fbpx

Töötukassa suurendab tasemeõppes õppimise toetust ja laiendab erialade valikut

Alates augustist suureneb Eesti Töötukassa tasemeõppetoetus. Toetust makstakse täiskasvanud inimestele, kel ei ole eriala või kelle oskused on vananenud ning kes asuvad õppima erialasid ja ameteid, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid või kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud OSKA uuringute põhjal.

Tartu Kutsehariduskeskuse erialadest saab toetust 15 õppekaval õppimiseks:

IT-AKADEEMIA IT-süsteemide spetsialist (põhihariduse baasil, 4a)  

Süsteemiadministraator (keskhariduse baasil, 1a) 

IT-süsteemide nooremspetsialist (keskhariduse baasil, 2a)

Kasutajatoe tehnik (keskhariduse baasil, 1a)

Võrgutehnik (keskhariduse baasil, 1a)

Turvasüsteemide tehnik (keskhariduse baasil, 1a)

Sisetööde elektrik (keskhariduse baasil, 2a)

Sisetööde elektrik (põhihariduse baasil, 3a)

Mehhatroonik (keskhariduse baasil, 2a)

Mehhatroonik (põhihariduse baasil, 3a)

CNC metallilõikepingi operaator (keskhariduse baasil, 6k)

Koostelukksepp (haridusnõudeta, 1a) 

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp (põhihariduse baasil, 1a) 

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator (keskhariduse baasil, 6k)

Toitlustuskorraldus (keskhariduse baasil, 1a) 

Alates augustist on tasemeõppe toetuse määr kõrgem. Need kellel on sissetulekud saavad senise 130 euro asemel 180 eurot ja sissetulekuta õppijatele makstakse 270 eurost stipendiumit kuus.

Tasemeõppe toetuse saamiseks tuleb enne õpingute alustamist pöörduda Töötukassasse, et arutada, mida ja kus õppida ning kes saavad toetust taotleda. Eelistatud on inimesed, kel viimasest kooliskäimisest on möödas 15 aastat või veel rohkem ning  need, kes ei ole eriala  omandanud ja põhikooli või gümnaasiumitunnistus on saadud vähemalt viis aastat tagasi.

Lisainfot saab Töötukassast või Tartu Kutsehariduskeskuse karjäärinõustaja käest.

Roveena Kapp
karjäärinõustaja
roveena.kapp@khk.ee
tel 7361 863

 Märkad veebilehel vigu?