fbpx

Kooli juhtimine

Tartu Kutsehariduskeskus on munitsipaalkutseõppeasutus ja kuulub Tartu Linnavalituse haridusosakonna haldusalasse. Kooli igapäevast juhtimist teostab direktor Raini Jõks koostöös teiste kooli juhtkonna ja nõukogu liikmetega.

Nõunike kogu ülesandeks on suunata kooli tegevust ning võtta seisukohti kooli arengu, vara, eelarve ja juhtimisega seotud küsimustes.

Kooli direktor

Tartu Kutsehariduskeskust juhib Raini Jõks (raini.joks@khk.ee).

Direktori vastuvõtuajad

Esmaspäeviti 9:00 – 15:00, Kopli 1-155, Tartu. Vajalik on eelnev registreerimine kantselei juhi juures Kopli 1, kabinetis 156 või telefonil +37 2736 1860.

Kooli nõukogu

Raini Jõks direktor
Liivi Raudsepp direktori asetäitja õppealal
Katrin Hummal koolitus- ja nõustamiskeskuse juht
Berit Hipponen personali peaspetsialist
Merle Truupõld toiduainete tehnoloogia osakonna juhataja
Katrin Justus finantsjuht
Mariann Karja õppekorralduse juht
Vilve Pohla töötajate usaldusisik, õpetaja
Toomas Lelumees     haldusjuht
Liine Maasikas tugikeskuse juht – karjäärinõustaja
Kaire Mets turundus- ja kommunikatsioonijuht
Sirje Koido äri ja kaubanduse osakonna juhataja
Liivi Lõhmussaar iluteeninduse ja tekstiili osakonna juhataja
Magnus Maiste ehituse ja puidu osakonna juhataja
Maire Merits toitlustuse ja turismi osakonna juhataja
Sigrid Ester Tani töökohapõhise õppe ja projektide koordinaator
Ülo Ramp tehnikaosakonna juhataja
Arne Küüt autoosakonna juhataja
Signe Vedler IKT osakonna juhataja
Silver Püvi IT-talituse juht
Lilia Leiman huvijuht
Meida Veskus spordijuht
Hedi Männi kantselei juht – juhtkonna assistent
Mihkel Strauss õpilasesinduse liige

Struktuur

Struktuuri vaata (struktuur 01.04.2016 PDF)

Märkad veebilehel vigu?