fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Läheme algavale õppeaastale vastu põhimõttel, et hoiame kooli avatuna ka kõrge viirusetaseme leviku korral. Järgime Haridus- ja Teadusministeeriumi juhiseid ning Vabariigi Valitsuse korraldusi ning jagame infot muudatuste kohta esimesel võimalusel.

1. Vaktsineerimine

1.1 Vaktsineerimine on parim viis viiruse leviku tõkestamiseks. Mida rohkem inimesi on vaktsineeritud, seda väiksem on raske haigestumise tõenäosus ja haiglaravi vajadus. Vaktsineerimine ei pruugi tagada täielikku kaitset, kuid vähendab oluliselt nii nakatumise kui ka raskelt haigestumise tõenäosust. Mida suurem osa kooliperest on vaktsineeritud, seda turvalisemalt saame end koolis tunda.

1.2 Alates 30.08.2021 teostavad Tartu Kutsehariduskeskuses vaktsineerimisi COVID-19 vastu kooliõed. Vaktsineerimisele registreerimiseks täida NÕUSOLEKUVORM ning lepi aeg kokku telefoni teel või koha peale tulles. Täidetud nõusolekuvorm võta vaktsineerimisele kaasa või saada elektrooniliselt aadressile arstiabi@khk.ee

Nõusolekuvormi saad mugavalt alla laadida siit:

NÕUSOLEKUVORM LAPSEVANEMALE (alla 18a puhul)
NÕUSOLEKUVORM ÕPPIJALE (18a ja vanemad)

Kooliarstide kontaktid:

  • Põllu õppehoones (kabinet C-101), etteregistreerimine tel 736 1993
  • Kopli õppejoones (kabinet C164), etteregistreerimine tel 736 1827 või mobiil 5873 4413

Arstikabinettide lahtiolekuajad leiad SIIT.

2. Kooli õppekorraldus

2.1  Õppetöö toimub üldjoontes kontaktõppes, kui tunniplaan ei näe ette teisiti.

2.2  Üldreegel on, et kui õppegrupis peab keegi jääma eneseisolatsiooni, siis teistel õppijatel jätkub õppetöö kontaktõppes. Isolatsiooni korral otsustab distantsõppe vajaduse üle õppeosakonna juhataja. Täielikult vaktsineeritud haigustunnusteta isikud ei pea jääma isolatsiooni.

2.3 Kooli- ja ettevõttepraktika toimuvad ettenähtud korras.

2.4 Kooli ruumides tuleb järgida kehtestatud nõudeid: hoida distantsi ja pesta käsi. Väljaspool koduklassi ning kokkupuutes teiste õppegruppidega (s h söögivahetund) on soovituslik kasutada maski/visiiri.

2.5 Koolipidaja järgib õppetöö korraldamisel järgmisi ohutusmeetmeid: hajutamise eesmärgil kasutatakse õppetööks võimalikult suuri ruume või viiakse õpet läbi õues ning tagatakse ruumide ventilatsioon. Suurematel kogunemistel ei tohi ruumi täituvus ületada 50%.

2.6 Huvitegevus ja treeningud toimuvad kooli ruumides piiranguteta, järgides koolis kehtestatud üldisi ohutusmeetmeid.

2.7  Õpilaskodud jäävad avatuks. Õpilaskodus elades on soovituslik vältida kontakte teiste tubade/bokside elanikega.

3. Tervena tule kooli, haigena püsi kodus

3.1 Igasuguste haigustunnuste ilmnemisel tuleb jääda koju! Vaktsineeritud, haiguse läbipõdenud või mitte – vähimagi haiguse kahtluse korral püsi kodus ja ära levita viirust teistele. Teavita puudumisest kursusejuhatajat

3.2 Kui elad kodus, siis püsi kodus ja helista perearstile, kes annab edasised juhised ja ravi või  vajadusel suunab testi tegema. Püsi kindlasti koduses isolatsioonis.

3.3 Kui elad õpilaskodus, siis teavita kõigepealt kasvatajat. Kasvatajaga koos leitakse sobiv lahendus Sinu tervise kontrolliks ja edasiseks tegevuseks.

3.4 Kui haigussümptomid ilmnevad koolis, siis teavita viivitamatult õpetajat. Sulle antakse mask ja paigutatakse kooliarsti saabumiseni teistest eraldi ruumi. Seejärel vaatab kooli meedik Su üle ja Sind suunatakse koju. Teavitatakse vanemaid, vajadusel viib kool õpilase koju.

Puudumisest anna teada oma  kursusejuhatajale!

4. Kaitsevahendid 

4.1 Siseruumides väljaspool oma koduklassi ning kokkupuutes teiste õppegruppidega on soovituslik kanda kaitsemaske.

4.2 Kaitsevahendite kasutamine majutus-, toitlustus- ja ilu- ja isikuteeninduse praktikal teenuseid osutades on reguleeritud ametlike juhenditega ning neis üksustes saab maskid (või muud kaitsevahendid) õpetaja/juhendaja käest.

4.3 Peale kasutamist palume kaitsevahendid panna vaid selleks ettenähtud prügikastidesse (üldjuhul tualettruumides ja peasissepääsude juures).

5. Kui oled haigestunud COVID-19 viirusesse

5.1 Kui oled andnud positiivse COVID-19 testi, siis tuleb sellest viivitamatult teada anda  kursusejuhatajale.

5.2 Terviseamet teeb kindlaks Sinu lähikontaktsete ringi ja teavitab neid, seda ei pea haigestunu ise tegema.

5.3 Kooli tagasi saab tulla peale tervenemist perearsti loal ning vastavalt Terviseameti juhistele

6. Kooli ametlik info 

6.1 Kõige värskema info kooli ja õppetöö korralduse ning muudatuste kohta leiad kooli SISEVEEBIST  ja/või kooli e-maili kaudu.

6.2 Kui on küsimusi, siis pöördu esmalt oma kursusejuhataja poole.