fbpx

Kutseõppeasutuste inglise keele õpetajad kogunevad Tartus

1.-2. märtsil osalevad Eesti kutseõppeasutuste inglise keele õpetajad kommunikatiivseid õppemeetodeid tutvustavatel teabepäevadel „Communicative Teaching Methods for Interactive Vocational English Classroom“.

Ameerika Suursaatkonna, Briti Nõukogu, Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi ja Tartu Kutsehariduskeskuse ühisel eestvedamisel ja toel saab teoks seminar, mis on suunatud just kutseõppeasutustes töötavatele inglise keele kui võõrkeele ja inglise erialakeele õpetajatele.

Seminari üks korraldada, Inglise keele õpetaja Aime Jaagus selgitas miks on kutseõppeasutuste inglise keele õpetajad eriline sihtgrupp: “Inglise keele õpe elukutset omandavatele noortele on teistmoodi selles mõttes, et keeleõpetaja peab lisaks keeleõppemetoodikale endale selgeks tegema ka erialade põhitõed. Tänapäeval on kõigi erialade õppekavades läbivaks eesmärgiks erialateadmiste ja keeleteadmiste lõimimine.”

Jaaguse sõnul on kutsekoja veebilehel kirjeldatud 572 kutsestandardit. “Kuigi valdkondade lõikes on õpitavaid erialasid vähem kui standardeid, on selge, et erialase inglise keele õppe ning erialaga lõimitud keeletundide heaks läbiviimiseks vajavad keeleõpetavad täiendavat metoodikat ning aega end selles suunas koolitada,” selgitas Aime Jaagus.

Teabepäevade ettekanded Eesti, USA ja Suurbritannia koolitajatelt käsitlevad aktuaalseid ja praktilisi teemasid nagu õppijate huvi, loovuse ja motivatsiooni äratamine, kriitilise mõtlemise ja funktsionaalse lugemise oskuste edendamine, heade materjalide ja nutitelefoni võimaluste kasutamine. Räägitakse ka X, Y ja Z põlvkondade eripäradest ning muidugi inglise keele rollist kutsestandardites.

Teabepäevade programmiga saab lähemalt tutvuda SIIN

Lisainfo:
Aime Jaagus
õpetaja
Tel 52 52 845Märkad veebilehel vigu?