Tähelepanu! Kutsehariduskeskus läheb üle distantsõppele

Uuendatud 26.03.2020 kell 9.50

Alates esmaspäevast, 16. märtsist läheb Tartu Kutsehariduskeskus üle distantsõppele.

Juhised õppijatele ja lapsevanematele

Kutsehariduskeskuse õppehooned  Kopli 1 (A ja B korpus) ja Põllu 11 (A, B, F, E korpus) on õppetööks suletud 16. märtsist – 30.märtsini. Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat so 13, aprillini, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.

Kuni eriolukorra lõpuni ehk 1. maini ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd, edasi on lükatud kõik riigieksamid. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uute kuupäevade selgumisel anname sellest viivitamatult teada.

Sel ajavahemikul korraldatakse õppetöö distantsõppe vormis. Loe Tugikeskuse soovitusi distantsõppimiseks SIIT

Õpetajad kasutavad õppeülesannete edastamiseks olemasolevaid e-keskkondi nagu näiteks siseveeb, Google Drive, Moodle, e-koolikott jt.  Samuti täidab õpetaja päevikut ja annab e-keskkondade vahendusel õppijatele tagasisidet.

Kui õpilane ei saa haiguse tõttu õppetööst osa võtta, tuleb sellest informeerida kursusejuhatajat, nagu ikka puudumise korral.

Ettevõttepraktika jätkub. Juhul kui õpilane, lapsevanem või tööandja ei ole sellega nõus, siis tuleb sellest teavitada koolipoolset praktikakoordinaatorit kirjalikult e-posti teel. Sel juhul praktikaleping peatatakse.

Õpilaskodu Kopli tänavas jääb avatuks õppijatele kes vajavad majutust seoses praktikaperioodi või muude mõjuvatel põhjustega. Põllu tn õpilaskodu elanikud saavad kolida ümber Kopli tänavale ja Põllu tn õpilaskodu suletakse 17.03.  kell 20.00.  Õpilaskodude infot saab majutusjuht Merike Kangrolt ja/või kasvatajatelt. Vaata kontakte SIIT.

Kooliõe teenus jätkub tavapärastel aegadel ja vormis. Info kodulehelt

Tugikeskuse teenused ja nõustamine jätkuvad e-kanalite või telefoni teel. Vaata SIIT

Õpilased kel on raske majanduslik olukord saavad esitada eritoetuste avaldusi. Esmaspäeval, 16.märts koguneb eritoetuste komisjon.

Distantsõppel olevatele õpilastele koolilõuna toetust maksta ei saa, va praktika ajal.

Kool võimaldab õppijatele, kes elavad/viibivad õpilaskodus Tartu linnas, kätte saada koolilõunat. Sellest on vajalik ette teatada vähemalt üks tööpäev meili teel kooli sotsiaaltöötaja Mairi Kruutsile mairi.kruuts @khk.ee. Toidu saab kätte E-R alates kella 12.00st Kopli 1C  õppehotelli vastuvõtust.

Suletakse kõik spordibaasid. Täiskasvanute koolitused ja muud sissetulevad üritused (koolitused, õppekäigud jms üritused) lükkuvad edasi. Õppetöö korralduse muudatusi rakendatakse selleks, et vähendada otsekontakte ning seeläbi piirata viiruse levikut. Sellest tulenevalt  palume õpilastel püsida kodus.

Õpilased saavad kõige värskemat infot läbi siseveebi  teadete. Küsimuste korral palume esmalt pöörduda kursusejuhataja poole.

 

Tartu Kutsehariduskeskuse juhtkond

 Märkad veebilehel vigu?