fbpx

Õppeliigid

Kutsekeskharidusõpe

 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud põhiharidus.
 • Õppeaeg vähemalt 3 aastat.
 • Õppekava sisaldab vähemalt 40 õppenädala ulatuses üldharidusaineid.
 • Lõpetamisel lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Kutseõpe keskhariduse baasil

 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud keskharidus.
 • Õppeaeg on 0,5 – 2,5 aastat.
 • Lõpetamisel lõputunnistus keskhariduse baasil kutseõppe läbimise kohta

Kutseõpe põhihariduse baasil

 • Õpingute alustamise eeltingimus on omandatud põhiharidus.
 • Õppeaeg on 1 – 2,5 aastat.
 • Lõpetamisel lõputunnistus põhihariduse baasil kutseõppe läbimise kohta

Põhihariduse nõudeta kutseõpe

 • Õpingute alustamisele ei seata haridustasemega seotud piiranguid, kuid kus õppija on vähemalt 17-aastane.
 • Õpitakse kutse omandamiseks vajalikke aineid.
 • Õppeaeg on kuni 2,5 aastat.
 • Lõpetamisel lõputunnistus kutseõppe läbimise kohta

Märkad veebilehel vigu?