fbpx

Kutsehariduskeskuse sisseastumisavalduste arv on tublisti kasvanud

Tartu Kutsehariduskeskuse lõppenud sisseastumisperioodil esitati kokku üle 1900 avalduse, mis on 9% rohkem kui mullu.

„Sisseastujate arvu kasv teeb kahtlemata rõõmu,“ kinnitas direktori asetäitja õppealal Liivi Raudsepp. „Eriti rõõmsad oleme, et kasvanud on noorte õpihuviliste hulk ja seda nii uue IT-akadeemia õppekava või näiteks ehitusviimistluse huviliste tõttu. Jätkuvalt näeme, et kasvab täiskasvanud kutseõppurite arv, kes soovivad töö kõrvalt mõne vajaliku oskuse omandada. Kooli jaoks on see muidugi väljakutse olla veelgi paindlikum ning pakkuda enam sessioonõppe ja töökohapõhise õppe võimalusi“.

Sel aastal torkab silma, et sisseastujate seas on eriti populaarsed IT ja IT-ga seotud erialad. Kõige suurema konkursiga eriala on tänavu sessioonõppe vormis noorem tarkvara arendaja õpe, kuhu konkureerib pea viis inimest õppekohale. Keskhariduse baasil erialadest on kõrge konkurents veel e-kaubanduse spetsialisti ja raamatupidaja erialadele õppima pääsemiseks.

Põhihariduse baasil erialadest on kõrgeim konkurss uuele IT-akadeemia raames alustavale tarkvara arendaja erialale, kus õpe kestab kokku neli aastat ning võrdselt tähelepanu pööratakse nii erialastele oskustele kui ka üldteadmistele, et lõpetaja saaks edukalt sooritada riigieksamid ning jätkata õpinguid kõrghariduse tasemel. Jätkuvalt on kõrge konkurss ka põhihariduse baasil IT-süsteemide nooremspetsialisti erialale. Arvuliselt kõige enam avaldusi laekus tänavu aga ehitusviimistluse erialale, kuid seal on ka rohkem õppekohti pakkuda.

Populaarsete ja kõrge konkursiga erialade kõrval on ka neid õppekavasid, kus õppekohti on rohkem kui sooviavaldusi. Vabadele õppekohtadele jätkatakse vastuvõttu alates 14. augustist.

Alanud nädalal toimuvad kõigi õpilaskandidaatidega vestlused ja mõnel erialal ka testid, mille põhjal moodustavad vastuvõtukomisjonid kandidaatide pingerea. Tulemuste info saadetakse kandidaatidele 9. augustil e-kirja teel ning õppekoha saanud kandidaatidel palutakse oma õppima asumine kinnitada hiljemalt 13. augustiks.

Vastuvõtu infot saab telefonil 7361 863 või e-posti sisseastumine@khk.ee kaudu.

Lisainfo:
Kaire Mets
turundusjuht
tel 7361 877Märkad veebilehel vigu?