fbpx

Tähelepanu! Kutsehariduskeskus läheb üle distantsõppele

Uuendatud 21.04.2020

Seoses eriolukorraga on kutsehariduskeskus muutnud akadeemilist kalendrit. 

Kutsehariduskeskuse õppehooned  Kopli 1 (A ja B korpus) ja Põllu 11 (A, B, F, E korpus) on õppetööks suletud alates 16. märtsist. Alates sellest korraldatakse õppetöö distantsõppe vormis. Distantsõpe kestab vähemalt 15. maini 2020.

Õppijate online infotund toimub esmaspäeval, 27. aprillil kell 12.00. Link infotunni ülekandele avaldatakse Tartu Kutsehariduskeskuse Facebooki lehel. Küsimused ja ettepanekud saab saata lingi kaudu: https://forms.gle/sfCnGF7JryzsQpGL6

Kutseõppest kuni poole moodustab  praktiline töö ja ettevõttes toimuv praktika. Nende  korraldamine distantsõppena või eriolukorras, kus paljud ettevõtted on oma tegevused peatanud, ei ole enamikel erialadel võimalik või ei taga õpiväljundite saavutamist vähemalt lävendi tasemel. Seetõttu on kool otsustanud õppetöö graafikut muuta.

Tartu Kutsehariduskeskuse direktori käskkirjaga on muudetud akadeemilist kalendrit. 

Perioodil 13.04-26.04 (kokku kaks õppenädalat) on kevadvaheaeg. 

Õppetöö jätkub alates 27.04.2020 IV perioodiga.  IV periood toimub 27.04.-03.07.2020 (31.õppenädal- 40.õppenädal).

Õpilaskodu majutuse lepingut pikendatakse automaatselt kuni 03.07.2020.  Aja eest, mil õppija õpilaskodus ei ela, majutuse arveid ei esitata ja kohatasu maksma ei pea.
Kes soovib varem lepingut lõpetada, palume täita kodulehel olev üürilepingu lõpetamise avaldus ja esitada see vähemalt 14 päeva ette.

Suvevaheaeg on 06.07.- 28.08.2020, kokku kaheksa nädalat. 

Kuni eriolukorra lõpuni ehk 1. maini ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd, edasi on lükatud kõik riigieksamid. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uute kuupäevade selgumisel anname sellest viivitamatult teada. Kooli lõpetamine ja kutseeksamite toimumine sõltub eriolukorra kestusest.

22.06.2020 kavandatud lõpuaktust ei toimu ja uut kuupäeva ei ole võimalik praegu välja kuulutada.

Sel ajavahemikul korraldatakse õppetöö distantsõppe vormis. Loe Tugikeskuse soovitusi distantsõppimiseks SIIT

Õpetajad kasutavad õppeülesannete edastamiseks olemasolevaid e-keskkondi nagu näiteks siseveeb, Google Drive, Moodle, e-koolikott jt.  Samuti täidab õpetaja päevikut ja annab e-keskkondade vahendusel õppijatele tagasisidet.

Kui õpilane ei saa haiguse tõttu õppetööst osa võtta, tuleb sellest informeerida kursusejuhatajat, nagu ikka puudumise korral.

Ettevõttepraktika jätkub. Juhul kui õpilane, lapsevanem või tööandja ei ole sellega nõus, siis tuleb sellest teavitada koolipoolset praktikakoordinaatorit kirjalikult e-posti teel. Sel juhul praktikaleping peatatakse.

Õpilaskodu Kopli tänavas jääb avatuks õppijatele kes vajavad majutust seoses praktikaperioodi või muude mõjuvatel põhjustega. Põllu tn õpilaskodu elanikud saavad kolida ümber Kopli tänavale ja Põllu tn õpilaskodu suletakse 17.03.  kell 20.00.  Õpilaskodude infot saab majutusjuht Merike Kangrolt ja/või kasvatajatelt. Vaata kontakte SIIT.

Kooliõe teenus jätkub tavapärastel aegadel ja vormis. Info kodulehelt

Tugikeskuse teenused ja nõustamine jätkuvad e-kanalite või telefoni teel. Vaata SIIT

Õpilased kel on raske majanduslik olukord saavad esitada eritoetuste avaldusi. Esmaspäeval, 16.märts koguneb eritoetuste komisjon.

Distantsõppel olevatele õpilastele koolilõuna toetust maksta ei saa, va praktika ajal.

Kool võimaldab õppijatele, kes elavad/viibivad õpilaskodus Tartu linnas, kätte saada koolilõunat. Sellest on vajalik ette teatada vähemalt üks tööpäev meili teel kooli sotsiaaltöötaja Mairi Kruutsile mairi.kruuts @khk.ee. Toidu saab kätte E-R alates kella 12.00st Kopli 1C  õppehotelli vastuvõtust.

Suletakse kõik spordibaasid. Täiskasvanute koolitused ja muud sissetulevad üritused (koolitused, õppekäigud jms üritused) lükkuvad edasi. Õppetöö korralduse muudatusi rakendatakse selleks, et vähendada otsekontakte ning seeläbi piirata viiruse levikut. Sellest tulenevalt  palume õpilastel püsida kodus.

Õpilased saavad kõige värskemat infot läbi siseveebi  teadete. Küsimuste korral palume esmalt pöörduda kursusejuhataja poole.

 

Tartu Kutsehariduskeskuse juhtkond

 Märkad veebilehel vigu?