fbpx
Leidsid vea?
Tagasi

Tartu Kutsehariduskeskus on munitsipaalkutseõppeasutus ja kuulub Tartu Linnavalituse haridusosakonna haldusalasse. Kooli igapäevast juhtimist teostab direktor Raini Jõks koostöös teiste kooli juhtkonna ja nõukogu liikmetega.

Kooli direktor

Tartu Kutsehariduskeskust juhib Raini Jõks (raini.joks@khk.ee).

Direktori vastuvõtuajad:
Esmaspäeviti 9:00 – 15:00, Kopli 1-155, Tartu. Vajalik on eelnev registreerimine kantselei juhi juures Kopli 1, kabinetis 156 või telefonil +37 2736 1860.

Kooli nõunike kogu ülesandeks on suunata kooli tegevust ning võtta seisukohti kooli arengu, vara, eelarve ja juhtimisega seotud küsimustes.
Nõunike kogu on  moodustatud Tartu Linnavalitsuse otsusega 22. septembrist 2020 järgmises koosseisus:

Kadri Leetmaa
Teet Tiko
Asko Tamme
Alo Lilles
Vladimir Šokman
Ivo Lasn
Aado Kivi
Uno Kaldmäe
Emöke Sogenbits
Jaak Nigul
Kersti Seli
Jane Väli

Kooli nõukogu

Raini Jõks direktor
Liivi Raudsepp direktori asetäitja õppealal
Katrin Hummal koolitus- ja nõustamiskeskuse juht
Berit Hipponen personali peaspetsialist
Merle Truupõld toiduainete tehnoloogia osakonna juhataja
Katrin Justus finantsjuht
Mariann Karja õppekorralduse juht
Vilve Pohla töötajate usaldusisik, õpetaja
Toomas Lelumees     haldusjuht
Ksenia George tugikeskuse juht – karjäärinõustaja
Kaire Mets turundus- ja kommunikatsioonijuht
Sirje Koido äri ja kaubanduse osakonna juhataja
Liivi Lõhmussaar iluteeninduse ja tekstiili osakonna juhataja
Magnus Maiste ehituse ja puidu osakonna juhataja
Maire Merits toitlustuse ja turismi osakonna juhataja
Sigrid Ester Tani töökohapõhise õppe ja projektide koordinaator
Ülo Ramp tehnikaosakonna juhataja
Arne Küüt autoosakonna juhataja
Signe Vedler IKT osakonna juhataja
Silver Püvi IT-talituse juht
Lilia Leiman huvijuht
Meida Veskus spordijuht
Hedi Männi kantselei juht – juhtkonna assistent
Annabel Aarla õpilasesinduse liige