Dokumentide esitamine

Võta kaasa järgmised dokumendid:

  • isikut tõendav dokument;
  • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Tartu Kutsehariduskeskuse poolt kinnitatud koopia;
  • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Tartu Kutsehariduskeskuse poolt kinnitatud koopia;
  • Motivatsioonikiri.

Kui oled alaealine, siis on vaja lisaks:

Kui sul on, siis võta kaasa ka:

  • iseloomustus viimasest koolist või soovituskiri töökohast (võimalusel);
  • eelkutseõppe läbimise kohta tõend/tunnistus (võimalusel).

Kohapeal täidetakse ankeet-avaldus.  Avaldusel märgitakse ära vestluste ja testide sooritamise kuupäev ja kellaaeg.

Avaldusi saab esitada ka kooli infosüsteemi kaudu e-vastuvõtus  ning laadida lisadokumendid ise üles või  saata e-posti aadressile sisseastumine@khk.ee  või tuua need hiljemalt vastuvõtu viimaseks päevaks kooli.

 

Motivatsioonikirja kirjutamise koolitused toimuvad 27. juunil ja 25. juulil kell 13.00, ruum B105. 

Tegemist on praktilise koolitusega, mille lõpuks valmib meie kooli ühele erialale kandideerimiseks motivatsioonikiri. Koolituse alguses arutleme, mis on motivatsioonikiri, miks seda kooli sisseastumisel küsitakse, mida ja kui palju võiks erialast enne kandideerimist teada ning kust infot leida. Teiseks saavad kõik kirjutada ühe motivatsioonikirja ning töö käigus karjäärinõustajalt nõu küsida.
Paremaks planeerimiseks palun eelnevalt registreeruda helen.johanson@khk.ee

Märkad veebilehel vigu?