Tehnika

Tehnika osakond koosneb kolmest õppekavarühmast: elektrienergia, elektroonika ja automaatika, mehaanika ja metallitöö ning transporditehnika. Õppetöö toimub Põllu 11 õppekorpuses, kus auto erialade, mehhatroonikute ja elektrikute käsutuses on kooli uusim F õppekorpus, koos kaasaegsete töökodade, laborite ja sisseseadega. Erialaõpetajad on oma ala meistrid ja praktikud ning oma ala entusiastid. Enamik õpetajatest omavad erialast kutsetunnistust ning paljud on tunnustatud õpetajad.

Osakonnas väärtustatakse tehnikahuvi ja loovat mõtlemist, oluliseks peetakse praktilisi oskusi, mille aluseks teadmised, tegutsemistahe, korrektsus ja täpsus. Oskusi omandatakse kooli õppetöökodades ja -laborites, harjutamiseks käiakse Eesti tippettevõtetes ning kutseeksameid sooritatakse valdkonna tunnustatud eksamikeskuses. Oleme Toyota spetsialistide õppekeskuseks, kus viiakse läbi Toyota süsteemi spetsialistide erinevaid koolitusi ja seetõttu on meie õppes kasutusel erinevaid Toyota mudeleid. Muuhulgas on õppetööks sisustatud Baltimaade ainuke hübriidautode õppeklass koos vajaliku sisseseade ja hübriidsõidukiga.

Praktikabaasideks on kõik suuremad Lõuna – Eesti mehaanika-, metallitöö-, elektri- ja tootmisettevõtted ning autode remondi- ja hooldusettevõtted. Näiteks koostöös A Le Cog AS toimub mehhtroonika erialal automaatliinide hoolduse ja remondi õpetamine ettevõtte keskkonnas. Lisaks sellele on õpilastel võimalik praktiseerida ka välismaal.

Õpilaste motivatsiooniprogrammi moodustavad erinevate ettevõtete stipendiumid: Hanza Mechanics Tartu AS, Talent Plastics Tartu OÜ, AS A. Le Coq, Aasta Auto AS ja Toyota Baltic AS. Traditsiooniks on kujunenud kooli kutsemeisterlikkuse võistlused erialade aasta tegija väljaselgitamiseks, osalemine vabariiklikel kutsemeistrivõistlustel. Põnevust pakuvad ka tsiklite kestvussõidu võistlustel osalemine ja vanasõidukite taastamise eriprojektid.

Tehnikavaldkond teeb tihedat koostööd Eesti Masinatööstuse Liiduga, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liiduga, Autokutseõppe Liiduga, Tallinna Tehnikakõrgkooliga, Eesti Maaülikooliga, Tallinna Tehnikaülikooliga ja teiste kutseõppeasutustega.

Tehnikavaldkonna juht: Ülo Ramp, Põllu 11 A224A, 7361971, ylo.ramp@khk.ee

Juhtõpetaja Katrin Vaher katrin.vaher@khk.ee

juhtõpetaja Silver Sõukand silver.soukand@khk.ee

Märkad veebilehel vigu?