fbpx

Talvel avab kutsehariduskeskus kaks uut eriala

Tartu Kutsehariduskeskuse talvine sisseastumisperiood on juba alanud. Kokku saab talvel õppima asuda 14 erineval erialal, neist kaks – meisterjuuksur ning turismisihtkoha arendaja ja turundaja on täitsa uued õppekavad.

Esmakordselt saavad juuksurid ennast täiendada ja omandada meisterjuuksuri kutse. Tegu on kõrgema, 5. taseme kutseõppega. Õppekava on mõeldud vähemalt kolme aastase töökogemusega juuksuritele, kes soovivad lihvida oma juuksuritöö oskusi,  õppida lähemalt tundma stilistika aluseid aga saada ka fotograafia ja portfoolio koostamise teadmisi. Samuti pööratakse meisterjuuksuri eriala õpingutes tähelepanu juhendamise ja juhtimisoskuste arendamisele.

Teine uus eriala on turismivaldkonnast, kus avatakse turismisihtkoha arendaja ja turundaja õppekava. Õppima oodatakse turismivaldkonnas tegutsevaid inimesi, näiteks turismitalu, muuseumi või teemapargi töötajaid või turismivõrgustike eestvedajaid,  kes sooviksid oma teenust arendada.  Turismi juhtõpetaja Reeli Engelbrecht selgitas, et õppekava loomise taga on nii ettevõtjad kui ka OSKA raport, mis ütleb, et valdkonnas töötavad inimesed vajavad õpiampse ehk lühikesi ja sisukaid võimalusi erialaseks täiendamiseks. „Plaan on, et õppijad saaksid oma ettevõtmisest lähtuvalt praktilisi teadmisi ning kursuse lõpuks on neil realistlik arengu- ja turundusplaan ning paketid, mida pakkuda. Oleme planeerinud 3-4 koolipäeva kuus ning osa teooriast kombineerime õppekäikudega, et õpe oleks võimalikult elulähedane,“ selgitas Engelbrecht. „Juba õppekava koostamisel on kaasatud praktikuid, näiteks Liis Lainemäe Sibulateelt.“

Enamik talviseid erialasid on sessioonõppes ning mõeldud eelkõige töötavatele täiskasvanud õppijatele, kes tahaksid oma teadmisi-oskusi arendada või õppida töö kõrvalt mõne uue oskuse. Eelpoolnimetatud erialadele lisaks saab jätkuõppes ennast täiendada autodiagnostiku, vanemkoka või vastuvõtu- ja majapidamistööde korralduse erialal. Esmaõppes saab  õppida plaatimist, CNC puidupingi või metallipingi operaatoriks, treialiks, kelneriks, aktiivtegevuse instruktoriks, kosmeetikuks või kergete rõivaste rätsepaks.

„Tasemeõpe on kõigile, ka täiskasvanud õppijatele tasuta,“ toonitas karjäärinõustaja Helen Johanson ja lisas, et tööd ja õpinguid ühitavate õppijate arv on jätkuvalt tõusutrendis. „Kel on vaja nõu või abi õige õppekava valikul või dokumentide esitamisel, võivad julgelt pöörduda karjäärinõustaja poole,“ kinnitas ta.

Dokumentide vastuvõtt talvistele erialadele on avatud kooli e-vastuvõtu keskkonnas või kohapeal kantseleis kuni 17. jaanuarini 2020. Lisainfo: www.khk.ee/sisseastumine

 

Lisainfo:
Helen Johanson
karjäärinõustaja
tel 7361863
helen.johanson@khk.ee

 

 Märkad veebilehel vigu?