fbpx

Tartu Kutsehariduskeskus taastab kontaktõppe osaliselt alates 18. maist.

COVID-19 pandeemia on taandumas ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 on alates 15. maist lubatud lisaks distantsõppele korraldada koolides õppetööd ja tegevusi individuaalset või väikestes rühmades. Tuginedes Vabariigi Valitsuse korraldusele taastab Tartu Kutsehariduskeskus kontaktõppe osaliselt alates 18. maist.

 

Õppekorralduse erisused alates 18. maist

 

Tartu KHK-s  taastub alates 18. maist kontaktõpe koolis eelkõige lõpukursuste õppijatele  ja õppijatele, kellel on õppetöögraafikus praktilise töö tunnid. Erandiks on ka sessioonõpe ja töökohapõhine õpe, mille puhul kontaktõpe toimub osaliselt samuti koolis.

Siseveebis asuv tunniplaan kajastab õppetegevusi ja seotud inimesi. Kui õppetegevuse juurde on märgitud ruum, siis toimub see kontaktõppes (kas väikerühmas või üks-ühele õppes) kooli ruumides. Kui ruumi pole märgitud, siis on tegemist distantsõppega. Tunniplaani koostamise alus on iga õppeosakonna õppetöö eriolukorra plaan.

Kutseõppe lõpetamise tingimused pole eriolukorra tõttu muutunud. Vastavalt kutseharidusstandardile tuleb õppe lõpetamiseks sooritada kutseeksam või kui see pole võimalik või ebaõnnestus, siis erialane kooli lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.

Lõpueksamite graafik on kättesaadav SIIN.

Riigieksamitest toimuvad sel kevadel ainult eesti keele ja matemaatika riigieksam, eksamite ajad ja korraldus on leitav SIIT.

Pidulik lõpetamine toimub 4. juulil 2020.

Praktiline töö koolis algab 18. mail ainult  väikerühmas kuni õpiväljundite saavutamiseni. Õpilaste edenemist hinnatakse iga õppegrupi või õppija puhul individuaalselt. Vajadusel võib pikendada või lühendada praktilise õppe perioodi,  m h sõltuvalt erialast võib praktiline töö toimuda ka augustis (arvestusega, et juuni ja juulikuus õpet ei toimu ning õppeaasta lõpeb 28.08.2020).

Teooriatundide puhul jätkub õppetöö distantsõppes kuni 29. maini. Alates 1. juunist toimuvad konsultatsioonid/individuaalne töö õpilastega, kellele distantsõpe ei sobinud ja kes vajavad õpetaja lisatuge või kellel muul põhjusel (puudusid tehn. vahendid) on tegemata hindamisülesandeid ja tekkinud õppevõlad.

Õppijad, kel on õpiväljundid saavutatud ja kelle hinnatavad ülesanded on hinnatud positiivsele tulemusele, saab lubada suvevaheajale.

Kontaktõppes järgitakse põhimõtteid:

  • ühes õpperühmas võib olla kuni kümme õppijat. Juhul, kui ruum võimaldab hoida inimeste vahel vähemalt 2-meetrist distantsi, võib õpperühm olla suurem. 
  • õppijate ja töötajate liikumisel  2+2 reeglit

 Kool tagab riskirühma kuuluvatele õpilastele isikukaitsevahendid. Selleks palume pöörduda õppekorpuste klienditeenindusse. Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele soovituslik.

 Alates 18. maist avatakse osaliselt ka õpilaskodud. Esmajärjekorras pakutakse majutust praktikal käivatele või järeleaitamist vajavatele õpilastele ning lõpukursuslastele. Kuni kooliaasta lõpuni majutatakse õpilasi tubadesse vaid ühekaupa. Õpilased, keda sel õppeaastal enam kooli ei kutsuta, on oodatud üürilepinguid lõpetama ja tube tagastama samuti 18. maist.

Seoses eriolukorraga ning sellest tulenevalt kooliaasta akadeemilise kalendri pikenemisega kuni 4 juulini, on kehtivate õpilaskodu lepingute olemasolul õpilastel õpilaskodus võimalik viibida samuti kuni 4 juulini. See tähendab, et senised üürilepingud kehtivad automaatselt senise 22. juuni 2020  asemel 4 juulini 2020
Soovist üürileping varem lõpetada tuleb kasvataja juures täita kirjalik avaldus 2 nädalase etteteatamisega.

Täpsemaid õpilaskodu kasutamise tingimusi saad lugeda SIIT.Märkad veebilehel vigu?