fbpx

Tartu Kutsehariduskeskus avab esimese töökohapõhise õppe grupi

Töö ja õpingute ühitamiseks on nüüdsest suuremad võimalused,  sest Tartu Kutsehariduskeskuses saab peagi mitmeid ameteid õppida töökohapõhiselt. Esimene  töökohapõhise õppe grupp müüja-klienditeenindaja erialal  alustab kava kohaselt novembrikuus.

Töökohapõhise õppe koordinaator Sigrid Ester Tani sõnul on töökohapõhise õppe eripäraks see, et praktika ettevõttes moodustab kogu õppest vähemalt kaks kolmandikku ning seega  on praktikabaasiks olevate ettevõtete ja sealsete juhendajate roll väga oluline. „Töökohapõhisesse õppesse asujaga  sõlmitakse kolmepoolne leping õppija, kooli ja ettevõtja vahel,“  selgitas ta. Ka  erialade valik sõltub sellest, mis  valdkonna ettevõtted on huvitatud uuest õppevormist. „Kindlasti tuleb erialasid valikusse juurde ning huvilistel tasub pilku peal hoida meie töökohapõhise õppe lehel khk.ee,“ lisas Tani.

Õppima asumiseks  peaks kaubanduses töötav inimene esmalt oma tööandjaga läbi rääkima ning siis tooma oma dokumendid kutsehariduskeskusesse. „Õppima suunamine võib olla ka tööandja algatus, et inimeste tööalaseid oskusi ja kvalifikatsiooni tõsta,“ kinnitas Tani.  Kui aga erialaõpingutest huvitatud inimene ei tööta, siis leiab kutsehariduskeskus talle õpingute perioodiks sobiva praktikaettevõtte. Esimesed kokkulepped on sõlmitud AS Selver ja Tartu Tarbijate Ühistuga.

Õppest 1/3  ehk keskmiselt kaks päeva nädalas toimuvad loengud kutsehariduskeskuses, mille käigus saab õppija ettevalmistuse, et sooritada kutseeksam ning saada kutsetunnistus.  „Mina arvan, et kutsetunnistus annab tööturul eelise, annab võimaluse kaubanduses  edasi liikuda või jätkata õpinguid näiteks müügikorralduse erialal,“ selgitas Sigrid Ester Tani  miks peaks täiskasvanud inimene kutset omandama.

Samas on töökohapõhises õppes õppija võrdsustatud kõigi teiste õpilastega ning neile laienevad samuti kõik õpilastele mõeldud õigused, näiteks sõidusoodustused. „Õpilastel vanusepiiri küll ei ole,“ kinnitas Tani.

Dokumente müüja-klienditeenindaja erialale õppima asumiseks saab Tartu Kutsehariduskeskusesse tuua igal tööpäeval kell 9.00 – 15.00, aadressil Kopli 1, kabinetti B-102. Õppetöö algab plaani kohaselt   novembrikuus.

Lisainfo:

Sigrid Ester Tani
töökohapõhise õppe koordinaator
tel 588 35111

 Märkad veebilehel vigu?