teises koolis katkestanud ja sooviksid õppida Tartu KHKs
 • plaanid õpinguid katkestada Tartu KHKs

Liine Maasikas

Kopli 1A
Tööruum:A210

liine.maasikas@khk.ee

7361878.

Märkad veebilehel vigu?