fbpx

Koroonateave – juhised õppijatele

1. Kooli tule ainult siis, kui tunned, et oled täiesti terve!

1.1 Haigustunnuste nagu köha, valutav kurk, nohu, palavik, iiveldus jms tuleb kindlasti jääda koju. Vähimagi haiguse kahtluse korral ole pigem  kodus ja ära levita viirust teistele. Teavita puudumisest kursusejuhatajat

1.2 Kui elad kodus, siis püsi kodus ja helista perearstile, kes annab edasised juhised ja ravi või  vajadusel suunab testi tegema. Püsi kindlasti koduses isolatsioonis. 

1.3 Kui elad õpilaskodus, siis teavita kõigepealt kasvatajat. Kasvatajaga koos leitakse sobiv lahendus Sinu tervise kontrolliks ja edasiseks tegevuseks. 

1.4 Kui koolis õppetöö või praktika ajal tunned ennast haigena, siis teavita viivitamatult õpetajat. Sulle antakse mask ja paigutatakse kooliarsti saabumiseni teistest eraldi ruumi. Seejärel vaatab kooli meedik Su üle ja Sind suunatakse koju. Teavitatakse vanemaid, vajadusel viib kool õpilase koju.

Puudumisest anna teada oma  kursusejuhatajale

 

2. Koolis  järgi hügieeni ja hajutamise reegleid

2.1 Koolimajja sisenedes palume käed desinfitseerida, samuti pese ja/või desinfitseeri käsi kui sisened koolis erinevatesse ruumidesse nagu klassiruum, töökoda,  söökla,  jms

2.2  Garderoobid on septembrikuus  suletud, üleriided võta klassi kaasa. 

2.3 Hoia kaasõpilastega suheldes vahet, väldi kogunemisi ja lähikontakte. Koridorides ja treppidel  jälgi soovitatud liikumise suunda ja hoia pikivahet.   

2.4  Viibi kooli ruumides nii vähe kui võimalik. Vahetunni ajal ole võimalusel õues kuid ka seal hoia teistega distantsi. 

2.5  Söögivahetundide ajad ja kohad on kontaktide vältimiseks täpsemalt määratud ja neist tuleb kinni pidada. Järjekorras hoia distantsi.

2.6 Kui õppimise või praktiliste ülesannete täitmisel ei saa lähikontakte vältida, soovitame kasutada kaitsemaske ja/või kummikindaid. Kaitsevahendeid küsi vajadusel õpetaja/juhendaja käest. Peale kasutamist palume kaitsevahendid panna vaid selleks ettenähtud prügikastidesse (üldjuhul tualettruumides ja peasissepääsude juures).

2.7 Õpilaskodus elades tuleb vältida kontakte  teiste tubade/bokside elanikega.

 

3. Kui oled haigestunud COVID-19 viirusesse

3.1 Kui oled andnud positiivse COVID-19 testi, siis tuleb sellest viivitamatult teada anda  kursusejuhatajale. 

3.2 Terviseamet teeb kindlasks Sinu lähikontaktsete ringi ja teavitab neid, seda ei pea haigestunu ise tegema. 

3.3 Kooli tagasi saab tulla peale tervenemist perearsti loal ning vastavalt Terviseameti juhistele.

 

4. Kooli ametlik info 

4.1 Kõigist kooli ja õppetöö korralduse muudatustest antakse teada kooli siseveebis ja kooli e-maili kaudu. 

4.2 Oluline info õppijatele ja lapsevanematele ilmub ka kodulehel khk.ee ja FB/kutseharidus

4.3 Kui on küsimusi, siis pöördu esmalt oma kursusejuhataja poole. 

 

5.  Soovitame kõigil alla laadida äpi HOIA  https://hoia.me/Märkad veebilehel vigu?