fbpx

Põhihariduseta 22+ õppijad

Kõikidel huvilistel, kes on vanemad kui 22 aastased ning kellel jäi mistahes põhjusel aastate eest põhikool ametlikult lõpetamata, on võimalik kandideerida kõikidele meie kooli põhihariduse baasil erialadele. Selleks on vajalik sooritada põhihariduse kompetentse tõendav test. Test koosneb eesti keele, matemaatika, inglise keele ja loodusainete küsimustest ja põhineb 9. klassi materjalidel.
Testi saab sooritada meie koolimajas kindlatel kuupäevadel. Peale testi toimub vestlus, kus hinnatakse testi tulemust, arutatakse õpilase võimalusi osaleda päevases õppes ning muud asjakohast.
Testi sooritamiseks oleme sellel aastal välja valinud kaks kuupäeva: 1. juuni  ja 3. august 2020. Mõlemal päeval algab test kell 13 ja selleks on vaja eelnevalt end registreerida  SIIN
Kui Sul on lisaküsimusi testiks ettevalmistamise ja selle olemuse osas, võta ühendust meie sotsiaalpedagoogide Heleniga (helen.kask@khk.ee, 5199 2102) või Kseniaga (ksenia.george@khk.ee, 5854 1134, võimalik saada nõu ka vene keeles).

Kui Sul on soov enne otsuse tegemist suhelda karjäärinõustajaga, võta ühendust Roveenaga (roveena.kapp@khk.ee, 5886 8004).

Tea, et kunagi pole liiga hilja jätkata katkenud haridusteed. Toetame Sind sellel teekonnal ja rõõmustame koos sinuga kui kutsekooli lõpetad ja asud tööle erialale, mis Sind õnnelikuks teeb.

Märkad veebilehel vigu?