fbpx

Vestlused ja testid

Vastuvõtu testid
IT AKADEEMIA IT-süsteemide nooremspetsialist (põhihariduse baasil) Enne vastuvõtukatseid palume läbida e-kursus https://www.codecademy.com/learn/learn-the-command-line

Vastuvõtukatsetel:
Praktiline ülesanne juba läbitud e-kursuse alusel
Lisaks neile kursustele toimub test paberil matemaatika, eesti keele ja inglise keele kohta.
Lisaks toimub individuaalne vestlus.

IT AKADEEMIA Tarkvaraarendaja  (põhihariduse baasil) Enne vastuvõtukatseid palume läbida e-kursus https://www.codecademy.com/learn/learn-python-3.

Vastuvõtukatsetel:
Praktiline ülesanne juba läbitud e-kursuse alusel
Lisaks neile kursustele toimub test paberil matemaatika, eesti keele ja inglise keele kohta.
Lisaks toimub individuaalne vestlus.

IT-süsteemide nooremspetsialist (keskhariduse baasil) Test arvutil  sisaldab küsimusi matemaatikast, füüsikast, arvutitest  ning üldisi silmaringi küsimusi (kasulik on end kursis hoida selle aja tähtsündmustega Eesti ja maailma ajaloos nt suurvõistlused spordis, pingekolded, IT alased uudised).
Noorem tarkvaraarendaja (veebispetsialist)
(keskhariduse baasil)
Kandideerimise eelduseks on baasteadmised veebitehnoloogiate aluseks olevast HTML keelest.
Edukaks kandideerimiseks on nõutav https://www.codecademy.com/  veebilehel kasutajakonto loomine ja katsete päevaks “Make a Website” (https://www.codecademy.com/learn/make-a-website) nimelise lühikursuse läbimine.
Veebikursuse puhul tuleb motivatsioonikirjale lisada codecademy kasutajaprofiili aadress järgneval kujul: https://www.codecademy.com/profiles/kasutajanimi ja kontrollida, et see aadress igas arvutis kindlasti avaneks (ei oleks tehtud privaatseks).
Koolis sooritatakse vestluse päeval praktiline ülesanne ja vestlus. Praktilise ülesande sisuks on 10 küsimusega test (valikvastustega) ja praktiline HTML ülesanne. Vestlus toimub osaliselt inglise keeles. Motivatsioonikirja lõppu võib soovi korral lisada viite e-portfooliole (varasemalt tehtud töödega).
Kasutajakogemuse disaini nooremspetsialist
(keskhariduse baasil)
Kandideerimise eelduseks on baasteadmised veebitehnoloogiate aluseks olevast HTML keelest.
Edukaks kandideerimiseks on nõutav https://www.codecademy.com/  veebilehel kasutajakonto loomine ja katsete päevaks “Make a Website” (https://www.codecademy.com/learn/make-a-website) nimelise lühikursuse läbimine.
Veebikursuse puhul tuleb motivatsioonikirjale lisada codecademy kasutajaprofiili aadress järgneval kujul: https://www.codecademy.com/profiles/kasutajanimi ja kontrollida, et see aadress igas arvutis kindlasti avaneks (ei oleks tehtud privaatseks). Motivatsioonikirja lõppu võib soovi korral lisada viite e-portfooliole (varasemalt tehtud töödega).
Koolis toimub inglise keelne vestlus.
Süsteemiadministraator
Kasutajatoe tehnik
 Võrgutehnik
Raamatupidaja
Test arvutil, mis sisaldab küsimusi raamatupidaja tööst, majandusest, eriala põhiterminoloogiast, ning üldistest silmaringi küsimustest.
Sekretär Test arvutil, mis sisaldab küsimusi nii sekretäri tööülesannetest, kultuuriloost, etiketist jms silmaringi küsimustest.
Bürootöö

(põhihariduse baasil)

Võtmeoskuste test arvutil, mis sisaldab põhikooli matemaatika, eesti keele ja kultuuri ning inglise keele baasoskusi. Eesti ja inglise keele osa ülesanneteks on lühiteksti lugemine  ja arusaamine ning selle baasil küsimustele vastamine  ja grammatikaülesanne. Matemaatika osas on ülesanded  arvutamisest, diagrammi lugemisest, geomeetriast, protsentide arvutamisest ning ühikute teisendamisest (aeg, pikkus, pindala ja ruumala).

Testidele tulles palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi

Aktiivtegevuse ülesanne
Aktiivtegevuste instruktor  liikumistegevuse kavandamine ja juhendamine. Palume tulla mugavas, liikumist võimaldavas riietuses!
Vestlus
Vestluse eesmärgiks on välja selgitada:

  • kuivõrd õpilaskandidaat on kutseõpinguteks valmis,
  • milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks,
  • milline on õppija sobivus antud erialal töötamiseks.

Märkad veebilehel vigu?