fbpx

Meisterõpetajad uuenduste tuules

Aasta 2020 on Tartu KHK-s uuenduslikkuse aasta ja selleks, et meisterõpetajate tegevust oleks koolimajas rohkem näha ja teie, meie head kolleegid, astuksite julgesti ligi kas nõu küsima, ettepanekuid esitama või niisama ventileerima, hakkame enda tegevusi ja laual olevaid põnevaid küsimusi ka kooli infokirjas jagama. Ikka selleks, et areneks koostöine ja õppimiskeskne koolikultuur ning kooliperena looksime, areneksime ja uuendaksime koostöö kaudu.

Õppeaasta vältel on tegeletud paljude põnevate teemadega – uuritud õppijate e-portfooliote loomist ja kasutusaktiivsust, katsetatud koostööaegade toimimist, toetatud kolleege edukate projektide kirjutamisel, käidud õppimas ja kogemusi saamas nii kodu- kui välismaal. Saadud head infot ja kasulikke näpunäiteid ka enda kooli arendamiseks. Uuenduslikkuse aasta Meistrite Päeva ideekorjesse panustasid sügisel paljud meie kolleegid ning töö teie heade ideedega on täies hoos. Hoogu saab sisse ka mentorluse arendamine ning selleks on kokku kogunenud ka kamp entusiaste, kes koonduvad Mentorklubi nime alla. Nüüd aga mõnest teemast lähemalt.

IKT-osakonnas katsetatakse sel õppeaastal koostööaegade toimimist. Algatuse mõte on tagada ühe mooduli või eriala õpetajatele mõned kindlad ajad tunniplaanis ja perioodis koostöö tegemiseks. Kokkusaamiste eesmärgid võivad olla erinevad – kokku leppida ühiseid hindamisülesandeid, lõiminguid, kontrolltööde toimumisi, pakkuda välja ideid õppe parendamiseks või luua ühiseid juhendeid nii võistlusteks kui ka suuremateks projektideks. Muidugi vahetatakse koostööajal ka niisama mõtteid ning pakutakse õlatunnet. Siit ehk mõtteainet teistelegi – miks mitte katsetada endagi kolleegidega sama tegevust!

Detsembrikuus käidi külas Viimsi Gümnaasiumi tegusal kooliperel. Külastusel koguti ideid mentorluse arendamiseks ja saadi praktilisi näpunäiteid juba toimivast süsteemist. Samal ajal esitati ka üleskutse meie õpetajatele, kellel on soov panustada meie arengukava täitmisse, olla hea sõber ja mõttekaaslane KHK õpetaja kui mentori rolli kujundamisel. Kokku saadi 14-liikmeline seltskond ja nii ristitigi ettevõtmine Mentorklubiks. Viimase eesmärk on luua süsteem, mis toetaks õpetaja rolli muutust ja selle kaudu ka õppija arengut ning tulevikuoskuste omandamist. Klubi eesmärk on jõuda õppeaasta lõpuks süsteemi prototüübini, et seda 2020/2021. õppeaasta sügisest vähemalt kolmes osakonnas katsetada saaks. Praegu käib üheskoos kiire arendustöö, et välja selgitada õppija soovid mentorile, paika panna esialgne ajajoon ja tegevuskava, planeerida vajalikke koolitusi ning valmistada plaan ette selliselt, et kookonist väljuks ilus liblikas, nagu seda oli kujutatud Viimsi Gümnaasiumi auditooriumi seinal.

Kätlin Kask
meisterõpetajaMärkad veebilehel vigu?