Vestlused ja testid

Vastuvõtu testid
IT AKADEEMIA IT-süsteemide nooremspetsialist (põhihariduse baasil) Enne vastuvõtukatseid palume läbida e-kursus https://www.codecademy.com/learn/learn-the-command-line

Vastuvõtukatsetel:
Praktiline ülesanne juba läbitud e-kursuse alusel
Lisaks neile kursustele toimub test paberil matemaatika, eesti keele ja inglise keele kohta.
Lisaks toimub individuaalne vestlus.

IT-süsteemide nooremspetsialist (keskhariduse baasil) keskhariduse baasil õppijatele – test arvutil  sisaldab küsimusi matemaatikast, füüsikast, arvutitest  ning üldisi silmaringi küsimusi (kasulik on end kursis hoida selle aja tähtsündmustega Eesti ja maailma ajaloos nt suurvõistlused spordis, pingekolded, IT alased uudised).
Noorem tarkvaraarendaja (veebispetsialist) kandideerimise eelduseks on baasteadmised veebitehnoloogiate aluseks olevast HTML keelest. Edukaks kandideerimiseks on nõutav Codecademy.com  veebilehel kasutajakonto loomine ja katsete päevaks “Make a Website” nimelise lühikursuse läbimine. Veebikursuse puhul tuleb motivatsioonikirjale lisada Codeacademy kasutajaprofiili aadress ja kontrollida, et see aadress igas arvutis kindlasti avaneks (ei oleks tehtud privaatseks).Koolis sooritatakse vestluse päeval test, mille sisuks on  HTML ülesande lahendamine.
Raamatupidaja test arvutil, mis sisaldab küsimusi raamatupidaja tööst, majandusest, eriala põhiterminoloogiast, ning üldistest silmaringi küsimustest.
Sekretär test arvutil, mis sisaldab küsimusi nii sekretäri tööülesannetest, kultuuriloost, etiketist jms silmaringi küsimustest.
Bürootöö võtmeoskuste test arvutil, mis sisaldab põhikooli matemaatika, eesti keele ja kultuuri ning inglise keele baasoskusi. Eesti ja inglise keele osa ülesanneteks on lühiteksti lugemine  ja arusaamine ning selle baasil küsimustele vastamine  ja grammatikaülesanne. Matemaatika osas on ülesanded  arvutamisest, diagrammi lugemisest, geomeetriast, protsentide arvutamisest ning ühikute teisendamisest (aeg, pikkus, pindala ja ruumala).
 IT AKADEEMIA Tarkvaraarendaja (põhihariduse baasil) Enne vastuvõtukatseid palume läbida e-kursus https://www.codecademy.com/learn/learn-python-3.

Vastuvõtukatsetel:
Praktiline ülesanne juba läbitud e-kursuse alusel
Lisaks neile kursustele toimub test paberil matemaatika, eesti keele ja inglise keele kohta.
Lisaks toimub individuaalne vestlus.

Kasutajakogemuse disaini nooremspetsialist kandideerimise eelduseks on baasteadmised veebitehnoloogiate aluseks olevast HTML keelest. Edukaks kandideerimiseks on nõutav Codecademy.com  veebilehel kasutajakonto loomine ja katsete päevaks “Make a Website” nimelise lühikursuse läbimine. Veebikursuse puhul tuleb motivatsioonikirjale lisada Codeacademy kasutajaprofiili aadress ja kontrollida, et see aadress igas arvutis kindlasti avaneks (ei oleks tehtud privaatseks).Koolis sooritatakse vestluse päeval test, mille sisuks on  HTML ülesande lahendamine.
Tarkvaraarendaja test arvutil eesti ja inglise keeles, matemaatika ülesanded paberil, vestlus.

Testidele tulles palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi

Aktiivtegevuse ülesanne
Aktiivtegevuste instruktor  liikumistegevuse kavandamine ja juhendamine. Palume tulla mugavas, liikumist võimaldavas riietuses!
Vestlus
Vestluse eesmärgiks on välja selgitada:

  • kuivõrd õpilaskandidaat on kutseõpinguteks valmis,
  • milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks,
  • milline on õppija sobivus antud erialal töötamiseks.

Märkad veebilehel vigu?