Lapsevanemale

Hea lapsevanem,

Täname, et olete valinud edasiõppimiseks Tartu Kutsehariduskeskuse. Omalt poolt soovime, et õpingud meie koolis oleks tulemuslikud ja jõuaks õnnelikult lõpule. Tahame, et siin omandatud oskused annaks kindluse, et edasine elu, olgu siis töötamine või edasiõppimine, kujuneks õnnelikuks ja edukaks. Selleks soovime pakkuda rõõmsat, rahulikku ja turvalist kooliaega, kus lisaks õpingutele on olemas sõbrad, toetav keskkond ja palju võimalusi enesearenguks.

Tartu Kutsehariduskeskus on meistrite kool. See tähendab, et väärtustame meisterlikke õpetajaid ja erialaoskusi ning loome keskkonna, kus noored sirguvad meistrite juhendamisel tulevasteks meistriteks. Seetõttu on koolitöö korraldus ja õppimine praktiline, aga ka ise tegemist, otsustamist ja vastutust soosiv. Pikemad tunnid, praktilise töö ja praktika suur osatähtsus ning iseseisvad tööd aitavad sisse elada täiskasvanute töömaailma, sest teame, et umbes 70% lõpetajaist läheb kohe tööle või on töötamist juba kooli kõrvalt alustanud.

Hindame kõrgelt ka üldteadmisi, sest kutsekool ei ole tupiktee. Viiendik meie vilistlastest jätkab õpinguid kõrgemal kutsetasemel või kõrgkoolides. Usume, et edasine on valikute küsimus ning need, kel on kõrged sihid seatud, jõuavad valitud teel edasi. Toetame ka noorte vaba aja veetmist ning pakume suurepäraseid sportimisvõimalusi. Meil leiab noor rakendust õpilasomavalitsuses, õpilasfirmade või õpilasprojektide tegevuses.

Hea lapsevanem, koostöös Teiega saame noort õpingutes veelgi paremini toetada.  Kindlasti ootame Teid osalema lapsevanemate päevale, mis toimub 14.09.2019. Muul ajal on esimeseks kontaktisikuks õpilase kursusejuhataja või tugikeskuse pere.

Rohkem infot koolikorralduse ja -keskkonna kohta leiate infovihikust, mille saab alla laadida SIIT.

Märkad veebilehel vigu?