fbpx

Kutsehariduskeskus uuendab ettevõtlusõpet

Tartu Kutsehariduskeskus käivitab uuel õppeaastal projekti, et muuta ettevõtlusõpe praktilisemaks. Projekti tegevustega seostatakse ettevõtlusõpe enam erialase õppega, luuakse õpetajatele metoodilisi materjale ning õppuritele kaasavaid võimalusi ettevõtlusõppe väljundeid saavutada.

Projekti eestvedaja, ettevõtlusõpetaja Tiina Aidnik selgitas, et kiiresti muutuv ühiskond ootab, et inimesed oleksid paindlikud, ettevõtlikud ja suudaksid ise loovaid lahendusi välja pakkuda. “Meie tänased kutseõppurid võivad olla homsed ettevõtjad – neid erialasid ja näiteid on palju. Vilistlased on oma tagasisides viidanud et ettevõtlusalaseid praktilisi oskusi on neil vaja ja seda võiks koolis rohkem arendada,“ tõi ta näiteid, miks ettevõtlusõppe ümberkujundamist vaja on.

Nii on uuel õppeaastal  kavas korraldada kolm häkatoni, õppekäike ettevõtetesse ning organisatsioonidesse ja läbi viia ettevõtluspäev. Õppijatele toovad need tegevused kaasa sisukama ja praktilisema õppeprogrammi, mille raames saab ise olla nii probleemi märkaja kui ka lahendaja, treenida meeskonnatöö-, ja suhtlemisoskusi ja palju muud. “Häkaton on IT-maailmas sündinud ja nüüd ärimaailmas populaarsust kogunud rühmatöö formaat, kus erinevad inimesed erinevatelt elualadelt tulevad kokku ja lühikese aja jooksul intensiivselt panustades lahendavad mõne probleemi või vähemalt loovad lahenduskäigu,” selgitas Aidnik.

„Peale seda on õpilastel võimalus väga praktiliselt, läbi õpilasprojektide, erialaprojektide, õpilasfirmade või õpiettevõtete saada praktiline kogemuse kogu ettevõtlustsüklist alates ideede genereerimise, prototüüpimise, tootmise ja turunduse kui finantsideni välja. Kutsehariduskeskuse õpilasfirmade vilistlased on välja toonud, et õpilasfirma on andnud lisaks erialaoskustele veel ka näiteks tootmise planeerimise ja finantside juhtimise kogemust ja pannud oma edasise õppimis- ja töövõimalustele hoopis teise pilguga vaatama,“ selgitas Aidnik. „Õppijale on  vaja süsti, et seda väärtuslikku kogemust saada. Koolile on vaja metoodikat, mille kaudu probleemi märkamise oskust ja probleemi loovat lahendamist õpetada, sest see on nii oluline oskus tulevikus,“ lisas ta.

Õpetajatele loob projekt täiendavaid võimalusi kuidas uut moodulit „Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ käivitada. „See on õpetajatele suur võimalus, ka nemad õpivad, saavad kogemusi ja uusi meetodeid. Iga õpetaja peaks olema natuke ka ettevõtlusõpetaja, et see idee, mis häkatonil  sündis, et jääks sinna, vaid jätkuks ja areneks ainetunnis. Me kavatseme selle metoodikaga jätkata ka peale projekti lõppu ning selleks tuleb õpetajatel ennast arendada,“ selgitas Tiina Aidnik. Lisaks on kavas välja töötada metoodilised materjalid õppekäikude läbiviimiseks, et need oleksid eesmärgistatud ja sisukad.

Projekti „Ettevõtlusõppe ümberkujundamine Tartu KHK-s“ toetab Euroopa Liit ja selle eelarve on ligi 25000 EUR.

 

Lisainfo:
Tiina Aidnik
õpetaja
tiina.aidnik@khk.ee

 

 

 Märkad veebilehel vigu?