fbpx

Võõrkeeleõpetajad leidsid Riiast koostööpartnerid

Kutsehariduskeskuse inglise, soome, vene ja saksa keele õpetajad käisid 20.-21. mail  Riia turismi- ja loomemajanduskooli kolleegidel külas, et tutvuda sealse erialase keeleõppe korraldusega.

„Erialase võõrkeele õpe muutub iga aastaga olulisemaks, sest õppimis-, praktika- ja töövõimalused pole enam riigipiiriga määratud. Peetakse loomulikuks, et erialaspetsialist suudab end väljendada vähemalt ühes võõrkeeles,“ selgitas inglise keele õpetaja Aime Jaagus.  Kuidas erialase võõrkeele õpet ja rahvusvahelist koostööd kahe kutsekooli vahel arendada, oligi sõidu peamiseks eesmärgiks.

Kahe päeva jooksul kuulati huvitavaid esitlusi Riia turismi- ja loomemajanduskooli arengusuundade ja Läti kultuuri kohta, tutvustati kooli õppekorraldust ja õppebaase, osaleti võõrkeeleklassis inglise keele tunnis ning sõnastati ümarlauas edasisi koostöö vajadused ja võimalused. Nii näiteks  leiti, et kõige lühema ettevalmistusajaga saavad koostööd alustada mõlema kooli turismiosakonnad, sest õppereiside ettevalmistamisel saaksid õppijad kasutada üksteise abi. Pikemas perspektiivis saab ühisteks praktilisteks tegevusteks koostada projekte.

Arutelupartneriteks olid Ilze Locmane, direktori asetäitja strateegilise arendamise alal, Anda Rezgale, turismi ja ärinduse osakonna juhataja, Anita Zalaiskalne, õpetaja professionaalse arengu koordinaator-metoodik ja Dana Baltuseviča, korpuse juhataja.

„Suurepärase mulje jätsid sama kooli juba lõpetanud ja seal tööle asunud noormehed, kes tegid ettekande inglise ja vene keeles, kasutades neid võõrkeeli vaheldumisi.  Ka turismiosakonna õpilaste esitlused Läti kultuurist kõlasid nauditavas inglise ja vene keeles,“ kiitis õpetaja Aime Jaagus. „Lisaks Riia kolleegide kompetentsusele nautisime nende külalislahkust ja sooja vastuvõttu. Peagi loodame näha meid võõrustanud kolleege külastamas meie kooli.“

Riia turismi- ja loomemajanduskool loodi 2011.a. kolme kooli ühinemise tulemusena. Kooli kolmes õppekorpuses ning Riiast 200 km kaugusel asuvas Preili filiaalis õpib umbes 2300 õpilast. Õppida saab turismi, hotelliteenindust, toitlustusteenindust, toidutöötlemist, ilu- moe- ja disainierialasid, ehituse ja transpordiga seotud erialasid.

võõrkeeleõpetajad

Lisainfo:
Aime Jaagus
õpetaja
aime.jaagus@khk.eeMärkad veebilehel vigu?