Dokumentide esitamine

Võta kaasa järgmised dokumendid:

  • isikut tõendav dokument;
  • põhihariduse baasil õppima asumiseks põhiharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Tartu Kutsehariduskeskuse poolt kinnitatud koopia;
  • keskhariduse baasil õppima asumiseks keskharidust tõendava dokumendi originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel Tartu Kutsehariduskeskuse poolt kinnitatud koopia;
  • Motivatsioonikiri.

Kui oled alaealine, siis on vaja lisaks:

Kui sul on, siis võta kaasa ka:

  • iseloomustus viimasest koolist või soovituskiri töökohast (võimalusel);
  • eelkutseõppe läbimise kohta tõend/tunnistus (võimalusel).

Kohapeal täidetakse ankeet-avaldus.  Avaldusel märgitakse ära vestluste ja testide sooritamise kuupäev ja kellaaeg.

Avaldusi saab esitada ka kooli infosüsteemi kaudu e-vastuvõtus ning laadida lisadokumendid ise üles või tuua need hiljemalt vastuvõtu viimaseks päevaks kooli.

Märkad veebilehel vigu?