Kooli juhtimine

Tartu Kutsehariduskeskus on munitsipaalkutseõppeasutus ja kuulub Tartu Linnavalituse haridusosakonna haldusalasse. Kooli igapäevast juhtimist teostab direktor Tõnis Lukas koostöös teiste kooli juhtkonna ja nõukogu liikmetega.

Nõunike kogu ülesandeks on suunata kooli tegevust ning võtta seisukohti kooli arengu, vara, eelarve ja juhtimisega seotud küsimustes.

Kooli direktor


Tartu Kutsehariduskeskust juhib Tõnis Lukas (tonis.lukas@khk.ee).

Direktori vastuvõtuajad

Esmaspäeviti 9:00 – 15:00, Kopli 1-155, Tartu. Vajalik on eelnev registreerimine kantselei juhi juures Kopli 1, kabinetis 156 või telefonil +37 2736 1860.

Kooli nõukogu

Tõnis Lukasdirektor
Liivi Raudseppdirektori asetäitja õppealal
Katrin Hummalkoolitus- ja nõustamiskeskuse juht
Berit Hipponenpersonali peaspetsialist
Merle Truupõldtoiduainete tehnoloogia osakonna juhataja
Katrin Justusfinantsjuht
Mariann Karjaõppekorralduse juht
Vilve Pohlatöötajate usaldusisik, õpetaja
Toomas Lelumees    haldusjuht
Liine MaasikasTugikeskuse juht – karjäärinõustaja
Kaire Metsturundus- ja kommunikatsioonijuht
Sirje Koidoäri ja kaubanduse osakonna juhataja
Liivi Lõhmussaariluteeninduse ja tekstiili osakonna juhataja
Magnus Maisteehituse ja puidu osakonna juhataja
Maire Meritstoitlustuse ja turismi osakonna juhataja
Sigrid Estar Tanitöökohapõhise õppe ja projektide koordinaator
Ülo Ramptehnikaosakonna juhataja
Arne Küütautoosakonna juhataja
Signe VedlerIKT osakonna juhataja
Silver PüviIT-talituse juht
Merle Välisteõpilaskodu juht – kasvataja
Lilia Leimanhuvijuht
Meida Veskusspordijuht
Hedi Männikantselei juht – juhtkonna assistent
Liisbeth Michelsonõpilasesinduse liige

Struktuur

Struktuuri vaata (struktuur 01.04.2016 PDF)

Nõunike kogu

Madis Lepajõeabilinnapea, Tartu Linnavalitsus
Riho RaaveHaridusosakonna juhataja, Tartu Linnavalitsus
Mart Noormavisionäär, ESTCUBE eestvedaja
Kersti SeliEesti Hotellide ja Restoranide Liidu esindaja
Erkki LeegoEesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja
Jane VäliEesti Töötukassa esindaja
Aado KiviEesti Ehitusettevõtjate Liidu esindaja
Jaak NigulEesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu esindaja
Ene SokkAS Sangar esindaja
Helen Põllokutsehariduse osakonna juhataja, Haridus-ja Teadusministeerium
Vladimir Sokmanvaldkonna asjatundja ja varasem kutseõppeasutuse juht

Märkad veebilehel vigu?