fbpx

Kutsehariduskeskus arendab töökohapõhist õpet

Esmaspäeval, 27. veebruaril kogunevad Tartu Kutsehariduskeskusse rahvusvahelise projekti partnerid Soomest, Belgiast ja Hispaaniast, et õppida töökohapõhise õppe kui teenuse disainimist. Koolituse viib läbi Belgia teenusedisaini keskus.

Kuna töökohapõhine õpe on kasvav nii kutsehariduskeskuses kui Eestis tervikuna, siis on selle õppevormi arendamine väga aktuaalne. „Õpe toimub kolme osapoole – tööandja, õpilase ja õpetaja koostöös, siis on hästi oluline osaliste vaheline tihe koostöö ning õppe ja praktika põimumine,“ selgitas IKT osakonna juht Signe Vedler. „Meile on see võimalus koolitusprotsessi disainida nii, et see toimiks paremini, kõik osapooled suhtleksid ja kõigil oleks ühtmoodi arusaam,“ lisas ta.

Tartus toimuv koolitus on siiski vaid esimene etapp. „Järgmisena kogunevad osapooled Bilbaos, kus õpitakse nutiseadmete ja –rakenduste kasutusvõimalusi, mida just töökohapõhises õppes kasutada erinevate osapooltega suhtlemiseks,“ ütles Vedler.

Rahvusvahelise koolituse läbinutel on kohustus koolitada edasi töökohapõhise õppe õpetajaid ja töökohtade praktikajuhendajaid oma riigis, et disainida konkreetse eriala õppeks sobiv mudel. Lisaks vastutab Tartu Kutsehariduskeskus töökohapõhise õppe kommunikatsioonimudeli väljatöötamise eest.

EL Erasmus + rahastatava projekti üldeesmärgiks on arendada ja laiendada töökohapõhist õpet. Pikemasprerspektiivis aitab projekt kaasa noorte tööhõive ja kutsehariduse kvaliteedi paranemisele, arendab õppekavasid ja muudab töökohapõhise õppevormi atraktiivsemaks.

Loe lisa: Growth in the Work Based Learning (WBL) Triangle (GRIT)

 

Lisainfo:
Signe Vedler
signe.vedler@khk.ee
tel 7361 842Märkad veebilehel vigu?