fbpx

Kutsehariduskeskuse keeleõppeprojekt pälvis keeleteo tiitli

Kadrioru Saksa Gümnaasiumis toimunud sümpoosionil „Keelterikkus Eestis ja Euroopas. Mitmekeelsemaks saksa keelega“ tunnustati parimaid keeleõppealaseid tegusid. Tiitli ja Euroopa keeleõppe tunnuskirja pälvisid MTÜ Lahemaa Looduskool, Tartu Kutsehariduskeskus ja Kadrioru Saksa Gümnaasium.

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner andis parimate keeleõppeprojektide tegijatele üle Euroopa Komisjoni ja ministeeriumi tunnuskirjad. „Tänavused võiduprojektid esindavad nii mitteformaalset keeleõpet kui ka õppekavaga tihedamalt seostatud tegevusi,“ ütles Kärtner. „Rõhutatud on eelkõige seda, et keeleõpe toetab ühest küljest isiksuse arengut, teisalt muudab õppurid konkurentsivõimelisemaks hilisemas tööelus,“ ütles Kärtner.

Tartu Kutsehariduskeskus sai tunnustuse seoses projekti „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ elluviimisega. Projekti raames pakuti täiendavat eesti keele õpet ning täiendavat võõrkeele õpet Tartu Kutsehariduskeskuse õpilastele. Nii said turismiosakonna õpilased õppida mentorite käe all soome keelt ja osaleda keelelaagris. Saksa keele täiendavaks õppeks korraldati keelelaager Tartu sõpruslinnas Lüneburgis. Projekti eestvedajateks olid kutseõpetajad Külli Toots ja Sille Lillestik.

Vaata lisa SIIT

Lisainfo:
Andrei Atškasov
Rahvusvaheliste suhete koordinaator
7361894
andrei.atskasov@khk.eeMärkad veebilehel vigu?