fbpx

Täna taasavatakse Kutsehariduskeskuse Põllu A-hoone

Täna, 20. märtsil taasavatakse Tartu Kutsehariduskeskuse Põllu 11 A-hoone ning koolipere käsutusse antakse igati kaasajastatud söökla ja auditooriumid. Projekteerimine, ehitus- ja sisustus läksid maksma ligi 1 miljon EUR ja seda aitasid finantseerida Tartu linn ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Tartu Kutsehariduskeskuse direktori Tõnis Lukase sõnul on kooli eesmärk pidevalt parandada oma õpilaste ja töötajate töö- ja olmetingimusi. “See suur investeering, millesse kaasasime lisaks kooli ise teenitud vahenditele ka Tartu linna ja Eesti riigi eelarveraha, suurendab oluliselt Põllu tänava õppehoone ohutust, teeb mugavamaks ja kaasaegsemaks köögi ja söökla ning ajakohasemaks auditooriumid kui tekitab ka avatud õpi- ja suhtluskeskkonna. Suur tänu linnale, riigile ja ehitajatele!”

Kutsehariduskeskuse haldusjuht Toomas Lelumees selgitas, et 1962 aastal ehitatud hoone suurim probleem oli esimese korruse ja keldri vahelagi, mis oli nii amortiseerunud, et eksperdid pidasid seda lausa varisemisohtlikuks. “Nüüd said hoone konstruktsioonid tugevdatud, ümberehitatud sööklakompleks koos selle peal olevate õpperuumidega. Lisaks saime ruumid, kuhu paigutada
ventilatsiooniseadmed. See annab koolile võimaluse rajada terves õppehoones nõuetekohane ventilatsioon,” rääkis ta töödest.

Juba varem on uuendatud Põllu kinnistu hoonete välisfassaad ning heakorrastatud õueala, mis Tartu linna “Kaunis kodu 2018” konkursil tunnustuse pälvis.

A-hoone konstruktiivse osa rekonstrueerimise projekteeris Ahto Alasi inseneribüroost Matrico OÜ, eriosad projekteeris Tarmo Põderson OÜ Habelsberg ning elektri Tarmo Kübar Elekter OÜ, sisearhitekt oli Kristi Lõhmus OÜ Roomy. Ehitustööd teostas Tartu Ehitus AS eesotsas projektijuht Joosep Jakobsoniga. Omaniku ehitusjärelevalvet teostas Kalev Pärn, Pärn Projekt OÜst. Söökla
köögiseadmed tarnis ja paigaldas AS Metos, auditooriumi ja klasside sisustus tuli OÜ Vegard Furniture. Suur osa sisustusest valmis ka kutsehariduskeskuse puidutöökojas ja metallitöökojas.

Põllu õppekorpuses on lisaks ehitustöödele uuenenud ka õppevara ja –seadmed. Äsja sai tehnoloogia labor uued CNC. Metallitööpingid koos 10 töökohaga. Sel nädalal saavad kaasaegsed seadmed ka
elektroonikud, kui Põllu tänava õppehoonesse seatakse üles elektroonika ja elektrotehnika simulaatorid, kus hakkavad õppima tulevased mehhatroonikud, mootorsõidukitehnikud ja – diagnostikud.

Lisainfo:
Tõnis Lukas
direktor
tel 7361 860Märkad veebilehel vigu?