Testid ja vestlused

Vastuvõtu testid
IT-süsteemide nooremspetsialist (põhihariduse baasil)põhihariduse baasil õppijatele – võtmeoskuste test arvutil, mis sisaldab põhikooli matemaatika, eesti keele ja kultuuri ning inglise keele baasoskusi. Eesti ja inglise keele osa ülesanneteks on lühiteksti lugemine  ja arusaamine ning selle baasil küsimustele vastamine  ja grammatikaülesanne. Matemaatika osas on ülesanded  arvutamisest, diagrammi lugemisest, geomeetriast, protsentide arvutamisest ning ühikute teisendamisest (aeg, pikkus, pindala ja ruumala).
IT-süsteemide nooremspetsialist (keskhariduse baasil)keskhariduse baasil õppijatele – test arvutil  sisaldab küsimusi matemaatikast, füüsikast, arvutitest  ning üldisi silmaringi küsimusi (kasulik on end kursis hoida selle aja tähtsündmustega Eesti ja maailma ajaloos nt suurvõistlused spordis, pingekolded, IT alased uudised).
Noorem tarkvaraarendaja (veebispetsialist)kandideerimise eelduseks on baasteadmised veebitehnoloogiate aluseks olevast HTML keelest. Edukaks kandideerimiseks on nõutav Codecademy.com  veebilehel kasutajakonto loomine ja katsete päevaks “Make a Website” nimelise lühikursuse läbimine. Veebikursuse puhul tuleb motivatsioonikirjale lisada Codeacademy kasutajaprofiili aadress ja kontrollida, et see aadress igas arvutis kindlasti avaneks (ei oleks tehtud privaatseks).

koolis sooritatakse vestluse päeval test, mille sisuks on  HTML ülesande lahendamine.

Raamatupidajatest arvutil, mis sisaldab küsimusi raamatupidaja tööst, majandusest, eriala põhiterminoloogiast, ning üldistest silmaringi küsimustest.
Sekretärtest arvutil, mis sisaldab küsimusi nii sekretäri tööülesannetest, kultuuriloost, etiketist jms silmaringi küsimustest.
Bürootöövõtmeoskuste test arvutil, mis sisaldab põhikooli matemaatika, eesti keele ja kultuuri ning inglise keele baasoskusi. Eesti ja inglise keele osa ülesanneteks on lühiteksti lugemine  ja arusaamine ning selle baasil küsimustele vastamine  ja grammatikaülesanne. Matemaatika osas on ülesanded  arvutamisest, diagrammi lugemisest, geomeetriast, protsentide arvutamisest ning ühikute teisendamisest (aeg, pikkus, pindala ja ruumala).
 IT tugiisikvõtmeoskuste test arvutil, mis sisaldab põhikooli matemaatika, eesti keele ja kultuuri ning inglise keele baasoskusi. Eesti ja inglise keele osa ülesanneteks on lühiteksti lugemine  ja arusaamine ning selle baasil küsimustele vastamine  ja grammatikaülesanne. Matemaatika osas on ülesanded  arvutamisest, diagrammi lugemisest, geomeetriast, protsentide arvutamisest ning ühikute teisendamisest (aeg, pikkus, pindala ja ruumala).
Sõiduautotehnik, automaaler, autoplekksepp kirjalik tähelepanu test mis sisaldab üldteadmiste ja  matemaatilise mõtlemise ülesandeid.
Müügikorraldusmatemaatiline kiirtest.
Ärikorraldustest sisaldab üldise silmaringi ning loogika ja matemaatilise mõtlemise ülesandeid.
Rätsepatööpraktiline test, millega mõõdetakse käelist kiirust ja täpsust.
Testidele tulles palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi!
Kehalised katsed
Aktiivtegevuste instruktor selgitatakse välja õpilaskandidaadi füüsilised võimed (ujumine basseinis, kestvusjooks ja koordinatsioon).
Vestlus
Vestluse eesmärgiks on välja selgitada:

  • kuivõrd õpilaskandidaat on kutseõpinguteks valmis,
  • milline on tema õpimotivatsioon antud eriala omandamiseks,
  • milline on õppija sobivus antud erialal töötamiseks.

  • Uudiskiri

    Liitu meie uudiskirjaga ja olete alati kursis koolitusuudistega!

WordPress Video Lightbox Plugin
Märkad veebilehel vigu?