Kutsevaliku aasta

Tartu Kutsehariduskeskus rakendab juba mitu aastat edukalt KUTSEVALIKU AASTA programmi noorele (eelistatult kuni 26. aastane), kes:

  • on katkestanud õpingud kutse- või keskkoolis;
  • ei ole peale põhikooli lõpetamist edasi õppinud ja soovib oma haridusteed jätkata kutsekoolis, kuid ei ole kindel, millisel erialal;
  • soovib omandada oskusi, et siseneda tööellu.

Järgmine valikuaasta grupp alustab tööd 2.09.2019 ja tegevused kestavad igapäevaselt. Programmi kestvus sõltub õpilase huvidest, vajadustest ja võimetest. Õppe käigus saab tutvuda jõukohaste erialadega Tartu KHKs ja erialadest saab hea ülevaate läbi praktiliste tegevuste. Lisaks praktilisele õppele saab vajadusel tasandusõpet eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles. Programmi osana läbitakse ka kärjääri- ja suhtlemisõpetuse moodul. Vähese eesti keele oskusega õpilased saavad täiendavat keeleõpet.

Programmi lõpuks on osalejatel põhjalik ülevaade enda tugevustest ja edasistest valikuvõimalustest.

Õppetööle lisaks pakume programmis osalejatele veel:

  • mitmekülgset nõustamist (sotsiaalpedagoogiline- ja karjäärinõustamine, psühholoogiline nõustamine);
  • võimalust tutvuda huvitava erialaga ettevõttepraktika käigus;
  • tasuta lõunasööki;
  • transpordikompensatsiooni;
  • vajadusel võimalust programmi ajal elada kooli õpilaskodus (tasuta). NB! kohtade arv õpilaskodus on piiratud.

Huvi ja lisaküsimuste korral võta kohe ühendust!

Liine Maasikas, Tartu KHK tugikeskuse juht – karjäärinõustaja
tel 7361 878
liine.maasikas@khk.ee

Märkad veebilehel vigu?