TALVINE VASTUVÕTT

27. jaanuarini võtame vastu dokumente järgmistele keskkooli baasil erialadele:
veebidisain ja e-kaubandus (osakoormusega õpe)
elektrik
müüja (osakoormusega õpe)

Vajalikud dokumendid:

avaldus-ankeet (täidetakse kohapeal)
keskharidust tõendava dokumendi originaal või kinnitatud koopia
4 fotot (3X4cm)
passi koopia
arsti tõend õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta õppimiseks soovitud erialal

Vestlused kandidaatidega toimuvad 30.01.2006
Õppetöö algab 6. veebruaril 2006.

Dokumentide vastuvõtt toimub aadressil Kopli 1, Tartu. Lisainfo erialade ja sisseastumistingimuste kohta www.khk.tartu.ee, info@khk.tartu.ee, 736 1866.Märkad veebilehel vigu?