Sisseastumine

Sisseastumine käib kiirelt ja kergelt

magnifier-75x75
paper-air-75x75
lind
1. Vali endale sobiv eriala
Kutsehariduskeskuses saab õppida üle 80 erineva eriala. Lähtu eriala valimisel eelkõige oma huvidest ja soovidest, kaalu milline õppevorm Sulle paremini sobib ning veendu, et Su eelnev haridus on valitud õpingute alustamiseks piisav.  

Alusta õppimist talvel!

Vaata praegu avatud erialasid SIIT!

Eriala valimisel saab Sind aidata karjäärinõustaja. Kirjuta roveena.kapp@khk.ee ja lepi aeg kokku.

Sisseastumise js koolis õppimisega seotud küsimustele saab vastuseid ka Facebookist/ Tartu KHK Nõuandja

Kui tunned, et vajad õige otsuse tegemiseks rohkem aega ja tuge, siis pöördu julgelt karjäärinõustaja poole, tule proovipäevadele või kutsevaliku õppesse. Kui oled vähemalt 22-aastane, kuid mingil põhjusel on jäänud põhikool lõpetamata, siis jätka õpinguid meil! Vaata SIIA!

2. Esita avaldus e-keskkonnas
 Talvine vastuvõtt on avatud kuni 20. jaanuarini 2021. 

Elektroonselt e-vastuvõtu keskkonnas saad sisseastumisavalduse esitada ja dokumendid üles laadida kodust lahkumata

Loe lähemalt, millised dokumendid on vaja esitada.

Vastuvõtu info telefonil 7361 863 või 7361 859
FB/ Tartu KHK Nõuandja
e-post: sisseastumine@khk.ee

3. Tule vestlusele
Kõikide sisseastujatega toimuvad vestlused 06.novembril 2020 või 22.jaanuaril 2021.  Täpsema kellaaja ja koha saad sisseastumisavalduse esitamisel.
4. Kinnita õppimaasumine
Peale vestluste ja testide toimumist saad kooli infosüsteemi kaudu teada otsusest.

Kui said kooli sisse, siis kinnita oma õppimaasumine kohe!

Selleks:

 1. sisene e-vastuvõtu alt,
 2. kasuta sisselogimisel ankeet-avaldusel olevat parooli,
 3. kinnita õppima asumine kohe.

Kui soovisid kohta õpilaskodus, kinnita koos õppima asumise kinnitusega ka õpilaskodu kohataotlus. Õpilaskodu koha saamise otsuse saad samuti kooli infosüsteemi kaudu.

KÜSI JULGESTI!


ROVEENA KAPP
Karjäärinõustaja
7361 863
roveena.kapp@khk.ee

KÜSI NÕU!


Alusta õppimist talvel!

Esita avaldus e-vastuvõtu keskkonnas  kuni 20. jaanuarini 2021. 

Vaata lähemalt kuidas e-keskkonnas avaldus esitada SIIT. 

Vaata kõiki avatud erialasid SIIT

Kui vajad abi otsustamisel või avalduse esitamisel, siis pöördu
vastuvõtu info telefonid 7361 863 või 7361 859,
Facebook/Tartu KHK Nõuandja
e-post sisseastumine@khk.ee

 


Loe lähemalt sisseastumisest

Õppeliigid

Kutsekeskharidusõpe

 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud põhiharidus.
 • Õppeaeg vähemalt 3 aastat.
 • Õppekava sisaldab vähemalt 40 õppenädala ulatuses üldharidusaineid.
 • Lõpetamisel lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Kutseõpe keskhariduse baasil

 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud keskharidus.
 • Õppeaeg on 0,5 – 2,5 aastat.
 • Lõpetamisel lõputunnistus keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta

Kutseõpe põhihariduse baasil

 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud põhiharidus.
 • Õppeaeg on 1 – 2,5 aastat.
 • Lõpetamisel lõputunnistus põhihariduse baasil kutseõppe läbimise kohta

Põhihariduse nõudeta kutseõpe

 • Õpingute alustamisele ei seata haridustasemega seotud piiranguid, kuid kus õppija on vähemalt 17-aastane.
 • Õpitakse kutse omandamiseks vajalikke aineid.
 • Õppeaeg on kuni 2,5 aastat.
 • Lõpetamisel lõputunnistus kutseõppe läbimise kohta

Õppevormid

Koolipõhine õpe

Tartu Kutsehariduskeskuse koolipõhine õpe tähistab päevaõpet, kus teooria- ja praktilised tunnid toimuvad koolis tunniplaani alusel. Koolipõhisesse õppesse võivad õppima asuda kõik soovijad.

Kutsekooli on oodatud  kõik, kes on omandanud on põhi- või keskhariduse. Mõningatele erialadele saab õppima asuda ka põhihariduse nõudeta. Lisaks noortele saavad kutset omandada ka need õppijad, kes on juba varem omandanud kutse- või kõrghariduse, aga soovivad oma oskusi ja teadmisi täiendada või õppida päris uue praktilise eriala.

Kutsehariduskeskuses saab õppida kolmanda, neljanda  ning viienda taseme kutseõppe ehk kutseeriharidusõppe õppekavadel . Kutseõppe tase tuleneb nii õppija eelnevast haridusest kui ka õpitava ameti ülesannete keerukusest. Kutseõppes omandatakse erialased teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Oluline osa on praktikal, mille eesmärgiks on teadmisi kinnistada ja harjutada õpitud oskuste rakendamist reaalses töökeskkonnas. Kutsekeskharidusõppe puhul õpitakse aga lisaks erialale veel ka üldaineid, mis tähendab, et kooli lõpuks on õppijal keskharidus ja kutseharidus.

Eriala ja õppevormi valikul  on abiks karjäärinõustaja.

Kutseõppeasutus loetakse lõpetatuks pärast vastava eriala õppekava täies mahus täitmist. Lõpetamise tingimused erinevad erialati ja on kirjas õppekavades. Kooli lõpetamiseks tuleb reeglina sooritada kutseeksam, üksikutel juhtudel saab kooli lõpetada koolieksamiga.

Sessioonõpe

Sessioonõpe on õppevorm, kus koolitunde on vähem kui päevaõppes, kuid see-eest tuleb iseseisvalt rohkem õppida. Õppesessioonid toimuvad graafiku alusel ning mõnel juhul võivad need toimuda ka õhtusel ajal või nädalavahetusel. Tartu Kutsehariduskeskuses on mõnel juhul korraldatud sessioonid aegadel, mis enamikule grupist sobivam on.

Sessioonõppe eelis on see, et tänu väiksemale koolipäevade arvule saavad kutset omandada ka need, kes juba töötavad, kuid tahaksid ennast oma valdkonnast täiendada või õppida sootuks uusi oskusi.

Täiskasvanute õppimist toetab ka Täiskasvanute koolituse seadus, mis sätestab töötajate õigused saada õppimiseks vaba aega.  Kutsekoolis tasemekoolitusel osalemiseks on töötajal õigus saada kalendriaasta jooksul õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva. Tööandjal tuleb maksta töötajale 20 kalendripäeva eest keskmist kalendripäevatasu. Ülejäänud 10 kalendripäeva ulatuses saab töötaja võtta tasustamata puhkust. Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse töötajale õppepuhkust täiendavalt 15 kalendripäeva, mis tuleb tasustada töötasu alammäära ulatuses. Kuna seadus ei kohusta töötajat õppepuhkust võtma ühe osana, siis on töötajal võimalik võtta õppepuhkust vajadusel just neil päevadel, kui on planeeritud õppesessioonid.

Hoolimata seadusest tulenevatest õigustest, soovitab kutsehariduskeskus alati hoolikalt läbi kaaluda kuidas töötamist ja õppimist ühitada ning pidama nõu oma tööandjaga.

 

Töökohapõhine õpe

 

FB_syndmus

Töökohapõhine õpe on kutseõppe vorm,  mille puhul vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes.

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE on Sulle parim, sest:

 • saad sujuvalt oma tööd ja õpinguid ühendada kusjuures töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
 • õppeajal saad kõigi õpilastega samaväärseid soodustusi  ja toetusi;
 • on praktiline  – õpid just seda, mida igapäevatöös vajad;
 • on kiire – õppetöö kestab üks aasta ja koolis loengutel tuleb käia vaid loetud tunnid;
 • õpe lõpeb kutseeksamiga ja kutseeksam on õppijatele tasuta;
 • saad kutsetunnistuse, mis annab võimaluse edasi liikuda nii õpingutes kui tööelus.

Tee 3 lihtsat sammu ja tule õppima!

1. Vali eriala töökohapõhise õppe erialade seast

2. Kui töötad, siis räägi läbi oma tööandjaga.

3. Uuri õppe kohta täpsemalt töökohapõhise õppe koordinaatorilt!  Helista Sigrid Ester  Tani telefonil 58835 111 või kirjuta info@khk.ee

Tööandjale

Töökohapõhine õpe on kutseõppe vorm, mille puhul vähemalt kaks kolmandikku õppest toimub ettevõttes.

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE on Sinu ettevõttele, kui:

 • soovid koolitada olemasolevaid töötajaid, kellel puudub kutsekvalifikatsioon;
 • soovid värvata uusi töötajaid ja koolitada neid ettevõttes;
 • otsid instrumenti töötajate karjäärimudeli toetamiseks.

TÖÖKOHAPÕHINE ÕPE PAKUB ettevõttele:

 • ettevõttes töötavate juhendajate koolitust;
 • ettevõttepoolsete juhendajate tasustamist;
 • õppekava kohandamist ettevõtte vajadusi arvestades, sest ⅔ õppest viiakse läbi ettevõttes;
 • tööriista uute töötajate värbamiseks.

Loe lähemalt SIIT

Vaata ka töökohapõhise õppe rakendamise juhendmaterjali ettevõttele .

Kui pakub huvi, siis võta ühendust töökohapõhise õppe koordinaatori Sigrid Ester Tani´ga, tel 588 35111, e-post: sigrid.tani@khk.ee

EL_Struktuuritoetus_horisontaal

 

Vastuvõtu kord
Tartu KHK õpilaste vastuvõtmise kord


Kandideerimine

Sul on korraga võimalik kandideerida kuni kahele erialale. Selleks tuleb täita sisseastumisavaldus, märkida sellel oma eriala(de) eelistus ning täita vastuvõtutingimused.

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused erinevad valdkonniti ning jagunevad eeldusteks ja põhitingimusteks. Vastuvõtu eeldusteks on näiteks nõutav eelnev haridustase, mõnel juhul ka vanus, erialane haridus või töökogemus. Põhitingimuseks on kõigil erialadel vastuvõtuvestlus ja mõnel erialal lisaks test või katsed.

Vastuvõtukatsed

Lisaks vestlusele võib vastuvõtukomisjon kehtestada täiendavaid vastuvõtukatseid (test, proovitöö, kehalised katsed vms). Vastuvõtukatsed toimuvad peale dokumentide vastuvõtu lõppu ning on valdkonniti erinevad.

Õpilase vastuvõtu üle otsustab vastuvõtukomisjon vestluste ja katsete tulemusel tekkinud pingerea alusel. Põhikooli või kutsekeskharidusõppe kiitusega (märge lõputunnistusel) ning gümnaasiumi medaliga lõpetanud võetakse vastu eelisjärjekorras. Kui oled pingereas sattunud ootejärjekorda, saad Sa soovi korral kandideerida uuesti samale või mõnele muule erialale. Sobivaima eriala leidmiseks konsulteeri meie karjäärinõustajaga.

Vastuvõetute nimekirjad

Sind teavitatakse vastuvõtukomisjoni otsusest kooli infosüsteemi kaudu. Korraga saab õppima asuda ühele erialale. Palun kinnita oma õppima asumine esimesel võimalusel infosüsteemi kaudu. Vastuvõtukomisjoni otsusega mittenõustumisel on Sul õigus esitada vastuvõtukomisjonile kirjalik apellatsioon.
Hiljemalt õppetöö alguseks kantakse õpilaskandidaadid kooli õpilaste nimekirja. Esimese aasta õpilane, kes pole kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust ilma mõjuva põhjuseta õppetööle asunud, kustutatakse õpilaste nimekirjast ning vabanenud kohale saab asuda järgmine õpilaskandidaat pingereast

Dokumentide esitamine
Kõige mugavam on avaldus täita ja lisadokumendid esitada elektroonselt e-vastuvõtu lehelt!

Selleks logi sisse ID-kaardi või SmartID abil. Täida ära avalduse väljad ja vajadusel laadi üles:

 • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi koopia;
 • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi koopia;
 • Motivatsioonikiri

Kui tuled dokumente esitama koolimajja, siis võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument;
 • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt kinnitatud koopia (dokumendi originaali alusel tehakse kohapeal koopia);
 • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt kinnitatud koopia (dokumendi originaali alusel tehakse kohapeal koopia);
 • Motivatsioonikiri

Kui sul on, siis võta kaasa ka:

 • iseloomustus viimasest koolist või soovituskiri töökohast (võimalusel);
 • eelkutseõppe läbimise kohta tõend/tunnistus (võimalusel);
 • ületulekuplaan (HEV-õppijal)

Kohapeal täidetakse ankeet-avaldus.  Avaldusel märgitakse ära vestluste ja testide sooritamise kuupäev ja kellaaeg.

Tähelepanu! Põhihariduseta üle 22-aastased inimesed saavad kandideerida põhihariduse nõudega erialadele. Loe lähemalt SIIT

E-vastuvõtt

Tahan astuda sisse

Sisseastumisavalduse saab ära täita ka internetis. Selleks mine aadressile:

https://tkhk.siseveeb.ee/app/#/vastuvott

Avanenud vormi saab siseneda ID-kaardi või Smart-ID abil. Esmasel sisenemisel jäta kasutajanime ning parooli väljad jätke tühjaks. Lisaks e-avalduse täitmisele saab samas üles laadida kohustuslikud lisadokumendid.

Vaata e-avalduse täitmise juhendit SIIT

Kas sain sisse?

Vaata oma tulemust ja kinnita oma õppimaasumine

 1. tulemuse nägemiseks sisene e-vastuvõtu  alt,
 2. kasuta sisselogimisel ankeet-avaldusel olevat parooli,
 3. kinnita õppima asumine. Vastuvõetud õpilaskandidaat on kohustatud infosüsteemis kinnitama oma õppima asumist kooli poolt määratud tähtajaks.

NB! Kui sisselogimine e-vastuvõtu keskkonda ei õnnestunud, siis proovi kasutada Explorer või Mozilla brauserit!

Vestlused ja testid

Vastuvõtu testid
IT-süsteemide nooremspetsialist (põhihariduse baasil) põhihariduse baasil õppijatele – võtmeoskuste test arvutil, mis sisaldab põhikooli matemaatika, eesti keele ja kultuuri ning inglise keele baasoskusi. Eesti ja inglise keele osa ülesanneteks on lühiteksti lugemine  ja arusaamine ning selle baasil küsimustele vastamine  ja grammatikaülesanne. Matemaatika osas on ülesanded  arvutamisest, diagrammi lugemisest, geomeetriast, protsentide arvutamisest ning ühikute teisendamisest (aeg, pikkus, pindala ja ruumala).
IT-süsteemide nooremspetsialist (keskhariduse baasil) keskhariduse baasil õppijatele – test arvutil  sisaldab küsimusi matemaatikast, füüsikast, arvutitest  ning üldisi silmaringi küsimusi (kasulik on end kursis hoida selle aja tähtsündmustega Eesti ja maailma ajaloos nt suurvõistlused spordis, pingekolded, IT alased uudised).
Noorem tarkvaraarendaja (veebispetsialist) kandideerimise eelduseks on baasteadmised veebitehnoloogiate aluseks olevast HTML keelest. Edukaks kandideerimiseks on nõutav Codecademy.com  veebilehel kasutajakonto loomine ja katsete päevaks “Make a Website” nimelise lühikursuse läbimine. Veebikursuse puhul tuleb motivatsioonikirjale lisada Codeacademy kasutajaprofiili aadress ja kontrollida, et see aadress igas arvutis kindlasti avaneks (ei oleks tehtud privaatseks).

Koolis sooritatakse vestluse päeval test, mille sisuks on  HTML ülesande lahendamine.

Raamatupidaja test arvutil, mis sisaldab küsimusi raamatupidaja tööst, majandusest, eriala põhiterminoloogiast, ning üldistest silmaringi küsimustest.
Sekretär test arvutil, mis sisaldab küsimusi nii sekretäri tööülesannetest, kultuuriloost, etiketist jms silmaringi küsimustest.
Bürootöö võtmeoskuste test arvutil, mis sisaldab põhikooli matemaatika, eesti keele ja kultuuri ning inglise keele baasoskusi. Eesti ja inglise keele osa ülesanneteks on lühiteksti lugemine  ja arusaamine ning selle baasil küsimustele vastamine  ja grammatikaülesanne. Matemaatika osas on ülesanded  arvutamisest, diagrammi lugemisest, geomeetriast, protsentide arvutamisest ning ühikute teisendamisest (aeg, pikkus, pindala ja ruumala).
 IT tugiisik võtmeoskuste test arvutil, mis sisaldab põhikooli matemaatika, eesti keele ja kultuuri ning inglise keele baasoskusi. Eesti ja inglise keele osa ülesanneteks on lühiteksti lugemine  ja arusaamine ning selle baasil küsimustele vastamine  ja grammatikaülesanne. Matemaatika osas on ülesanded  arvutamisest, diagrammi lugemisest, geomeetriast, protsentide arvutamisest ning ühikute teisendamisest (aeg, pikkus, pindala ja ruumala).
Kasutajakogemuse disaini nooremspetsialist kandideerimise eelduseks on baasteadmised veebitehnoloogiate aluseks olevast HTML keelest. Edukaks kandideerimiseks on nõutav Codecademy.com  veebilehel kasutajakonto loomine ja katsete päevaks “Make a Website” nimelise lühikursuse läbimine. Veebikursuse puhul tuleb motivatsioonikirjale lisada Codeacademy kasutajaprofiili aadress ja kontrollida, et see aadress igas arvutis kindlasti avaneks (ei oleks tehtud privaatseks).

Koolis sooritatakse vestluse päeval test, mille sisuks on  HTML ülesande lahendamine.

Kõnekeskuse klienditeenindaga Inglise keele test- tase B2
Vene keele test- tase B1
Soome või saksa keele test- tase B1
Grupivestlus
Tarkvaraarendaja test arvutil eesti ja inglise keeles, matemaatika ülesanded paberil, vestlus.

Testidele tulles palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi

Aktiivtegevuse ülesanne
Aktiivtegevuste instruktor  liikumistegevuse kavandamine ja juhendamine. Palume tulla mugavas, liikumist võimaldavas riietuses!
Vestlus
Vestluse eesmärgiks on välja selgitada:

 • kuivõrd õpilaskandidaat on kutseõpinguteks valmis,
 • milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks,
 • milline on õppija sobivus antud erialal töötamiseks.

Kinnita õppimaasumine
Peale vestluste toimumist teeb vastuvõtukomisjon otsuse.  Kui kandideerisid kahele erialale, siis saad mõlema eriala vastuvõtukomisjoni otsuse.

Nüüd on Sinu kord oma õppimaasumine kinnitada, palun tee seda kohe esimesel võimalusel!

Kinnita  kooli infosüsteemis oma õppima asumine.  Selleks:

 1. sisene e-vastuvõtu  alt,
 2. kasuta sisselogimisel ankeet-avaldusel olevat parooli,
 3. kinnita õppima asumine kohe.

Kui soovisid kohta õpilaskodus, kinnita koos õppima asumisega kindlasti  ka õpilaskodu kohataotlus.

Kui Sul ei õnnestunud oma valitud erialal sisse saada, siis võid hoida silma peal meie vabadel õppekohtadel, mille avaldame kooli kodulehel.

Proovi, enne kui valid!
Kas tunned, et Sul on raske valida ja otsustada, millist eriala kutsekoolis õppida?

Võibolla on Sul palju huvisid, kogemusi ja isegi töökogemust ning valida on raske, sest mitmed erialad on ühtemoodi põnevad. Teinekord juhtub sedagi, et Sul pole head arusaama sellest, mida mõni eriala endast kujutab ning seetõttu kahtled, kas eriala meeldiks ja sobiks.

Kui tundsid ennast ära, siis tea, et nüüd saad enne erialavaliku tegemist veenduda selle eripäras ja endale sobivuses. “Proovi ja vali” päevade raames saad karjäärinõustaja abiga välja valida erialad, mis Sulle sobida võiksid ning kutseõpetajate meisterliku juhendamise käigus neid erialasid ka praktiliselt katsetada.

“Proovi ja vali” tegevused kestavad kuni viis päeva, sõltuvalt Sinu soovidest ja vajadustest.

Sul on võimalus osa saada järgmistest tegevustest:

 • kohtumine karjäärinõustajaga ja tegevusplaani koostamine edasiseks;
 • praktiline tutvumine kuni kahe erialaga. Saad liituda üheks või mitmeks päevaks Sind
  huvitava eriala praktikumiga ja saada kogemus, kuidas käib õpe kutsekoolis (näiteks kui tunned huvi keevituse eriala vastu, veedad päeva koos sama eriala õpilastega ning teed kaasa praktilisi töid kooli töökojas. Sind juhendavad kutseõpetaja ja abistavad kaasõpilased).

“Proovi ja vali” päevade lõpus kohtud uuesti karjäärinõustajaga, et koos praktika käigus saadud kogemusest kokkuvõte teha. Sul on parem arusaam oma valikutest ning oled saanud kogemuse võrra rikkamaks. Ühtlasi saad soovi korral esitada sisseastumisavalduse.

Kui tunned huvi, siis registreeri ennast SIIN

HEV-õppijale
Tartu Kutsehariduskeskus on kaasav kool ja pakub õppimisvõimalusi ka hariduslike erivajadustega õpilastele. Kui oled lõpetanud põhikooli lihtsustatud õppekava alusel, õppinud mõnes erikoolis või tavakoolis eriprogrammi järgi (lihtsustatud õpe, individuaalne õppekava, koduõpe, õpiraskustega õpilaste klass vm), oleme väga tänulikud, kui jagad meiega seda infot enne õpingute alustamist. Nii oskame paremini Sinu õpet planeerida ja vajadusel kaasata ka kooliväliseid tugisüsteeme.

Seetõttu oleme välja töötanud ületulekuplaani, mida palume täita HEV õpilasel koos oma põhikooli tugispetsialisti või õpetajaga. Ankeet on leitav SIIT ja seda saab täidetud kujul saata meilitsi tugikeskuse juhile ksenia.george@khk.ee või esitada paberkandjal koos kandideerimisdokumentidega.

Kui vajad abi jõukohase eriala valimisel, võta samuti julgelt ühendust ksenia.george@khk.ee. Kui tahad rohkem teada võimalikest õppekohandustest, pöördu eripedagoogi juurde reelika.metsa@khk.ee

Info- ja karjäärinõustamine
Teame, et kooli sisseastumine pole igapäevane nagu jäätiseost. Seetõttu on loomulik, et nii noorel kui täiskasvanud õpihuvilisel tekivad erinevad küsimused olgu siis eriala või õppevormi valikul või dokumentide esitamisel.

Kõige esmane kontaktisik on karjäärinõustaja, kelle poole võib pöörduda kui:
* vajad nõu millist eriala valida või milline õppevorm on Sulle sobivaim;
* tahad olla kindel, et Su eelnev haridus ja/või töökogemus on piisav valitud erialale õppima asumiseks;
* otsid täpsemat infot dokumentide esitamise, vastuvõtuvestluste või otsustamise kohta;
* tahad teada kuidas kool arvestab varasemaid õpinguid ja töökogemust;
* soovid teada õppetöö ja praktika korralduse kohta, et olla kindel  töö ja õpingute ühitamisel;
* soovid nõu motivatsioonikirja koostamiseks;
* või abi mõne muu individuaalse küsimuse lahendamiseks.

Kõik küsimused on head ja karjäärinõustaja oskab Sind suunata õigete valikute tegemisel ja vastuste leidmisel.

helista 7 361 863, või kirjuta roveena.kapp@khk.ee


Roveena Kapp, karjäärinõustaja

KKK

Õppimine Tartu KHKs

Kas Tartu KHK-s õppimiseks on seatud vanusepiirang?
Ei, kutsekoolis võib õppida olenemata vanusest. Õppimine kutsekoolis on üldjuhul tasuta (v.a mõned üksikud erialad, kuhu soovijaid võetakse ka tasulistele õppekohtadele) ning järjest saab tasuta omandada mitut eriala.

Kas peale põhikooli Tartu KHK-sse õppima asudes saab ka keskhariduse?
Jah, kui õppija asub õppima kutsekeskharidusõppesse, mis üldjuhul on 3-aastane õppekava ning läbib kõik üldainete õpingud, saab ta kutsekeskhariduse. See on võrdsustatud üldkeskharidusega, mida saab gümnaasiumis ning seega on kutsekeskharidusega noorel samad võimalused edasiõppimiseks nagu ka gümnaasiumilõpetajal.

Kas siis kui olen 1 või 2 aastat gümnaasiumis käinud, saan hinded üle kanda?
Jah, gümnaasiumis läbitud üldainete hindeid on võimalik  üle kanda.

Kas kutsekoolis ja mõnes muus koolis saab paralleelselt õppida?
Kui õppija soovib ja suudab õppida paralleelselt kahes koolis, siis on see võimalik. Samaaegselt saab õppida erinevat haridustaset andvas koolis (nt kõrgkool ja kutsekool) või omandada kutsekoolis kahte eriala  juhul, kui õppetöö korraldus võimaldab reaalselt kahte eriala õppida.

Kas töötav inimene saab ka Tartu KHK-s õppida?
Mitmetel erialadel on sessioonõppe võimalus, mis tähendab, et koolis ei käida igapäevaselt. Peale selle on töötavale inimesele võimalik taotleda individuaalset  õppetöögraafikut, mis hõlbustab töö ja õpingute ajalist sobitamist.

Kas Tartu KHK annab ka rakenduslikku kõrgharidust?
Ei, Tartu KHKs on võimalik peale keskhariduse omandamist õppida 4. või 5. taseme kutseõppes, kuid see ei ole rakenduslik kõrgharidus.

Kevadine vastuvõtt

Millised dokumendid peab tooma kevadisel vastuvõtul?
Kevadisel koolivaheajal  põhihariduse baasil erialadele kandideerijad, kes pole veel põhikooli lõpetanud, esitavad   kevadel jooksva õppeaasta tunnistuse või hinnetelehe. Muude dokumentide esitamise nõuded jäävad samaks.
Haridusnõudeta erialale kandideerija ei pea esitama haridust tõendavat dokumenti

Kas ka kevadel saab  dokumente esitada e-keskkonnas?
Jah, e-vastuvõtt, kus saab täita sisseastumisavalduse ja laadida üles lisadokumendid on avatud ka kevadisel vastuvõtuperioodil.

Kas soovi korral on mul võimalik kandideerida ka kahele erialale?
Jah, on võimalik, kuid soovitame selle otsuse hästi läbi mõelda, sest  kahele erialale kandideerides tuleb läbida mõlema valiku vestlused ja testid, ka motivatsioonikirjad peavad neid valikuid  selgitama ja põhjendama. Seega tähendab kahele erialale kandideerimine  topeltpingutust.

Kas saan juba kevadel ka õpilaskodu koha broneerida?
Jah, koos sisseastumisavaldusega saab taotleda ka õpilaskodu kohta.

Kuna ma saan teada, kas sain kooli sisse?
Vastuvõtukomisjonide otusest saab teada peale vestluste ja testide päeva.   Tulemustest annab kool teada e-kirja teel ning otsust saab vaadata ka e-vastuvõtu keskkonnas.

Kuidas käib õppimaasumise kinnitamine?
Noored, kes kevadisel vastuvõtul on esitanud põhikooli lõputunnistuse, saavad oma õppimaasumise kinnitada kohe. Need, kes lõpetavad põhikooli juunis, peavad lõpetamise järel esitama kutsehariduskeskusesse ka oma lõputunnistuse ning seejärel kinnitama oma õppima asumise.
Õppimaasumist saab kinnitada kas koolis kohapeal või e-vastuvõtu keskkonna kaudu.

Kui haridusnõudeta erialadel ei ole vaja põhikooli lõputunnistust esitada, kuidas siis käib õppima asumise kinnitamine?
Õppimaasumist saab sel juhul kinnitada kohe peale vastuvõtukomisjoni otsust kas koolis kohapeal või e-vastuvõtu keskkonda sisse logides.

Kui ma praegu õpin juba Tartu Kutsehariduskeskuses, kuid sooviksin eriala vahetada, kas saan kandideerida?
Jah, kandideerida, vastuvõtuvestlusel ja – testidel osaleda ning õppima asumise saad kinnitada. Kuid enne uuele erialale õppima asumist pead sa kindlasti olema vabastanud oma praeguse õppekoha.

Kui ma kevadel sisse ei saanud, kas siis saab suvel uuesti kandideerida?
Jah, Sul on võimalik suvel uuesti kandideerida vabadele õppekohtadele.  Võid teha uue avalduse ning kandideerida kas samale erialale või valida koos karjäärinõustajaga uus eriala.

Dokumentide vastuvõtt

Kui ma ise ei saa vastuvõtuperioodil dokumente tuua, kas keegi teine saab need minu eest esitada?
Dokumendid saab esitada ka sisseastuja lapsevanem.  Sõbrad üksteise dokumente esitada ei saa.

Kas saan avalduse internetis teha ning dokumendid paberkandjal kooli tuua?
Jah, saad avalduse enne dokumentide esitamist eelnevalt internetis ära täita. Kuid pane tähele! Kindlasti on vajalik, et Sinu kandideerimisdokumendid jõuavad kooli enne dokumentide vastuvõtu perioodi lõppu. Kui esitad internetis avalduse, loe hoolikalt juhiseid ning ava PDF formaadis avaldus, kuhu on märgitud Sinu vestluse toimumise aeg ja koht.

Kuidas käib dokumentide esitamine interneti teel?
Selleks, et esitada interneti teel avaldust ja lisadokumente, peab olema töötav ID-kaardi lugeja ning ID-kaardi PIN koodid või SmartID.  Täida avalduse väljad ja lisa nõutud dokumendid e-vastuvõtu keskkonnas. Kõigest lähemalt näed SIIT.

Mis siis saab kui mul ei ole dokumentide esitamise päevaks kõiki vajalikke dokumente  olemas?
Kui dokumentide esitamise päeval on mõned dokumendid (nt motivatsioonikiri) puudu, siis  saab need esitada hiljem, kuni dokumentide vastuvõtu viimase päevani.

Kui põhikool on lõpetamata, siis millise dokumendi pean tooma?
Ilma põhihariduseta noorel on võimalik kandideerida üldjuhul haridusnõudeta erialadele ja nemad ei pea ka haridust  tõendavat dokumenti esitama.
Erandina ootame kevadisel vastuvõtul kandideerima ka neid noori, kes põhikooli lõputunnistuseni jõuavad sama õppeaasta lõpul ning nemad peavad esitama viimase õppeaasta tunnistuse või hinnetelehe ning hiljem, kui lõputunnistus on olemas, tuleb selle koopia kooli tuua.

Lisaks on lubatud kutsekeskharidusõppesse  vastu võtta ka ilma põhihariduseta noori, kes on vanemad kui 22 aastat ning võimelised õpinguid jätkama. Need kandidaadid ei esita põhikooli lõputunnistust,  kuid kuna kool peab kandidaadi  võimeid hindama, siis teevad nad koolis üldainete testi. Vaata SIIT

Kas kõik õpilased peavad esitama motivatsioonikirja?
Jah, motivatsioonikiri on kohustuslik lisadokument, mida küsime kõigilt sisseastujatelt. Motivatsioonikirja kaudu saab kandidaat ennast tutvustada ja vastata küsimusele  “Miks ma sobin valitud erialale õppima?”

Erialavalik

Kas kutsehariduskeskuse karjäärinõustamine ja koolitused sisseastujale on tasuta?
Kutsehariduskeskus pakub õppimaasujatele tasuta karjäärinõustamist. Selleks tuleb aeg broneerida roveena.kapp@khk.ee või tel 7361 863. Lisaks korraldame tasuta koolitusi sisseastujatele. Koolituste sisu ja toimumisest saab lähemat infot SIIT.

Kas kutsehariduskeskuses saab kandideerida kahele erialale?
Jah, on võimalik, kuid soovitame selle otsuse hästi läbi mõelda, sest  kahele erialale kandideerides tuleb läbida mõlema valiku vestlused ja testid, ka motivatsioonikirjad peavad neid valikuid  selgitama ja põhjendama. Seega tähendab kahele erialale kandideerimine  topeltpingutust.

Vestlus

Mis siis saab kui ma ei saa ettenähtud ajal vestlusele tulla?
Vestlusel osalemine on kohustuslik. Üldjuhul ei ole võimalik vestluse päeva muuta, kuid  väga mõjuva põhjuse tõttu saab teha erandeid. Selleks  tuleb saata vastava osakonna juhatajale palve ning uurida, millal oleks sobiv vestelda. Kontakti küsi vastuvõtutöötaja käest sisseastumine@khk.ee või roveena.kapp@khk.ee  tel 7361 863

Mida vestlusel küsitakse?
Vestlused toimuvad individuaalselt või grupivestluse formaadis. Tavaliselt uuritakse vestlusel, miks soovid valitud erialal õppima asuda ning püütakse selgusele jõuda, kui motiveeritud õppija oled. Enne vestlust tasub enda jaoks selgeks mõelda vastused sellistele küsimustele: Miks soovin valitud erialal õppida? Mis mulle selle eriala juures meeldib? Mida sellest erialast tean (nt edasiõppimise võimalused, võimalused tööturul)?

Kooli sissesaamine

Millal saan teada, kas sain valitud erialale sisse?
Vestlustele ja testidele järgneva nädala jooksul on tulemused teada. Dokumentide esitamisel said koopia oma avaldusest, mille paremas servas pildi all on kirjas Sinu kasutajatunnus ja parool. Kui sisestad need andmed e-vastuvõtu keskkonnas, näed oma kandideerimise tulemust. Kui said valitud erialale sisse, kinnita oma õppimaasumine kohe.

Miks ma ei saa  kooli siseveebi sisse logida?
Kooli siseveebi kasutavad ainult kooli õpilased. Õpilaskandidaadid saavad oma paroolidega siseneda üksnes e-vastuvõtu keskkonda.  Tehniliste probleemide ilmnemisel pöördu tel 7361 859 või 7361 863

Kas saan tühistada oma õppima asumise kinnituse?
Kui said kooli sisse, kuid mõtled õppima asumise osas ümber, saab oma otsuse tühistada. Sisene oma kasutajatunnuse ja parooliga e-vastuvõtu alt või helista õppesekretärile 7 361 859. On hea, kui tühistad kinnituse kohe kui oled otsustanud – siis saavad esimesed ootejärjekorras olevad  õpilaskandidaadid õppekoha.

Mis siis saab kui ma ei saanud valitud erialale sisse?
Kui ei õnnestunud soovitud erialale sisse saada,  kuid soovid kindlasti Tartu Kutsehariduskeskuses õppida, kontrolli kooli kodulehelt teiste erialade vabade õppekohtade olemasolu. Kutsehariduskeskus soovitab uue eriala valikul pöörduda karjäärinõustaja poole, lisaks heale nõuandele näeb tema kõige värskemaid andmeid vabade õppekohtade kohta.

Õpilaskodus elamine

Kas mulle kindlustatakse õpilaskodu koht kui kooli sisse sain?
Õpilaskodu kohti pakutakse esmajoones alaealistele ja Tartust kaugel elavatele õppijatele. Täiskasvanud õppijad peavad arvestama võimalusega, et ei pruugi soovitud kohta kooliaasta alguses saada. Kõik õpilaskodukohaga seotud küsimused saab esitada õpilaskodu juhatajale telefonil 5886 8004.

Kui palju õpilaskodus elamine maksab?
Õpilaskodus elamise info ja koha maksumuse leiad SIIT. Võimalik on taotleda ka õpilaskodu kohamaksumuse toetust.

Märkad veebilehel vigu?