fbpx

Õpilaste avaldused ja vormid

Kuupäev Dokumendi nimetus
2018-02-12 Akadeemilise puhkuse avaldus Vaata dokumenti
2018-04-06 Akadeemilise puhkuse lõpetamise avaldus.doc Vaata dokumenti
2015-03-20 Akadeemilise puhkuse pikendus - avaldus.pdf Vaata dokumenti
2015-03-20 Avaldus koolist puudumiseks.docx Vaata dokumenti
2015-03-23 Erasmus + praktikaprojekti avaldus Vaata dokumenti
2018-10-19 Hilinemisloa avaldus Vaata dokumenti
2015-03-20 Individuaalne õppegraafik.pdf Vaata dokumenti
2015-03-20 Individuaalse õppegraafiku avaldus.pdf Vaata dokumenti
2015-03-20 Järelvastamiste leht.xls Vaata dokumenti
2019-09-16 KHK esitluse põhi (PowerPoint) Vaata dokumenti
2018-09-03 Kirjalike tööde vormistamise juhend Vaata dokumenti
2019-03-08 Koolist lahkumise avaldus Vaata dokumenti
2015-03-20 Kutseõppe avaldus.doc Vaata dokumenti
2015-03-20 Seletuskiri - põhjuseta puudumine.doc Vaata dokumenti
2016-01-27 Sõidu- ja majutustoetus Lisa 1.docx Vaata dokumenti
2020-09-08 Sõidukulu hüvitamise vorm Vaata dokumenti
2015-09-09 Taotlus varasemate õpingute arvestamiseks õppekava täitmisel Vaata dokumenti
2015-09-09 Varasema töökogemuse arvestamise taotlus Vaata dokumenti
2018-04-06 Õpilase kuludokumendi avaldus.docx Vaata dokumenti
2015-03-20 Õpilase ringkäiguleht.doc Vaata dokumenti
2015-03-20 Õppeainete ülekandmise taotlus.docx Vaata dokumenti
2019-09-26 Õppegrupi vahetamise avaldus Vaata dokumenti

Töötajatega seotud dokumendid

Kuupäev Dokumendi nimetus
2017-06-07 Välisprojektide alane regulatsioon alates 1.11.2013 Vaata dokumenti

Korrad ja eeskirjad

Kuupäev Dokumendi nimetus
2020-06-15 2020/2021. õa akadeemiline kalender Vaata dokumenti
2020-10-01 E-õppe läbiviimise kord Vaata dokumenti
2018-04-13 Eritoetuste fondi kasutamise kord Vaata dokumenti
2020-08-28 Haldusinformatsioon 2020/2021 Vaata dokumenti
2019-08-30 Praktilise töö ning praktika läbiviimise tingimused ja kord Vaata dokumenti
2018-04-11 Sisekorraeeskiri Vaata dokumenti
2020-10-30 Tartu KHK rahvusvahelistumise strateegia 2021-2027 Vaata dokumenti
2019-09-20 Tartu Kutsehariduskeskuse arengukava 2019-2023 Vaata dokumenti
2020-09-15 Tasulise õppe kord Vaata dokumenti
2020-08-28 Tugiteenuste ja -meetmete rakendamise kord Vaata dokumenti
2018-04-13 Vastuvõtukomisjoni töökord Vaata dokumenti
2019-09-20 VÕTA-kord Vaata dokumenti
2018-11-15 Õpilaskodu sisekorraeeskiri Vaata dokumenti
2019-03-07 Õpilaspileti vormistamise, väljaandmise ja kasutamise kord Vaata dokumenti
2020-09-07 Õpilaste sõidukulu hüvitamise eeskiri Vaata dokumenti
2020-01-31 Õpilaste vastuvõtukord Vaata dokumenti
2018-04-13 Õppekoja tegutsemise kord Vaata dokumenti
2020-08-28 Õppekorralduseeskiri Vaata dokumenti
2020-08-28 Õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Tartu Kutsehariduskeskuses Vaata dokumenti
2019-08-30 Õppetööpäeviku täitmise tingimused ja kord Vaata dokumenti
Märkad veebilehel vigu?