fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Uuendatud 30.04.2021

1. Koolis  muutub õppekorraldus

1.1  Alates 03. maist muutub õppekorraldus.  Koolimajas on lubatud kontaktõpe kutsekeskhariduse õppijate lõpukursustel, samuti saab koolis läbi vii praktikat/praktilist tööd, individuaalseid konsultatsioone ja HEV õpet. Vaata tunniplaani ja kontrolli kas tunnid on koolis või distantsil!

1.2  Teistel gruppidel toimub  auditoorne õppetöö distantsõppe vormis. Distantsõppe tunnid toimuvad tunniplaanis ettenähtud ajal veebikeskkonnas. Õpetaja kannab tunni toimumise veebikeskkonna lingi e-päevikusse vähemalt eelmise tööpäeva lõpuks.  Vaata ka tugikeskuse soovitusi distantsõppeks

1.3 Lubatud on ettevõttepraktika.

1.4 Kooli ruumides viibides tuleb kõigil rangelt järgida kehtestatud ohutusmeetmeid – kanda maski või visiiri, pesta või desinfitseerida käsi ja jälgida hajutamise põhimõtteid.

1.5  Söögivahetundide ajad ja kohad on kontaktide vältimiseks täpsemalt määratud ja neist tuleb kinni pidada. Järjekorras hoia distantsi.

1.6 Huvitegevus ja treeningud võivad toimuda üksnes piiratud mahus. 

1.7  Õpilaskodud jäävad avatuks. Õpilaskodus elades tuleb vältida kontakte  teiste tubade/bokside elanikega. Õpilaskodu vaba aja ruumid on suletud. 

2. Kooli tule ainult siis, kui tunned, et oled täiesti terve!

2.1 Haigustunnuste nagu köha, valutav kurk, nohu, palavik, iiveldus jms tuleb kindlasti jääda koju. Vähimagi haiguse kahtluse korral ole pigem  kodus ja ära levita viirust teistele. Teavita puudumisest kursusejuhatajat

2.2 Kui elad kodus, siis püsi kodus ja helista perearstile, kes annab edasised juhised ja ravi või  vajadusel suunab testi tegema. Püsi kindlasti koduses isolatsioonis. 

2.3 Kui elad õpilaskodus, siis teavita kõigepealt kasvatajat. Kasvatajaga koos leitakse sobiv lahendus Sinu tervise kontrolliks ja edasiseks tegevuseks. 

2.4 Kui koolis õppetöö või praktika ajal tunned ennast haigena, siis teavita viivitamatult õpetajat. Sulle antakse mask ja paigutatakse kooliarsti saabumiseni teistest eraldi ruumi. Seejärel vaatab kooli meedik Su üle ja Sind suunatakse koju. Teavitatakse vanemaid, vajadusel viib kool õpilase koju.

Puudumisest anna teada oma  kursusejuhatajale

3. Kaitsevahendid 

3.1 Siseruumides on kõigil õpilastel kohustus kanda kaitsemaske.

3.2 Õpilased saavad  kaitsemaski  Kopli õppehoone c-korpuse valvelauast või Põllu a-korpuse infosekretärilt. 

3.3 Kaitsevahendite kasutamine majutus-, toitlustus- ja ilu- ja isikuteeninduse praktikal teenuseid osutades on reguleeritud ametlike juhenditega ning neis üksustes saab maskid (või muud kaitsevahendid) õpetaja/juhendaja käest.

3.4 Peale kasutamist palume kaitsevahendid panna vaid selleks ettenähtud prügikastidesse (üldjuhul tualettruumides ja peasissepääsude juures).

4. Kui oled haigestunud COVID-19 viirusesse

4.1 Kui oled andnud positiivse COVID-19 testi, siis tuleb sellest viivitamatult teada anda  kursusejuhatajale. 

4.2 Terviseamet teeb kindlasks Sinu lähikontaktsete ringi ja teavitab neid, seda ei pea haigestunu ise tegema. 

4.3 Kooli tagasi saab tulla peale tervenemist perearsti loal ning vastavalt Terviseameti juhistele.

5. Kooli ametlik info 

5.1 Kõigist kooli ja õppetöö korralduse muudatustest antakse teada kooli siseveebis ja kooli e-maili kaudu. 

5.2 Oluline info õppijatele ja lapsevanematele ilmub ka kodulehel khk.ee ja FB/kutseharidus

5.3 Kui on küsimusi, siis pöördu esmalt oma kursusejuhataja poole. 

6.  Soovitame kõigil alla laadida äpi HOIA  https://hoia.me/