fbpx

Kutsevalikuõpe

Tartu Kutsehariduskeskuses toimub juba aastaid edukalt kutsevalikuõpe.

Õppesse on oodatud noored (kuni 26 aastat), kes:

  • on lõpetanud põhikooli, kuid ei ole juba aastaid edasi õppinud
  • on lõpetanud põhikooli, kuid ei ole veel valmis tegema erialavalikut või ei saanud soovitud kooli/soovitud erialale sisse
  • on katkestanud kutsekoolis õppe esimesel või teisel kursusel
  • on katkestanud põhikooli ja pole edasi õppinud (NB! on vähemalt 17-aastased)
  • tunnevad, et on oma senise haridustee käigus teinud valesid valikuid ning tahaksid neid edaspidi paremini teha
  • soovivad omandada oskusi, et siseneda tööellu.

Järgmine kutsevaliku kursus alustab tööd 01.09.2020. Õppega saab liituda kuni 02.10.2020. Õppe maht on orienteeruvalt 5 kuud, kuid selle täpne sisu ja pikkus sõltub õpilase olemasolevatest oskustest, huvidest, vajadusest ja võimetest.

Õppetöö toimub esmaspäevast reedeni ning praktiline ja teoreetiline tegevus on pidevas vahelduses ja mahuliselt tasakaalis. Õppe käigus saab õpilane tutvuda kõikide Tartu KHK erialadega ning külastada ka teisi kutsekoole. Lisaks praktilisele õppele läbivad õpilased veel ka karjääriõpetuse, suhtlemise, ohutusõpetuse ja põhiainete (matemaatika ja eesti keel) ained. Vähese eesti keele oskusega õpilased saavad täiendavat keeleõpet.

Õppe käigus tutvutakse ka vabatahtliku tööga, kus õpilane saab ise otsustada, millist tööd ja millise organisatsiooni juures ta teha tahab. Näiteks on käidud abis loomade varjupaigas, uuskasutuskeskuses, kuid ka suurtes tootmisettevõtetes. Õpilased, kelle peamine eesmärk on leida endale töökoht, saavad läbi vabatahtliku tegevuse väärtusliku kogemuse ja kontaktid.

Leia kutsevaliku kursuse õppekava ja rakenduskava SIIT.

Õppe lõpuks on osalejatel põhjalik ülevaade enda tugevustest ja edasistest valikuvõimalustest.

Kutsevalikuõppe kursuse õpilastele laienevad kõik õpilaste soodustused nagu

  • tasuta lõunasöök;
  • transpordikompensatsioon;
  • eritoetus ja õpilaskodu toetus

Kui Sul on lisaküsimusi või soovid õppes osaleda, siis võta ühendust:

Elis Vengerfeldt,
kutsevalikuõppe kursusejuhataja

+372 517 3469

Märkad veebilehel vigu?