fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Tartu Kutsehariduskeskus avas uksed uutele õpihuvilistele. Sisseastumisavaldusi saab juba esitada kooli e-vastuvõtu keskkonnas. Tavapärasest varasema vastuvõtu avamise taga on muuhulgas ühinemine Tartu koolide sisseastumiskeskkonnaga, mis toob kutseõppe kui ühe valikuvõimaluse õppijatele nähtavamaks.


„See, et sel aastal on esimest korda Tartu Kutsehariduskeskus gümnaasiumidega võrdselt kõigi põhikoolilõpetajate valikute hulgas näha, on suur läbimurre,“ sõnas direktor Tõnis Lukas. „See on kasulik õppuritele – nende valikuvõimalus on oluliselt laienenud ja muidugi on see kasuks ka Tartu Kutsehariduskeskusele, sest teadmine meist, kui mitmekülgsest ja heal tasemel õppeasutustest jõuab nüüd kõigi noorteni. Kutseharidus ei ole tupiktee, nagu vahel kardetud on,“ lisas ta.

Põhikooli lõpetajad saavad valida 18 erineva eriala seast ning omandada kolme aastaga kutsekeskhariduse, mis on võrdsustatud gümnaasiumiharidusega ja võimaldab edasi õppida kõrgematel haridustasemetel.

Keskhariduse baasil õppijatele on erialade valik veelgi laiem ning kokku on erinevatel tasemetel avatud 62 õppekava. Kõigile avatud õppekavadele on huvilistel võimalik juba pragu esitada e-avaldus, et olla valmis sügisel ametiõpinguid alustama.

Kutsehariduskeskuses kohapeal võetakse dokumente vastu 1.-17. aprillini ja esimesed vestlused ning mõnel erialal ka testid toimuvad 22. aprillil. „Eelkõige ootame kevadel kandideerima neid noori, kes praegu lõpetavad põhikooli või on selle äsja lõpetanud. Soovime varase sisseastumisega anda nii neile kui ka lapsevanematele kindluse edasiõppimise osas,“ märkis karjäärinõustaja Liine Maasikas.

Rohkem nõu ja abi saavad küsida need noored, kes oma huvides ja võimalustes veel kahtlevad. Kutsehariduskeskus pakub neile võimalusi tulla kooli praktikapäevale, et tulevase erialaga põhjalikumalt tutvuda, saab küsida nõu ja teha karjääritesti. „Kutsume noori esmalt proovima, ja alles siis eriala valima,“ sõnas Maasikas. Rohkem infot „Proovi, enne kui valid“ päevade kohta saab: www.khk.ee/sisseastumine

Dokumentide vastuvõtt Tartu Kutsehariduskeskusse kestab kuni 2. augustini 2019.

Lisainfo:
Liine Maasikas
liine.maasikas@khk.ee

tel 7361 878