Õpilaste avaldused ja vormid

KuupäevDokumendi nimetus
2018-02-12Akadeemilise puhkuse avaldusVaata dokumenti
2018-04-06Akadeemilise puhkuse lõpetamise avaldus.docVaata dokumenti
2015-03-20Akadeemilise puhkuse pikendus - avaldus.pdfVaata dokumenti
2015-03-20Avaldus koolist puudumiseks.docxVaata dokumenti
2015-03-23Erasmus + praktikaprojekti avaldusVaata dokumenti
2018-10-19Hilinemisloa avaldusVaata dokumenti
2015-03-20Individuaalne õppegraafik.pdfVaata dokumenti
2015-03-20Individuaalse õppegraafiku avaldus.pdfVaata dokumenti
2015-03-20Järelvastamiste leht.xlsVaata dokumenti
2018-09-03Kirjalike tööde vormistamise juhendVaata dokumenti
2019-03-08Koolist lahkumise avaldusVaata dokumenti
2015-03-20Kutseõppe avaldus.docVaata dokumenti
2018-10-19Lapsevanema või hooldaja avaldus ligipääsuks siseveebiVaata dokumenti
2015-03-20Seletuskiri - põhjuseta puudumine.docVaata dokumenti
2016-01-27Sõidu- ja majutustoetus Lisa 1.docxVaata dokumenti
2015-11-05Sõidukulu hüvitamineVaata dokumenti
2015-09-09Taotlus varasemate õpingute arvestamiseks õppekava täitmiselVaata dokumenti
2015-09-09Varasema töökogemuse arvestamise taotlusVaata dokumenti
2018-04-13VÕTA avaldusVaata dokumenti
2018-04-06Õpilase kuludokumendi avaldus.docxVaata dokumenti
2015-03-20Õpilase ringkäiguleht.docVaata dokumenti
2015-09-29Õpilase sõidukulu hüvitamise taotlus.pdfVaata dokumenti
2015-03-20Õppeainete ülekandmise taotlus.docxVaata dokumenti

Töötajatega seotud dokumendid

KuupäevDokumendi nimetus
2017-06-07Välisprojektide alane regulatsioon alates 1.11.2013Vaata dokumenti

Korrad ja eeskirjad

KuupäevDokumendi nimetus
2018-10-192018/2019 õ.a akadeemiline kalenderVaata dokumenti
2018-04-13E-õppe läbiviimise kordVaata dokumenti
2018-04-13Eritoetuste fondi kasutamise kordVaata dokumenti
2018-11-05Haldusinformatsioon 2018/2019Vaata dokumenti
2018-08-31Praktilise töö ning praktika läbiviimise tingimused ja kordVaata dokumenti
2018-04-13Riikliku koolitustellimuse välisel õppekohal kutseõppe läbimise tingimused ja kordVaata dokumenti
2018-04-11SisekorraeeskiriVaata dokumenti
2018-04-17Tartu Kutsehariduskeksuse arengukava 2014-2018Vaata dokumenti
2018-08-31Tugiteenuste ja -meetmete rakendamise kordVaata dokumenti
2018-04-13Vastuvõtukomisjoni töökordVaata dokumenti
2018-08-31VÕTA-kordVaata dokumenti
2018-04-13Õpilaskodu koha maksumuse doteerimise tingimused ja kord Tartu KHK-sVaata dokumenti
2018-11-15Õpilaskodu sisekorraeeskiriVaata dokumenti
2019-03-07Õpilaspileti vormistamise, väljaandmise ja kasutamise kordVaata dokumenti
2018-04-13Õpilaste sõidukulu hüvitamise eeskiriVaata dokumenti
2018-04-13Õpilaste vastuvõtukordVaata dokumenti
2018-04-13Õppekoja tegutsemise kordVaata dokumenti
2018-09-11ÕppekorralduseeskiriVaata dokumenti
2018-09-03Õppetoetuste fondi jagamise tingimused ja kordVaata dokumenti
2018-08-31Õppetööpäeviku täitmise tingimused ja kordVaata dokumenti
Märkad veebilehel vigu?