fbpx

Tööstustehnoloogia õppurid saavad taotleda stipendiumi

Teisipäeva, 21.veebruarini (k.a.) võtab Tartu Kultuurkapital vastu taotlusi  Talent Plastics Tartu ASi  1000 eurosele stipendiumile.

Stipendiumile saavad kandideerida Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia  erialade õpilased alates esimesest kursusest, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb 21.veebruariks Tartu Kultuurkapitalile esitada:
Vabas vormis stipendiumiavaldus
Elulookirjeldus (CV)
Motivatsioonikiri
Õppetulemuste väljavõte

Stipendiumitaotlusi hindab Talent Plastics Tartu ASi, Tartu Kutsehariduskeskuse ja Tartu Kultuurkapitali esindajatest koosnev komisjon. Stipendiumi eraldamisel arvestatakse taotluse põhjendatust, õpilase perspektiivikust, stipendiumi eeldatavat mõju õpilase õpingutele ja õpilase õppeedukust.

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.

Talent Plastics Tartu AS on Rootsi kontserni kuuluv plastmassdetaile valmistav ettevõte Tõrvandis. Stipendium asutati eesmärgiga aidata kaasa kutseõppe edendamisele Tartus.

Lisainfo:
tel 744 1500,
e-post kultuurkapital@raad.tartu.eeMärkad veebilehel vigu?