fbpx

Kutsehariduse IT-akadeemia on avatud!

Sellel kevadel on põhikooli lõpetajatel oma edasiõppimise valikuid tehes üks kaalukas võimalus veel, sest  peale gümnaasiumi või kutsekooli saad nüüd valida mõlemat korraga! Just seda pakub kutsehariduse IT-akadeemia programm.


IT-sektor vajab üha rohkem ja nutikamaid inimesi

Pole saladus, et Eesti IT-sektor kasvab kiiresti ning palgatase IT-ettevõtetes on keskmisest kõrgem. Ometi kummitab IT ettevõtteid nutikate ja oskustega töötajate puudus, sest lisaks suurepärastele erialateadmistele on vaja ka muid oskusi ja omadusi – kaasamõtlemise ja analüüsivõimet, meeskonnatöö- ja võõrkeeleoskust, enesejuhtimise ja vastutusvõimet ning lõppematut huvi  uuendustega kaasa minna. Kuigi IT-kõrgharidusega noored on isiksustena küpsemad, jääb neil praktilistest erialaoskustest puudus. Kutsekoolide lõpetajad on hea praktilise ettevalmistusega, kuid nende üldteadmised ja –oskused on paraku napimad. Ettevõtjate sõnul on headele praktilistele oskustele üldhariduse lisamine parim võimalikest variantidest. Teeme ära! Kutsekoolid, HITSA ja IT-ettevõtted on pead kokku pannud ja käivitanud uue kutsehariduse IT-akadeemia programmi.

Meie ambitsioon on teha IT kutseharidusest kiirtee tippude sekka

Juba nüüd ootab Tartu Kutsehariduskeskus nutikaid noori õppima uude kutsehariduse IT-akadeemia programmi tarkvaraarendaja erialale. See on suurepäerane võimalus kõigile, kes ennast tulevikus IT-ettevõtetes tegijatena näevad. Huvi valdkonna vastu on kõige alus ning teame, et paljud sisseastujatest on kas koolis või iseseisvalt omale teadmiste ja oskuste pagasi kogunud.  Muidugi on ka neid, kes entusiastlikult oma tulevikuvisiooni kiirelt areneva IT-maailmaga seovad.  Ootame liituma kõiki asjast huvitatud noormehi ja neide!

Lubame, et IT-akadeemia on tõsine alternatiiv gümnaasiumile, sest meie üldõpingute maht ja tase annavad kindluse riigieksamite edukaks sooritamiseks. Enamgi veel, head eksamitulemused koos päris oskustega on eeliseks kõrgkooli astumisel.  See on kiirtee, et teha tulevikus kõrgelt tasustatud tööd ning lennukat karjääri maailma kõige kiiremini kasvavas valdkonnas.

Kaks head asja korraga

IT-akadeemia programm kestab kokku 4 aastat ja õppeaja sisse mahuvad nii üld- kui eriaõpingud. Tarkvara arenduse erialal õpitakse koodi kirjutama ja programmeerima.  Lisaks praktilisele tarkvara arendusele on võimalik süvitsi õppida ka näiteks pilveteenuste loomist ja haldamist või saada ettevalmistus tootjasertifikaadi eksamiks. Töö tarkvaraarendusettevõttes tähendab aga ka oskust  iseseisvalt mõelda ja uusi lahendusi luua ning valmidust töötada meeskonnaliikmena.  Seda päris kogemust päris rahvusvahelistes meeskondades töötamisest saab samuti kooliajal praktiseerida Pikem praktika ettevõttes, õpilaste IT-projektid, häkatonid – just nii teeme kooliaja põnevaks ja praktiliseks, et noor kutsehariduse IT-akadeemia lõpetaja oleks küps iga tarkvaraarenduse ettevõtte meeskonnas töötama ja uut väärtust looma.

Sama oluline on see, et lõpetajad saaksid edasi kõrgkooli minna näiteks IT või inseneeria valdkonnas. Seetõttu on õppeprogrammis gümnaasiumiga võrreldavas mahus laia matemaatikat ning eesti- ja inglise keelt. Kes õpib, saab riigieksamid edukalt sooritatud ning siis on kaks head korraga käes!  Saad kindla vundamendi edasi õppimiseks ja suurepärased eeldused tööle minekuks.

Sisseastumine on Tartu Kutsehariduskeskusesse juba alanud! Vaata kutsehariduse IT-akadeemia tarkvaraarenduse eriala SIIT.Märkad veebilehel vigu?