fbpx

Õpilasesinduse põhikirja avalik väljapanek

Alates tänasest saab tutvuda Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaskonna põhikirja  täiendatud eelnõuga, mis on avaldatud kooli siseveebis ja SIIN.

Õpilasesinduse liikme Tõnis Vähi sõnul on kindlasti oluline muudatus see, et uue põhikirja vastu võtmisel hakkab kehtima ka õpilasesinduse kodukord. ” Seega loome me dokumendi, kus reguleeritakse küsimused, mis võivad vajada kiiremat muutmisprotsessi või mida pole põhikirjas välja toodud,” nimetas ta ühte peamist muudatust.  Samuti on uus põhikiri viidud kooskõlla kooli põhikirjaga. “Kuna ei toimi osakonniti aktiivseid õpilaskogusid, siis nendega seotud punktid valimisprotsessis on muudetud või kustutatud, ” lisas ta.

Peale avalikku väljapanekut  toimub ajavahemikus 03.06.2014 – 08.06.2016  uuendatud põhikirja hääletamine siseveebis.  Õpilaskonna põhikirja poolt või vastu saavad hääletada vaid KHK õpilased ja igal õpilasel on üks hääl. Põhikiri on vastu võetud kui üle poole hääletanutest on selle poolt.

 

Lisainfo:
Tõnis Vähi
VS13
tonis.vahi@khk.ee

 

 Märkad veebilehel vigu?