fbpx

Üldinfo

Tartu Kutsehariduskeskus on Eesti suurim kutse- ja täiendusõppekeskus Eestis. Meie põhitegevuseks on:

Koolis õpib üle 2700 õppija tasemeõppes ja üle 3000 õppija täiskasvanute koolituses. Kutsehariduskeskuse kaasaegsed õppekorpused paiknevad Tartus kolmes erinevas asukohas: Kopli 1, Põllu 11, Struve 8. Koolil on kaks kaasaegselt remonditud ja sisustatud õpilaskodu, mis paiknevad Kopli ja Põllu tänaval. Spordibaasid asuvad samuti  Põllu ja Kopli tänava õppekorpustes.


Meie loome võimalused tulevikutöö oskustega meistrite kujunemiseks
Meistriks kujunemine/se:

 • eeldab kõigi töötajate väljapaistvaid eri-, kutse- ja ametialaseid oskusi;
 • toimub praktilises õppes nüüdisaegset õpikäsitust järgivate ning kaasaegseid metoodikaid valdavate meistrite käe all kaasaegses ja avatud õpikeskkonnas;
 • käigus peetakse teadmistele ja oskustele lisaks oluliseks väärtuskasvatust, tuleviku tööoskuste ja elukestva õppe võtmepädevuste arendamist;
 • toimub meisterlikkust, koostööd, mitmekesisust, uuenduslikkust, loovust, paindlikkust ja hoolivust väärtustava õppekorralduse abil;
 • tulemuslikkust hindame õppija saavutuste kaudu nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil, lõpetajate tööle rakendumise ning edasiõppimise alusel


Põhiväärtused
Tartu Kutsehariduskeskuse visiooni saavutamist ja missiooni elluviimist toetavateks põhiväärtusteks on: meisterlikkus, koostöö, uuenduslikkus, individuaalsus ja loovus.

Saavutused:

 • Täisakrediteeringu 6-ks aastaks on saanud 16 õppekavarühma: arvutiteadused,  audiovisuaalne ja muu meedia, majutamine ja toitlustamine, ehitus- ja tsiviilrajatised, elektroonika ja automaatika, elektrotehnika ja energeetika, hulgi- ja jaekaubandus, juhtimine ja haldus, logistika, mehaanika ja metallitöö, mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika, reisimine, turism ja vaba aja veetmine, tekstiili- ja nahatöötlus, toiduainetöötlus ja -tootmine, puitmaterjalide töötlus ning iluteenindus.
 • Sisehindamise edukas läbiviimine 2009.
 • Kutseõppeasutuste kvaliteediauhind 2008 võitja.
 • Aasta koolitussõbralikum organisatsioon 2006 Tartumaal ja Eestis.
 • Kutseõppeasutuste kvaliteediauhind 2006 II koht.
 • Kutseõppeasutuste kvaliteediauhind 2004 II koht.
 • Edukaim sporditegevuse arendaja 2004 kutseõppeasutuste osas.

Märkad veebilehel vigu?