Üldinfo

Tartu Kutsehariduskeskus on Eesti suurim kutse- ja täiendõppekeskus. Meie põhitegevuseks on:

Missioon

Meistriks kujunemine praktilises õppes

Visioon

Elukestev õpe meistritelt tulevastele meistritele

Tunnuslause

Tarkade tegude kool

Põhiväärtused

Tartu Kutsehariduskeskuse visiooni saavutamist ja missiooni elluviimist toetavateks põhiväärtusteks on: meisterlikkus, koostöö, uuenduslikkus, paindlikkus, hoolivus.

Koolis õpib 3000 õppijat tasemeõppes ja 3000 õppijat täiskasvanute koolituses.

Tartu Kutsehariduskeskuse kaasaegsed õppekorpused paiknevad Tartus kolmes erinevas asukohas: Kopli 1, Põllu 11, Struve 8.

Koolil on kaks kaasaegselt remonditud ja sisustatud õpilaskodu, mis paiknevad Kopli ja Põllu tänaval. Spordibaasid asuvad samuti  Põllu ja Kopli tänava õppekorpustes.

Kooli saavutused:

  • Täisakrediteeringu 6-ks aastaks on saanud 16 õppekavarühma: arvutiteadused,  audiovisuaalne ja muu meedia, majutamine ja toitlustamine, ehitus- ja tsiviilrajatised, elektroonika ja automaatika, elektrotehnika ja energeetika, hulgi- ja jaekaubandus, juhtimine ja haldus, logistika, mehaanika ja metallitöö, mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika, reisimine, turism ja vaba aja veetmine, tekstiili- ja nahatöötlus, toiduainetöötlus ja -tootmine, puitmaterjalide töötlus ning iluteenindus.
  • Sisehindamise edukas läbiviimine 2009.
  • Kutseõppeasutuste kvaliteediauhind 2008 võitja.
  • Aasta koolitussõbralikum organisatsioon 2006 Tartumaal ja Eestis.
  • Kutseõppeasutuste kvaliteediauhind 2006 II koht.
  • Kutseõppeasutuste kvaliteediauhind 2004 II koht.
  • Edukaim sporditegevuse arendaja 2004 kutseõppeasutuste osas.

Märkad veebilehel vigu?