fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Esmaspäeval, 23. augustil andis Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri
haridusprogrammide juht Anne Hütt üle kutsehariduse valdkonna Erasmuse õpirände akrediteeringu tunnistused. Teiste seas pälvis akrediteeringu ka Tartu Kutsehariduskeskus.
Rahvusvaheliste suhete koordinaatori Andrei Atškasovi sõnul tähendab õpirände akrediteering seda, et kool saab perioodil 2021 – 2027 lihtsustatud korras toetust uute õpirännete rahastamiseks.

„Mul on väga hea meel, et koolile akrediteering omistati, sest see tähendab usaldust ja kindlust, et saame sellega hästi hakkama. Pandeemia vaibudes saame õpirändamist tasapisi jätkata ja tulevikus hoogustada, kuid esmalt soovitan kõigil end vaktsineerida, sest see on parim viis viiruse leviku tõkestamiseks ning koolielu avatud hoidmiseks,“ märkis direktor Raini Jõks.

Andrei Atškasov selgitas, et seitsme aasta jooksul on meil igal aastal võimalik saada kuni 400 000 EUR Erasmus+ toetust, et korraldada õpirändeid nii õppijatele kui ka õpetajatele. „Muidugi peame praegu õpirännete korraldamisel arvestame pandeemiast tingitud piirangutega. Esimeseks eelduseks nii õpetajate kui õpilaste rändamisel on vaktsineerimine, mis tähendab seda, et välja saadame vaidtäielikult vaktsineeritud inimesi. Teiseks tuleb arvestada koroonapiirangutega vastuvõtvas riigis ja koolis, sest igal õpirändel on ka teine pool. Seega, õpirännata saab, kuid tavapärasest piiratumal moel,“ selgitas ta.

Tartu Kutsehariduskeskus on juba käivitanud ettevalmistusi hübriidvormis õpirännete
korraldamiseks. See tähendab, et mingi osa õpirände programmist toimub virtuaalselt. Näiteks saab virtuaalselt tutvuda vastuvõtva kooli ja õpilastega ning tulevaste praktikaülesannetega ja muud sellist. „Virtuaalsetele kohtumistele järgneb füüsiline õpiränne ning usume, et peale virtuaalseid kohtumisi on meie õppijatel kohapeal juba hulga kindlam välispraktikale minna. Lisaks oleme valmis vastu võtma õpirändele tulevaid välisõppureid. Mõistagi eeldame vaktsineeritust, kuid arvestame ka teisi ettevaatusabinõusid nagu näiteks hajutamine ja kontaktide piiramine,“ tutvustas Atškasov lähiaja võimalusi.

Erasmuse õpirände akrediteeringu pälvis ühtekokku üheksa kutseõppeasutust. Akrediteering
kergendab toetuse taotlemist tulevikus – akrediteeritud organisatsioon võib olla kindel, et saab igal aastal toetust uute õpirännete rahastamiseks. Õpiränded omakorda aitavad tõsta nii õpetamise kui õppimise kvaliteeti organisatsioonis.

Lisainfo
Andrei Atškasov
rahvusvaheliste suhete koordinaator
tel 7361 894
Andrei.atskasov@khk.ee