fbpx

Kutsevaliku kursus aitab uuesti alustada

Tartu Kutsehariduskeskus pakub juba kolmandat aastat kutsevaliku õppe võimalust kõigile, kes on õpingud katkestanud või ei ole päris kindlad selles, kas ja millist eriala õppida.

Tugikeskuse juht Liine Maasika sõnul on tegemist ülihea võimalusega noore huvide ja võimete avastamiseks ja kaalutud otsuste tegemiseks. „Soovime noori aidata uuesti rajale, olgu siis alustama uuesti õpinguid või saada töökogemusi,“ selgitas ta.

Sel sügisel alustab järjekordne kutsevaliku kursus, kuhu võivad õpilased liituda mistahes ajal septembrist veebruarini. Õppe maht on orienteeruvalt 5 kuud, kuid selle täpne sisu ja pikkus on individuaalne ja sõltub õpilase huvidest, vajadusest ja võimetest,“ selgitas Maasikas. Kursuse raames pannakse koostöös nõustajaga paika iga õpilase enda individuaalne õpitee. Vastavalt sellele kujuneb ka tunniplaan. „Kindlasti pannakse suurt rõhku õpi- ja suhtlemisoskuste arendamisele, oma karjääritee planeerimisele ja individuaalsele arengule,“ rääkis Maasikas. Iga õpilane saab vähemalt kahel erialal praktilise kogemuse veendumaks, et eriala talle päriselt meeldib ja sobib.

Õppe käigus tutvutakse ka vabatahtliku tööga, kuid õpilane saab ise otsustada, millist tööd ja millise organisatsiooni juures ta teha tahab. Vabatahtlikuna saab töökogemusi omandada näiteks loomade varjupaigas, uuskasutuskeskuses, kuid ka suurtes tootmisettevõtetes. Õpilased, kelle peamine eesmärk on leida endale töökoht, saavad läbi vabatahtliku tegevuse väärtusliku kogemuse ja kontaktid.

Kursus alustab 2. septembril ja õpe toimub viiel päeval nädalas. Neljal päeval koolis ja ühel päeval vabatahtlikku tööd pakkuva asutuse juures.

Tänaseks on kutsevaliku õppe läbinud kokku 72 noort, kes on kõik enda huvisid ja võimeid paremini tundma õppinud ning teinud läbimõeldud otsuse tulevikuks. Maasika sõnul näitab kogemus, et sellist kursust on vaja eelkõige neile, kelle koolitee on katkenud ja kes ei ole leidnud endale sobivaid õpingu- või töövõimalusi.

Kutsevaliku kursusele astumiseks palume võtta ühendust tugikeskuse juhi Liine Maasikaga.

Lisainfo:
Liine Maasikas
tugikeskuse juht
liine.maasikas@khk.ee
tel 7361 878Märkad veebilehel vigu?