Erasmus+ KA3 uuendussiirdeprojektid

Projekt:


Testing new Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL)

Projekti number: VP-16-0146

Õppematerjalid: https://drive.google.com/drive/folders/1zeefawNkCiWoOsnDcwY8UIHbihCFqI6v

Periood: 01.01.2017 – 31.01.2020

Lühikirjeldus:

Balti riikides on vajadus praktika juhendajate koolitussüsteemi järele. Kuna seni on rangelt olnud lahus koolipoolsete ja ettevõtete juhendajate väljaõpe, siis ei taga see kvaliteetset tulemust praktika juhendamisel. Lätlaste läbiviidud piltootprojekt näitas, et juhendajate ühine ettevalmistus parandab oluliselt kooli ja ettevõtete vahelist kommunikatsiooni ning selle tulemusena läbi viidud ettevõtte praktika kvaliteeti.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on parandada töökohapõhisel õppel praktika juhendamise kvaliteeti ning selleks välja töötada ja piloteerida koolipoolsete ning ettevõttepoolsete praktikajuhendajate ühised koolitused.

Tegevused:

Projekti käigus viiakse läbi uuring koolitusvajaduse väljaselgitamiseks, seejärel koostatakse partnerite poolt õppekava ning piloteeritakse koolitused praktikajuhendajatest moodustatud sihtrühmas. Tartu KHK ülesanne on läbi viia koolituste piloteerimine. Projektis viiakse läbi konverents projekti tulemuste tutvustamiseks, koostatakse õppematerjalid koolituste läbiviimiseks ja koolitatakse haridustöötajad praktika juhendajate koolituste läbiviimiseks.

Tulemused:

1. Valminud on praktika juhendaja koolituse õppekava.
2. Valminud on õppematerjalid koolituste läbiviimiseks.
3. Koolitatud on haridustöötajad, kellel on ettevalmistus praktika juhendamiste koolituste läbiviimiseks.

Juhtpartner: Valsts Izglītības satura centrs, Läti

Partnerid:

1. LR izglītības un zinātnes ministrija, Läti
2. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Läti
3. Baltic Bright Consulting and Training, Läti
4. Kvalifikaciju ir profesinio mokymo pletros centras, Leedu
5. Lietuvos profesinio mokymo istaigu asociacija, Leedu
6. Kauno prekybos, pramones ir amatu rumai, Leedu
7. Tartu Kutsehariduskeskus
8. Tallinna Ülikool
9. Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu, Soome

Kellele taotlus esitatakse: Erasmus+ Läti rahvusvaheline agentuur
Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK koolitusjuht Ülle Antson (tel 736 1876, e-post: ylle.antson@khk.ee)

EU-flag-Erasmus-_vect_POS-300x86

Märkad veebilehel vigu?