fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Tartu Kutsehariduskeskus saab värskeid sisseastujaid rõõmustada: kaks uut õppijaid toetavat projektitaotlust pälvisid positiivse rahastusotsuse. Nii saavad sügisel koolitee alustajad lüüa kaasa kas õpihuvilaagris või lihvida oma eesti keele oskust.

Õpihuvilaagri peamiseks sihtrühmaks on muukeelsed ning haridusliku erivajadusega noored, aga ka need õppijad, kes on jäänud distantsõppel raskustesse ning vajavad tuge ühest haridustasemest teise liikumisel. Tegemist on päevalaagriga, kus kolme päeva jooksul saavad õppijad tutvuda nii kutsehariduskeskusega kui külastada muid põnevaid kohti „Me ei räägi kuiva teooriat, vaid püüame kõik õpitu koheselt ka praktikasse rakendada ning luua ainetevahelisi seoseid. Nii näiteks ühendame pagarikojas küpsetamise matemaatikaga ning paneme noored meeskondlikult tegutsema. Lisaks koolimajas toimuvatele tegevustele külastame Eesti Põllumajandusmuuseumi ja osaleme sealsetes haridusprogrammides,“ avas projektide talituse juht Sigrid-Ester Tani laagri sisu. Mõistagi ei puudu programmist õpitegevuste kõrval ka laagriklassika – õhtuses kavas on erinevad seltskondlikud mängud, karaoke ja teised meelelahutuslikud tegevused. Laager toimub 23.-25. augustini ning kokku saab laagrist osaleda 32 õppurit kahes rühmas. Laager on kõigile osalejatele tasuta.

Teine õppeprogramm keskendub õppijatele, kelle emakeel ei ole eesti keel, pakkudes neile täiendavat keeleõpet ja vajalikku tuge eestikeelse kooliga kohanemisel. Augustist novembrini vältav keelekoolitus koosneb kolmest osast. „Programm algab 23.-31. augustini kestva suvekooliga, kus igal koolituspäeval on kavas 4 õppetegevust. Sügisel jätkame auditoorse tööga kuues õppesessioonis ning programmi sisse mahuvad ka õppekäigud. „Kokku saame täiendavat keeleõpet pakkuda kuni 20 noorele ning programmi sobilikud kandidaadid selgitame välja vastuvõtuvestluse käigus,“ selgitas üks programmi läbiviijatest, Tartu Kutsehariduskeskuse õpetaja Sille Lillestik.

Täpsem info õpihuvilaagri ning keeleõppeprogrammi kohta sisseastumine@khk.ee või telefonil 7 361 836.

Lisainfo
Sigrid-Ester Tani
Töökohapõhise õppe koordinaator
Sigrid.tani@khk.ee