fbpx

KOOSTÖÖKOGEMUS ÕPIPOISIKOOLITUSES

Projekt: KOOSTÖÖKOGEMUS ÕPIPOISIKOOLITUSES

Projekti number: LLP-LdV/VETPRO/2007/EE001

Projekti rahastaja: Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci

Projekti kestus: 01.09.2007 ? 31.05.2008

Projekti taotleja ning saatev organisatsioon on Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove.

Tartu Kutsehariduskeskus osaleb projektis partnerina ning õpirändes osalevad kooli esindajana kutseõpetaja Helvi Teigar ning kooli partnerettevõtte AS Selver-i Veeriku Selver juhataja Ille Toomas. Tartu Kutsehariduskeskuse esindaja kutseõpetaja Helvi Teigar osales õpirändes Soome.

Projektis vastuvõtvateks partneriteks on: FAS Training & Employment Authority (Iirimaa), ROC West-Brabant Regional Center for vocational education and training (Holland), Helsinki City College of Technology (Soome).

Projekti sihtgrupiks on 15-ne Eesti kutseõppeasutuse töökohapõhise õppevormi rakendamisega tegelevad töötajad (õppetöö korraldajad, osakonnajuhatajad, projektijuhid), koolide partnerettevõtetes õpipoisikoolitusega seotud inimesed (personalijuhid ja juhendajad) ning SA-st Innove ESF õpipoisiprojekti rakendamisega seotud spetsialistid. Projekti raames lähetatakse 3 sihtriiki (Iirimaa, Holland ja Soome) 4 gruppi lähetatavaid (kokku 34 osalejat). Lähetuse kestus on 1 nädal. Õpirände eesmärgiks on saada ülevaade sihtriigi kogemusest õpipoisikoolituse rakendamisel, mis annab võimaluse läbi omandatud teadmiste õpipoisikoolituse edasiseks rakendamiseks ning arendamiseks Eestis.

Lähetustel tutvutakse järgmiste põhiteemadega:
*Õpipoisikoolituse õppekavade arendamine;
*Praktilise õppetöö läbiviimine ja korraldamine ettevõttes, õpipoiste hindamine, juhendajate koostöö kooliga õpilaste juhendamisel;
*Õppeprotsessi tagasisidestatus ettevõtte ja kooli vahel;
*Õpipoiste leidmine ja kutsesobivuse määramine;
*VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) metoodika rakendamine;
*Koostöö koolide ja ettevõtete vahel, vastutuse jaotumine õpitulemuse saavutamisel;
*Praktikajuhendajate koolitus
*Ettevõtete tunnustamine praktikabaasidena.

Helvi Teigar
kutseõpetaja

Sirje Koido
ärinduse ja kaubanduse osakonna juhtivõpetajaMärkad veebilehel vigu?