fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Rahvusvaheline koostööprojekt „Personalised competence-based learning paths for vocational education and training in Europe“ ehk PELE on jõudnud lõpusirgele ning projekti tulemusel on avatud välispraktika veebileht https://pele-project.eu

Projekti laiemaks eesmärgiks oli toetada kutseõppe põhipädevusi läbi rahvusvahelise õppe ja praktika arendamise ning seeläbi toetada õppija individuaalseid õpiteid. Teema on väga asjakohane kogu Euroopas, sest õpitee pole kaugeltki lineaarne. Kuidas arvestada neid oskusi ja teadmisi, mis õppijal või ka õpetajal on saadud mingi koolivälise tegevuse kaudu olgu selleks mõne projekti elluviimine, vabatahtlik töö või lühiajaline töötamine välismaal. Kuidas neid kompetentse hinnata ja arvestada ning kuidas õppijat toetada, et tal oleks rohkem julgust ja ettevõtlikkust oma individuaalne õpitee kujundada? Nendele küsimustele otsiti koos partneritega Soomest, Rootsist, Saksamaalt, Hispaaniast ja muidugi Eestist vastust.

IKT osakonna juhi ja projekti koordinaatori Signe Vedleri sõnul on kooli arengukavas õppija individuaalsuse arvestamine tugevalt sees ning nüüd tuleb luua õppijale võimalusi oma personaalse õpitee kujundamiseks ning erinevate õppimise ja praktika kogemuste hindamiseks ja arvestamiseks.

Projekti peamine tulemus on koostöös valminud veebileht. „Meie loodud veebileht peaks eelkõige julgustama nii õppijaid kui ka töötajaid osalema välispraktikal. Lehel on üleval palju materjale neile kes soovivad välismaale minna – infot partnerriikidest ja linnast, koolist, vaba aja sisustamisest ja tööturu olukorrast sihtkohas. Tegelikult leiab sealt väga palju infot ja linke. Lisaks oleme loonud ja kodulehele üles pannud juhised nii õppijatele kui ka töötajatele, mis aitavad meelde tuletada praktilisi küsimusi enne välispraktikale minekut, selle ajal ja peale tagasitulekut,“ tutvustas Vedler projekti raames loodud veebikeskkonda.
Tartu Kutsehariduskeskuse õppijatele seostub välispraktika eelkõige Erasmus+ programmi võimalustega. „Õppija personaalse õpitee kontekstis võib välispraktika olla ka hoopis mingi muu töö- või õpikogemus näiteks erialase keele ja kultuurikompetentside omandamine välismaal, vabatahtliku töö tegemine või muu omandatud kogemus. Igaüks saab oma õpiteed kokku panna, saab teha vaba- ja valikainete raames valikuid või siis mõne mooduli õpiväljundi omandamist tõestada hoopis välispraktikal tehtuga. VÕTA raames on võimalik oma oskusi tõestada ja ainepunkt kirja saada. Seega meil on individuaalse õpitee mudel koolis juba olemas ja jalgratast ei pidanud me leiutama vaid saime oma kogemust partneritele jagada,“ selgitas Vedler.

Kuigi esialgu oli plaan luua portaal kus kõik osapooled hakkavad infot vahetama, alates ettevõtete praktikapakkumistest kuni koolide välispraktika dokumentatsioonini välja, siis selgus peagi, et erinev seadusandlus ja riikide praktika ei toeta ühtse portaali ideed. „Keskendusime lihtsalt info koondamisele ning juhendmaterjalidele. Valminud veebilehte testisid õpilased Rootsist ja Hispaaniast ning andsid tagasisidet kas info on leitav ja arusaadav ning kas info edastamise viis on õppijatele sobiv. Tagasiside põhjal selgus, et noored ei oota pikka juttu vaid pildilist ning videomaterjali. Sellest tulenevalt on veebilehel info edasi antud märksõnadega aga sealt leiab ka linke põhjalikumaks tutvumiseks ning tehtud on ka abistav video. Meie õpetajad eesotsas Diana Elleri ja Anne Mootsega koostasid põhjalikud juhised, mis aitavad välispraktikale minevat õpilast ja tema juhendajat,“ lisas Vedler.

PELE projektis osales kokku kuus haridusorganisatsiooni Eestist, Soomest, Rootsist, Saksamaalt ja Hispaaniast ning seda juhtis Lapland Education Centre REDU. Projekti kaasrahastas Euroopa Liidu Erasmus+ programm.

Lisainfo
Signe Vedler
IKT osakonna juhataja, projekti koordinaator