Kutsevaliku kursus

Tartu Kutsehariduskeskus rakendab juba mitu aastat edukalt KUTSEVALIKU programmi noortele, kes ei ole kindlad, kas ja millist eriala õppida

Õppesse on oodatud erinevad õpilased, näiteks noored (kuni 26 aastat), kes:

 • on lõpetanud põhikooli, kuid ei ole juba aastaid edasi õppinud
 • on lõpetanud põhikooli, kuid ei ole veel valmis tegema erialavalikut või ei saanud soovitud kooli/soovitud erialale sisse
 • on katkestanud kutsekoolis õppe esimesel või teisel kursusel
 • on katkestanud põhikooli ja pole edasi õppinud (NB! on vähemalt 17-aastased)
 • tunnevad, et on oma senise haridustee käigus teinud valesid valikuid ning tahaksid neid edaspidi paremini teha
 • soovivad omandada oskusi, et siseneda tööellu.

Järgmine kutsevaliku kursus alustab tööd 2.09.2019. Õppe maht on orienteeruvalt 5 kuud, kuid selle täpne sisu ja pikkus sõltub õpilase huvidest, vajadusest ja võimetest.

Tegevused kestavad igapäevaselt.  Neljal päeval toimub kursus koolis ja ühel päeval vabatahtlikku tööd pakkuva asutuse juures.  Koolis saab tutvuda jõukohaste erialadega Tartu KHKs ja erialadest saab hea ülevaate läbi praktiliste tegevuste. Lisaks praktilisele õppele saab vajadusel tasandusõpet eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles. Programmi osana läbitakse ka kärjääri- ja suhtlemisõpetuse moodul. Vähese eesti keele oskusega õpilased saavad täiendavat keeleõpet.

Õppe käigus tutvutakse ka vabatahtliku tööga, kus õpilane saab ise otsustada, millist tööd ja millise organisatsiooni juures ta seda teha tahab. Näiteks on käidud abis loomade varjupaigas, uuskasutuskeskuses, kuid ka suurtes tootmisettevõtetes. Õpilased, kelle peamine eesmärk on leida endale töökoht, saavad läbi vabatahtliku tegevuse väärtusliku kogemuse ja kontaktid. 

Leia kutsevaliku kursuse õppekava ja rakenduskava SIIT

Programmi lõpuks on osalejatel põhjalik ülevaade enda tugevustest ja edasistest valikuvõimalustest.

Õppetööle lisaks pakume programmis osalejatele veel:

 • mitmekülgset nõustamist (sotsiaalpedagoogiline- ja karjäärinõustamine, psühholoogiline nõustamine);
 • võimalust tutvuda huvitava erialaga ettevõttepraktika käigus;
 • tasuta lõunasööki;
 • transpordikompensatsiooni;
 • vajadusel võimalust programmi ajal elada kooli õpilaskodus (tasuta). NB! kohtade arv õpilaskodus on piiratud.

Kui Sul on lisaküsimusi või soovid õppes osaleda, siis võta ühendust:

Liine Maasikas, Tartu KHK tugikeskuse juht – karjäärinõustaja
tel 7361 878
liine.maasikas@khk.ee

Märkad veebilehel vigu?