fbpx

Tartu Kutsehariduskeskus sai peresõbraliku tööandja algmärgise

17. oktoobril tunnustas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva peresõbralikke tööandjaid ja andis üle algmärgised neile, kes peresõbraliku organisatsiooni programmis osalevad. Teiste seas sai algmärgise ka Tartu Kutsehariduskeskus.

Algmärgis näitab, et tööandja osaleb peresõbraliku tööandja märgise programmis ning on läbinud eelhindamise ja koostanud tegevuskava, et organisatsiooni töökultuuri edaspidi peresõbralikumaks muuta.

Kutsehariduskeskuse direktori Tõnis Lukase sõnul taotleme märgist seetõttu, et pingutada veel enam ja saada paremaks . „Leiame, et haridusasutusel kes püüab kasvatada ja õpetada oma õpilasi ning olla neile eeskujuks, on tarvis olla hooliv ja eeskujulik oma õpetajate, kõigi töötajate suhtes. Sest kui õpetajad on rõõmsad ja rahulolevad siis annavad nad positiivse laengu üle oma õpilastele. Seepärast on elementaarne olla kaasav ja peresõbralik tööandja oma töötajatele,“ selgitas ta.

Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat. Lõppmärgis väljastatakse tavaliselt 3 aastat pärast programmi sisenemist. Programmis osalemine on tööandjate jaoks õppimise ja arenemise protsess ning edasi liigutakse vastavalt tegevusplaanile, missuguse taseme- kuld, hõbe või pronks märgist tööandja soovib saada.

Peresõbraliku tööandja märgise saamiseks peab tööandja läbima mitmeid hindamisi, teda nõustatakse ning lisaks juhtkonnale kaasatakse protsessi ka töötajaid. Uuringute kohaselt on peresõbralikud tööandjad konkurentsivõimelisemad. Eriti nähtav on töö- ja pereelu ühitamise positiivne efekt tööandjatele, kes vajavad spetsiifiliste oskustega tööjõudu. Positiivse tulemusena on välja toodud ka haiguspäevade arvu vähenemist, töötajate madalamat stressitaset ja tööandja maine paranemist.

2017. aastast sotsiaalministeeriumi poolt välja antavat peresõbraliku tööandja märgist saavad taotleda nii tööandjad era- ja avalikus sektoris kui ka kodanikuühendused.

Lisainfo
Berit Hipponen
Personalijuht
berit.hipponen@khk.eeMärkad veebilehel vigu?