Interreg

 

Projekt:

Cross-Border Work-based Learning in Estonia and Latvia (ESTLAT-WBL)

___________________________________________________

Cross-Border Work-based Learning in Estonia and Latvia (ESTLAT-WBL)

Projekti number: Est-Lat 63

Programm: Cooperation Programme Interreg V-A – Estonia-Latvia (EST-LAT)

Koduleht: https://estlat.eu/en/

Algus- ja lõpptähtaeg: 01.08.2018 – 31.07.2020

Lühikirjeldus:

ESTLAT-WBL projekt toetab piiriülest õpilaste õpirännet, mis põhineb Läti ja Eesti kutsekoolide ning ettevõtete koostööl.
Läti ja Eesti arendavad oma töökohapõhise õppe süsteemi, mis on tulevikus kvalifitseeritud tööjõu ja majanduskasvu eelduseks. Töökohapõhine õpe pakub paremaid võimalusi kiireks rakendumiseks tööturul.

Projekti eesmärk:

ESTLAT-WBL projekti eesmärk on toetada piiriülest õpilaste õpirännet, mis põhineb Läti ja Eesti kutsekoolide ning ettevõtete koostööl.

Tegevused:

ESTLAT-WBL projekti raames saadetakse õpirändesse kokku 112 inimest:

– 40 õpilast Läti kutsekoolist Eesti ettvõtetesse ja umbes 40 õpilast Eesti kutsekoolidest Läti ettevõtetesse.

– 12 ettevõtte praktikajuhendajat kutsekoolidesse (6 Lätist Eestisse ja 6 Eestist Lätti).

– 20 kutsekoolide õpetajat (10 Lätist Eestisse ja 10 Eestist Lätti).

Tulemused:

Projekti tulemusena valmib käsiraamat, mis sisaldab väljatöötaud õppeprogrammi ning parimaid praktikaid, mis on kogutud projekti elutsükkli jooksul.

Kahe riigi kutsekoolide ning ettevõttete kaasamine projekti tegevustesse tagab töökohapõhise õppe lähenemise rakendumise mõlemal pool piiri ning loob eeldused tegevuste jätkumiseks pärast projekti lõppu.

Projekti tegevused toetavad integreeritud ja paindliku tööturu arendamist piiriäärsetel aladel ning kutsekoolide lõpetajate kiiret rakendumist pärast kvalifikatsiooni omandamist.

Projekti kogumaksumus: 464 254.10 EUR

  • ERDF poolne kaasfinantseering: 394 615.94 EUR

Tartu Kutsehariduskeskuse eelarve:  48 208 EUR

  • toetus 40976,80 EUR;
  • omaosalus: 7231,20 EUR

Juhtpartner: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Latvian Chamber of Commerce and Industry)

Projektijuht/kontaktisik: Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator Andrei Atškasov (tel 736 1894, e-post: andrei.atskasov@khk.ee)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

“See lehekülg väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”

Märkad veebilehel vigu?