fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Info: Anne Krull, anne.krull@khk.ee

E-õpe on Tartu KHK õpilastele kättesaadav ja tegutseme selle nimel, et e-õppe hüvesid saaksid kasutada võimalikult paljud õppijad. Õpetajad töötavad igal aastal välja uusi interaktiivseid elektroonilisi õppematerjale ning suunavad õppijat uurima usaldusväärseid allikaid interneti avarustes.

Toetame e-õppe praktiseerimist arvutite, projektorite, kõlarite, puutetahvlite, dokumendikaamera jt info- ja kommunikatsioonivahendite kasutamisvõimalusega klassides ning pakume õpet interneti vahendusel veebipõhistes õppekeskkondades, mis annab õpilastele vabaduse õppida neile sobival ajal ja kohas.

Tartu KHK on e-Kutsekooli liige ning osaline kutsehariduses e-õppe arendamiseks ellu kutsutud projektis ja programmis . Eestis tegeleb e-õppetegevuse toetamise, koordineerimise ja arendamisega ülikoolides, rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes Eesti e-Ülikooli ja Eest e-Kutsekooli konsortsiumide vahendusel Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus , mis haldab ka e-õppe portaali , kuhu on koondatud e-õppe alane info.

VANKeR programmis valminud elektrooniliste õppematerjalidega saab tutvuda e-õppe portaali repositooriumis . Samas on taotluste veeb , kuhu õpetajad sisestavad kavandatavate e-kursuste ja õpiobjektide kirjeldused. E-õppe portaalist leiab ka koolituste kalendri , saab lugeda e-õppe ja muud huvitavat.