fbpx

Kutsehariduskeskuse uued koostööprojektid said heakskiidu

SA Archimedes rahastusotsus  andis rohelise tule  Tartu Kutsehariduskeskuse kahe koostööprojekti elluviimisele. Projektide toel arendatakse uuest  õppeaastast töökohapõhist õpet HoReCa sektoris ning  antakse hoogu  välispraktika süsteemile.

„Sel korral pälvisid meie  mõlemad projektid lausa maksimumilähedased hindepallid ja ka SA Archimedese tunnustuse,“ kinnitas Kutsehariduskeskuse projektide koordinaator Margus Pekk.

Töökohapõhise õppe arendamise vajaduse tingis  Margus Peki sõnul asjaolu, et Eesti on võtnud suuna töökohapõhise õppe rakendamiseks, kuid iga uus süsteem vajab head ettevalmistust ja partneritevahelist koostööd. Just seetõttu veab Tartu Kutsehariduskeskus konsortsiumit, kuhu kuuluvad Viljandi ja Rakvere ametikoolid ning  majutuse ja toitlustusega tegelevad ettevõtted nagu  hotell London ja restoranid Chez Andre ja Polpo Tartust, Aida kohvik Viljandist ning Aqua Spa ja restoran Fiore Rakverest.

Koos arendatakse  välja parimad viisid  töökohapõhise õppe korraldamiseks, läbiviimiseks,  juhendamiseks ning  finantseerimiseks. Samuti vahetatakse praktilisi kogemusi Prantsusmaa Carcasson´i hotellide-restoranidega, kuhu sõidavad 17 õpilast ja 17 õpetajat-juhendajat, et kohapeal sealse töökohapõhises õppes osaleda ning sealsed kogemused juba Eestis kasutusele võtta.

Kutsehariduskeskuse teise koostööprojekti raames saavad 109 õpilast ja 26 õpetajat  osa õpirändest  kokku 10 Euroopa riiki, sh Austriasse, Hollandisse, Hispaaniasse ja Saksamaale. „Kuigi välispraktika on meil üsna tavaline, siis selle projekti eesmärk on rakendada Euroopa ainepunktide süsteemi praktikas,“ selgitas projektijuht Andrei Atškasov.  Euroopa ainepunkti süsteem võimaldab võrrelda  ja üle kanda erinevates koolides õpitut ning seega hõlbustab süsteem ka kutseõpilaste liikumist koolide vahel. Selleks luuakse praktikamoodulid, mille õpetuse kvaliteet on vastastikku kokku lepitud, mida koos ellu viiakse ning mida ühtsetel alustel hinnatakse.

Erasmus + programmist finantseeritud projektid viiakse ellu järgmise ja ülejärgmise õppeaasta jooksul.

tunnustus

Lisainfo:
Margus Pekk
projektide koordinaator
tel 7361 801

 

 

 Märkad veebilehel vigu?