fbpx

Kutsehariduskeskus alustab koostööd Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga

Homme, 3. septembril allkirjastavad Põltsamaa Ühisgümnaasium ja Tartu Kutsehariduskeskus koostöölepingu, mille alusel saavad Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 10.-11. klassi õpilased algavast õppeaastast õppida nii tavapärase riikliku kui ka rakendusliku suunitlusega õppekava alusel.

Lisaks heatasemelisele akadeemilisele haridusele on Põltsamaa gümnasistidel võimalus omandada praktilisi oskusi IT- ja ettevõtluse alal, saades lisaks gümnaasiumi lõputunnistusele Tartu Kutsehariduskeskuse IT-süsteemide spetsialisti või ärikorralduse eelkutseõppe tunnistus. „See on Eestis omanäoline haridusuuendus, kus teoreetiliste teadmiste kõrval pakub gümnaasium ka ametialaseid oskusi,“ ütles Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor Aimar Arula. „Oskustunnistus peaks lihtsustama edasiõppimist, aga see võib olla boonuseks järgmise tasandi õppeasutuse sisseastumiskatsetel või võimaldab ainepunkte üle kanda.“

Tartu Kutsehariduskeskuse direktori Andrus Mõttuse sõnul on seni tehtud koostööd peamiselt Tartu koolidega. „Eesti juhtiva kutsekoolina peame oma kohuseks olla partneriks gümnaasiumitele, kes soovivad ametioskusi  jagada, sest praktilised oskused lähevad üha enam hinda,“ kinnitas Mõttus ja lisa, et seetõttu on koostöö Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga väga tervitatav.

Reaal-infotehnoloogiasuunas pakutakse tehnoloogilise pädevuse saavutamiseks õpilastele järgmisi kursuseid: programmeerimine ja rakenduste loomine, masinprojekteerimine (joonestamine CAD programmis ja 3D-modeleerimine SolidEdge programmi kasutades), arvutigraafika, arvutikasutamise ja asjaajamise alused, arvutite riistvara ja selle diagnostika ning arvutite koostetehnoloogia projekti koostamine. Õpitakse ka erialast matemaatikat ja füüsikat ning inglise keelt.

Valdava osa õppemahust omandavad õpilased Põltsamaal, osa praktilisest õppest ja ka lõputööde kaitsmine toimub Tartus. Rakendustarkvara – graafikat ja kontoritöö tarkvara hakkab õpetama Maarja Kask, kes varem töötas arvutiõpetaja ja haridustehnoloogina Tartu Kutsehariduskeskuses; IT-süsteemide riistvara ja programmeerimist (sh robootikat) kooli infotehnoloog Janel Palm, masinprojekteerimist kunstiõpetaja Siiri Kõrv. Kahel viimasel on oma ainete õpetamisel kolmeaastane kogemus. Kahe kooli koostöö raames on kavas Põltsamaale kutsuda külalisõpetajaid.

Majandus-ettevõtlussuuna õpilased õpivad majandust ja ettevõtlust, kodumajandust ning ka kontoritöö tarkvara. Järmistel aastatel lisanduvad äriplaani koostamine ja raamatupidamisprogrammi õppimine, planeeritakse ka õpilasfirma(de) loomist. Lõputööna koostavad õpilased äriplaani, mille kaitsmine toimub Tartu KHKs.

Lisainfo:
Andrus Mõttus
Tartu KHK direktor
tel 7361 860

Aimar Arula
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor
tel 5112 662

 

 

 

 

 

 Märkad veebilehel vigu?