fbpx

Tartu Kutsehariduskeskus osaleb tandemkoolituste projektis

TTT4WBL projekti partnereid Leedust, Lätist ja Soomest kogunesid 27.-28. veebruaril Tartu Kutsehariduskeskuses, et hinnata seni läbi viidud tandemkoolitusi. Kohtumisel osalesid ka Eesti ja Läti haridusministeeriumi esindajad.

Ühise projekti eesmärgiks on arendada uut tüüpi praktikajuhendajate koolitusmudelit, mis senisest tihedamalt seob  kutsekooli ja ettevõtte praktikajuhendajate teadmisi ja oskusi.  Sellest koostööst tuleb ka tandemkoolituse nimi. „Tandem tähistab kaheliikmelist meeskonda, kus mõlemad osapooled peavad samas suunas ja ühisel nõul tegutsema, et tulemusele jõuda. Sama toimub ka kutseõppuri praktika juhendamisel, sest vaid kooli ja ettevõttepoolsete juhendajate koostöö kindlustab parima tulemuse õpilase jaoks,“ selgitas projektikoordinaator Kätlin Virgo.

Seni on juba toimunud 4 tandemkoolitust Eestis. Paralleelselt viiakse koolitusi läbi ka Läti ja Leedu kutsekoolides ning kogu õppekava loomise ning koolituste läbiviimise metoodikat jälgib Jyväskylä Ammatikorkeakoulu.

Projektikohtumine oli verstapostiks, millest edasi on Soome teadlaste antud tagasiside ja parandused õppekavasse sisse viidud. Juba märtsis algavad Tartu KHK-s uued 2 päevased koolitused praktikajuhendajatele, kuhu ootame juhendajaid nii ettevõtetest kui koolidest. Kokku on sel kevadel kavas korraldada 4 koolitust, mis kõik on osalejatele tasuta.

Koostööprojekti rahastab Erasmus+ programm

Lisainfo:
Kätlin Virgo
koolitusjuht
katlin.virgo@khk.eeMärkad veebilehel vigu?