fbpx

Kutseõppurite jätkusuutliku majandamise õppele suunatud koostööprojekt sai avalöögi

Reedel, 25. septembril toimunud veebikohtumisel lükati hoog sisse kolme riigi koostööprojektile „Sustainability in Finance“ (SuFi), mille keskmes on kutseõppurite finantskirjaoskus.

SuFi projekti eesmärgiks on arendada kutseõppes vastutustundlike ning sotsiaalselt kaasavate otsuste tegemisele orienteeritud finantskirjaoskust, mida peetakse tulevikutöö üheks peamiseks võtmepädevuseks (Finnish National Agency for Education aruanne, 2019). Kaheaastase projekti tulemusena valmib uudne e-õppe moodul finantskirjaoskuse  õpetamiseks kõigis Balti regiooni kutsekoolides.

5-tunnise online-kohtumise käigus vaadati üle mooduli kokkupanekule eelneva uuringu aluseks olev küsimustik, mille abil plaanitakse kaardistada õpilaste finantskompetentsid ning tööandjate ootused ja vajadused. Töögruppides tegeleti loodava e-õppe mooduli õppekava arendamise küsimustega: diskuteeriti selle sisu ja oodatavate õpiväljundite üle. Sisulise töö kõrval mahtusid kohtumise päevakavva ka inspireerivaid ettekandeid ettevõtetelt, kes on suutnud jätkusuutlikkuse printsiipi oma igapäevatöös edukalt rakendada. Sotsiaalse vastutustundlikkuse hea näitena jagas oma kogemuslugu Ahvenamaa Pank, kes lõi oma klientidele unikaalse indeksi, mis näitab krediitkaardi väljavõtet analüüsides kliendi tarbimise mõju keskkonnale ja mõõdab tarbimisega kaasnevat ökoloogilist jalajälge.

Järgmine projektikohtumine on plaanitud oktoobrikuusse.

SuFi projekti kohta saab täpsemat infot värskelt loodud veebilehelt https://www.sufi.fi/

Projekti rahastajaks on Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

 

Rohkem infot:

Andrei Atškasov
Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator
SuFi projekti kontaktisik
tel  7361 894

 Märkad veebilehel vigu?