fbpx

Nüüd on aeg sisse astuda!

Esmaspäevast, 17. juunist avab Tartu Kutsehariduskeskus suvise sisseastumisperioodi. Õppurite sooviavaldusi nii paberkandjal kui elektroonselt võetakse vastu kuni 2. augustini. Kokku on seekord avatud 71 erinevat õppekava, mille seast on võimalik valida oma huvidele ja eelnenud haridusele vastav õpe.

Suurim uuendus on IT-akadeemia raames avatav tarkvaraarendaja eriala, kuhu ootame õppima nutikaid põhiharidusega noori, kes soovivad oma tuleviku siduda IT-valdkonnaga. Õpingud kestavad kokku 4 aastat ning selle aja jooksul saavad õppijad nii praktilised erialased kutseoskused kui ka üldaineid, et sooritada edukalt riigieksamid. „Pole saladus, et Eesti IT-sektor kasvab kiiresti ning palgatase IT-ettevõtetes on keskmisest kõrgem. Ometi kummitab ka neid ettevõtteid nutikate ja oskustega töötajate puudus. Seetõttu on koostöös IT ettevõtetega sündinud uus algatus, et pakkuda väga head praktilist ettevalmistust, millega tööturule siseneda, aga samas luua eeldused kõrghariduse tasemel õpingute jätkamiseks,“ selgitas IT osakonna juht Signe Vedler. „Seni on IT-süsteemide spetsialisti eriala olnud noorte seas väga populaarne valik, loodame, et sama suur huvi on ka tarkvara arendaja eriala õppimiseks,“ lisas ta.

Täiesti uus on ka kõnekeskuse konsultandi eriala. Tegu on keskhariduse baasil sessioonõppe erialaga, kuhu ootame õppima ka juba töötavaid inimesi, kes tunnevad huvi klienditeeninduse vastu.

Lisaks uutele erialadele on uuenenud mitme tehnikavaldkonna eriala õpivara. Tänu uutele soetatud simulaatoritele saavad näiteks süsteemiadministratorid virtuaalsete serveritega ühendada miljoneid virtuaalseid kasutajaid. Uued CNC simulaatorid võimaldavad õppida ja harjutada tööd mitmes enamlevinud programmeerimiskeeles, seadistada pink ning treida või freesida detaile.

Aasta-aastalt kasvavad täiskasvanute võimalused taas kooli tulla ja oskusi omandada. Sessioonõppes on õppetöö korraldatud sessioonidena, mis tähendab väiksemat koolipäevade arvu, kuid suuremat iseseisva töö mahtu. Töökohapõhises õppes toimub aga enamik praktilisest väljaõppest hoopis töökohas ning koolitundides käiakse vaid teooriat kuulamas. Lisaks saab juba varem omandatud teadmisi ja oskusi üle kanda ning taotleda individuaalset õppetöö graafikut, et töötamist õppimisega ühitada. Täiskasvanute erialaoskuste omandamist toetab ka Töötukassa „Tööta ja õpi“ meede, mis motiveerib õppima erialadel, kuhu töötajaid kõige enam vajatakse.

Infot kõigi avatud erialade ja õppimisvõimaluste ning sisseastumise kohta saab SIIT!

Sisseastumisavaldusi saab esitada kooli e-vastuvõtu keskkonnas kasvõi ööpäevaringselt. Kes aga soovib erialavalikul nõu ja abi saada, neil soovitame tulla koolimajja. Kohapeal saab nii head nõu eriala valikul kui ka oma sisseastumisdokumente esitada igal tööpäeval kell 9.00 – 15.00 aadressil Tartu, Kopli 1, B-114.

Lisainfo: sisseastumine@khk.ee või tel 7361 859 või 7361 863Märkad veebilehel vigu?